ค้นหาข่าว

ฉือจี้บริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ห้องทันตกรรมเปิดบริการด้วยความปีติ

20170226-040-byxiaolian resize

 

1
ถ่ายทอดประสบการณ์ สนับสนุนระบบประมวลผลประวัติผู้ป่วย

 

หลังจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ลงนามในหนังสือความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ผ่านมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งจัดกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ภายในกิจกรรม นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ จะให้บริการตรวจรักษาโรคกับผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยจากนานาประเทศแล้ว อาสาสมัครฉือจี้ยังพยายามส่งมอบความรัก และความห่วงใยให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่อง

อาสาสมัครฉือจี้ คุณเจิงฉือฮุ่ยและสามี คุณโรนัลด์ บอร์โดร ทุ่มเททำงานสนับสนุนการออกหน่วยรักษาพยาบาลฟรีกับฉือจี้สหรัฐอเมริกามาต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี โดยก่อนเริ่มกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 นั้น ทั้งสองท่านต่างก็คอยช่วยประสานงานอยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสรุปประมวลผลประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยคุณเจิงฉือฮุ่ยแบ่งปันว่า “เราร่วมมือกันตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ด้านหนึ่งคอยให้บริการในการออกหน่วย ส่วนฉือจี้อเมริกาก็คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ด้วยการประมวลข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า ในบรรดาผู้ป่วยที่มานี้ พวกเขาต้องการอะไร หรือส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอะไรบ้าง แล้วเราจะทำอย่างไร เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการของพวกเขา พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้เบื้องต้นในการป้องกันโรค เป็นต้น ดังนั้น นี่ถือเป็นบุญสัมพันธ์อันพิเศษ ที่แม้ระยะทางจะยาวไกลนับพันลี้ก็ไม่อาจขวางกั้น เราทุกคนต่างก็รวมใจเป็นหนึ่ง ประสานสติปัญญาควบคู่ความเมตตาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ”

 

2
ย่างก้าวใหม่ บริการห้องทันตกรรม

เริ่มต้นจากความไว้วางใจจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย จากคำอวยพรของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน จากความอนุเคราะห์ของบุคลากรทางการแพทย์ จากการสนับสนุนของผู้ใจบุญในสังคม และจากความทุ่มเทของอาสาสมัครฉือจี้และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทำให้กิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ในปีที่ 3 (ครั้งที่ 26) นี้ ได้ก้าวเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ ในวันนี้ “ห้องทันตกรรม” ณ สถานธรรมจิ้งซือ ได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก

จากกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ณ สถานธรรมจิ้งซือ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านแพ้วให้ความอนุเคราะห์รถทันตกรรมเคลื่อนที่มาร่วมให้บริการ ทว่าด้วยข้อเรียกร้องต่อการรักษาที่เกินขอบเขต และข้อจำกัดในด้านการสื่อสาร ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันขึ้น ท่าทีของผู้ลี้ภัยที่แสดงออกมาบนรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่ในวันนั้น ต่างสร้างความหวั่นวิตกให้กับเหล่าทันตแพทย์ จนต้องระงับบริการทันตกรรมเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเมตตาของอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ (ที่ปรึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้วในปัจจุบัน) ซึ่งทราบดีว่าเหล่าผู้ลี้ภัยต้องการบริการทันตกรรม ทว่าการส่งรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมาก็ไม่ค่อยสะดวก ดังนั้น จึงเสนอแนะว่าหากในสถานธรรมจิ้งซือ มีอุปกรณ์ทันตกรรมของตนเอง ท่านยินดีที่จะช่วยผลักดัน เชิญชวนทันตแพทย์ในโรงพยาบาลมาร่วมให้บริการ จากการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังของ นายแพทย์สุรพงษ์นี้เอง ที่ทำให้อาสาสมัครฉือจี้เกิดความกล้าและความเชื่อมั่น จึงดำเนินการวางแผนโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณด้านหลังสถานธรรมจิ้งซือ ติดกับเต็นท์กิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ เพื่อเปิดเป็น “ห้องทันตกรรม” ร่วมกันดูแลสุขภาพช่องปากให้กับทุกผู้คน

โดยก่อนห้องทันตกรรมจะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่เดินทางมายังสถานธรรมจิ้งซือ เพื่อชี้แนะการเตรียมงานด้วยตนเองอีกหลายครั้ง อาทิเช่น ควรจะวางแผนผังการรับบริการอย่างไร อุปกรณ์ที่มีอยู่ครบถ้วนไหม งานที่ต้องเตรียมล่วงหน้ามีอะไรบ้าง เพื่อให้อาสาสมัครฉือจี้มีทิศทางการทำงาน หากยังขาดตกบกพร่อง ก็สามารถรีบหามาเสริมเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงที

 

3
บริการทันตกรรม รักษาสุขภาพครบวงจร

ห้องทันตกรรมในกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ณ สถานธรรมจิ้งซือ ซึ่งเปิดให้บริการวันแรก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ให้บริการทั้งการขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน ทว่าเนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการรับบริการ ดังนั้นในวันแรกนี้จึงให้สิทธิ์เฉพาะเยาวชนและเด็กก่อนเป็นอันดับแรก และบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก ก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ หลายคนไม่เคยมีโอกาสได้รับบริการ ทันตกรรมมาก่อน จึงมีปัญหาทางช่องปากค่อนข้างมาก หน่วยทันตกรรมจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปี โดยทุกท่านอธิบายว่า ความประทับใจแรกของเด็ก ๆ ที่มีต่อทันตแพทย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

คุณมุนด์ ผู้ลี้ภัยจากประเทศปากีสถาน นำบุตรชายวัยเพียง 3 ขวบ น้องอีไลจาห์ มาพบทันตแพทย์เป็นครั้งแรก แม้ฟันหลายซี่ของเขาจะเริ่มมีปัญหา ทว่าคุณหมอก็ตัดสินใจเลือกเคลือบฟลูออไรด์ให้เขาก่อนเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ช่วยนัดหมายให้พวกเขาเดินทางมาใหม่ในเดือนหน้า คุณมุนด์บอกเล่าถึงความดีใจในวันนี้ว่า “การมีบริการห้องทันตกรรมเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ครับ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระพวกเราได้หลายอย่าง เดือนหน้าผมจะพาลูกมาหาหมออีกครับ”

ทันตแพทย์หญิง เบญจวรรณ โชติพินิจ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กล่าวว่า “เราคิดว่า จะมาช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของคนไข้เหล่านี้ อย่างน้อยก็ขั้นพื้นฐาน โดยส่วนมากที่พบในวันนี้ คือ หลายคนจะมีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบค่ะ อาจจะเพราะดูแลรักษาไม่ถูกวิธี”

เมื่อเผชิญกับเด็กตัวน้อยที่มีปัญหาฟันผุหลายซี่ นอกจากเทคนิคในการถอนฟันแล้ว ยังต้องอาศัยประสบการณ์ เพื่อปลอบโยนเด็กๆ อีกด้วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข คุณอ้อยอนงค์ เนียมมณี กล่าวว่า “เด็กที่มีฟันผุเยอะ ก็คงจะค่อนข้างกลัวหมอฟัน แม้จะสื่อสารกันยาก แต่เราก็เข้าใจเด็ก ถ้าเราเป็นเด็กก็คงจะดิ้นเหมือนเขา แต่เราทุกคนต่างก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ”

คุณฟาดูโมร์ จากประเทศโซมาเลีย ซึ่งนำบุตรชายวัย 6 ขวบมารับบริการทันตกรรมในวันนี้ กล่าวด้วยความขอบคุณว่า “ผมดีใจมาก ที่ฉือจี้เปิดห้องทันตกรรม เพราะเมื่อก่อนผมไม่มีโอกาสได้รับบริการในส่วนนี้ เพราะจะไปหาหมอฟันข้างนอก ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก ผมขอบคุณฉือจี้มากครับ ที่ช่วยรักษาสุขภาพช่องปากให้กับลูกชายผม”

การเปิดให้บริการห้องทันตกรรมครั้งแรก ในกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีในครั้งนี้ รวมให้บริการ ทันตกรรมแก่ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 35 คน ร่วมนำความรักและความห่วงใย ร่วมดูแลสุขภาพช่องปากแก่บรรดาผู้ลี้ภัยอย่างทันท่วงที

20170222-44-byxiaolian resize

▲ก่อนเปิดบริการห้องทันตกรรม ทันตแพทย์หญิงศรินยา หาญธีราศักดิ์ ได้เดินทางมาชี้แนะการเตรียมงานที่จำเป็นถึงสถานธรรมจิ้งซือด้วยตนเอง

 

20170225-018-bylek resize

▲ก่อนเปิดบริการห้องทันตกรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ล่ามแปล

ร่วมกันนำอุปกรณ์และเครื่องมือทุกอย่างในการให้บริการทันตกรรมมาผ่านกระบวนการกำจัดเชื้อโรค

 

20170226-053-byxiaolian resize

▲ผู้รับผิดชอบสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ประเทศไทย คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล(ซ้าย)

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (กลาง)  และ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์

ผู้ดูแลการออกหน่วยแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ขวา) ร่วมเยี่ยมชมห้อง   ทันตกรรม ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 

20170226-055-byxiaolian resize

 ▲ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ มอบสิ่งของที่ระลึก

พร้อมขอบพระคุณ นพ.สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ช่วยสนับสนุนและชี้แนะต่อการเตรียมเปิดบริการห้องทันตกรรม

 

20170226-082-byxiaolian resize

▲ทันตแพทย์นำลูกโป่งมาเล่นกับเด็ก ๆ เพื่อคลายความหวั่นวิตกที่มีต่อการรับบริการทันตกรรม

 

20170226-117-byxiaolian resize

▲คุณฟาดูโมร์ จากประเทศโซมาเลีย ซึ่งนำบุตรชายวัย 6 ขวบ

มารับบริการทันตกรรมในวันนี้ พนมมือไหว้ขอบพระคุณในความกรุณาของทันตแพทย์

 

 

 

 

เรื่อง คุณบุษรา สมบัติ   ภาพ คุณบุษรา สมบัติ, คุณจรรยพร เข้มแข็ง