ค้นหาข่าว

ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

20170326-007-bypitak resize

 

1
ลงพื้นที่ ดูแลผู้เดือดร้อน

 

14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้รับแจ้งการขอความช่วยเหลือมาจากมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน บ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเนื่องด้วยความขัดแย้งทางศาสนาในเมียนมาร์ ทำให้พี่น้องชาวมุสลิมจำต้องจากแผ่นดินเกิด อพยพมาอาศัยอยู่ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งพวกเขาได้มาพำนักอาศัยที่มัสยิดใน อ.ฝาง 2 แห่ง ได้แก่ มัสยิดอัลเอี๊ยะซาน บ้านยาง ต.แม่งอน และอีกแห่งที่อยู่ใกล้กันคือ มัสยิดอัสสอาดะฮ์ บ้านหัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลายปีที่ผ่านมา ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ได้ทยอยเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเรื่อย ๆ ปัจจุบันยอดผู้ลี้ภัยที่อาศัยในมัสยิดทั้งสองแห่งมีประมาณ 100 คน ด้วยจำนวนผู้อาศัยที่มากขึ้นเช่นนี้ ทำให้มัสยิดทั้งสองแห่งต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นด้วย

เมื่อทราบว่ามีผู้เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ในวันดังกล่าวบุคลากรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ได้แก่ คุณหวงหย่าฉุน คุณเอกลักษณ์ ธนาใจรักษา และคุณอดิศักดิ์ แซ่หวัง จึงเดินทางไปยังมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน เพื่อประชุมพูดคุยกับคณะกรรมการมัสยิดดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องการความช่วยเหลือ จากการลงพื้นที่สำรวจนั้น ยังได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ อาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัด และขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน

หลังจากเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยเหล่านี้แล้ว อาสาสมัครจึงได้ร่วมปรึกษาพูดคุย โดยมีมติช่วยเหลือในด้านสิ่งของสำหรับใช้สอยได้ใน 3 เดือนก่อนเบื้องต้น และจะประเมินการช่วยเหลือในขั้นต่อไป ซึ่งสิ่งของที่มอบให้ผู้ลี้ภัยได้แก่

1. ข้าวสาร 20 ถุง ถุงละ 45 กิโลกรัม รวม 900 กิโลกรัม
2. น้ำมันพืช 2 ปี๊บ ปี๊บละ 13.75 ลิตร รวม 27.5 ลิตร
3. เกลือ 6 ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม รวม 18 กิโลกรัม

20161214-013-byadisak resize

▲14 ธันวาคม 2559 อาสาสมัครเดินทางไปยังมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน

เพื่อประชุมพูดคุยกับคณะกรรมการมัสยิดดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องการความช่วยเหลือ

 

20161214-003-byadisak resize

▲สภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย

 

2
ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดน ทุกคนล้วนคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

26 มีนาคม 2560 อาสาสมัครฉือจี้ ครู และนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ช่วยกันนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ลี้ภัยที่มัสยิดอัสสอาดะฮ์ จากนั้นจึงจะให้มัสยิดทั้งสองแห่งแบ่งสรรสิ่งของเอง และนำไปให้ผู้ลี้ภัยใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณสมชาย มาตระกูล รองประธานกรรมการมัสยิดมัสยิดอาสอาดะฮ์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนยังต้องการความช่วยเหลือมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้ายังจะได้รับความเมตตาอย่างนี้ตลอดไป”

ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดน ทุกคนล้วนคือ “ครอบครัวเดียวกัน” นางสาวดมิสา สวัสดิ์โรจน์ นักเรียนระดับชั้น ม.4/1 แบ่งปันความรู้สึกว่า “สิ่งที่สำคัญคือ พวกเราได้ให้ความช่วยเหลือโดยการที่ไม่แบ่งชนชาติ ไม่แบ่งศาสนา ถึงแม้พวกเราจะชาวพุทธ แต่พวกเราก็ยินดีมาช่วยเหลือชาวมุสลิม เพราะว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ”

20170326-003-bypitak resize

▲นักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ช่วยขนสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ลี้ภัยที่อาศัยในมัสยิด

 

20170326-006-bypitak resize

▲เด็ก ๆ ผู้ลี้ภัยก็มาช่วยขนสิ่งของเช่นเดียวกัน

 

20170326-009-bypitak resize

▲เด็ก ๆ ผู้ลี้ภัยต่างก็ดีใจ ประนมมือไหว้แสดงความขอบคุณ

 

 

 

 

เรื่อง คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล  คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณอดิศักดิ์ แซ่หวัง คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล