ค้นหาข่าว

นักศึกษาพยาบาลร่วมเยี่ยมบ้าน ดูแลห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงด้วยความรัก

20170421-053-byjanyaporn resize

เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ใช้ความรักปลอบโยนจิตใจ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี จะจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักศึกษา 7 คนได้เดินทางมาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลโพธาราม โดยภายใต้การดูแลของคุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ นอกจากจะเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นกรรมการฉือจี้ ดังนั้น ก่อนที่การฝึกงานจะสิ้นสุดลง จึงได้นำเหล่านักศึกษาไปเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาเรียนรู้การเป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ จากการลงมือทำงานเสียสละด้วยตนเอง

 

 

20170421-135-byjanyaporn resize

อาสาสมัครฉือจี้นำนักศึกษาพยาบาลลงสู่ชุมชน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ”

 

นอกจากปลูกฝังวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ ยังได้จัดชั้นเรียนนอกสถานที่ โดยให้นักศึกษาพยาบาลได้ออกไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อที่จะได้มอบการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาสาสมัครฉือจี้ จารุวรรณ บอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้ว่า “การไปที่บ้านนั้น นักศึกษาก็พบว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต่างออกไป ซึ่งเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ เพื่อเรียนรู้การเป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ได้”

 

20170421-079-byjanyaporn resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้โอบกอดให้กำลังใจเคสผู้ยากไร้

 

ผู้ป่วยที่จะไปเยี่ยมในวันนี้ ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง อาสาสมัครฉือจี้นำนักศึกษาพยาบาลไปช่วยกันซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย บริการช่วยตัดเล็บ บีบนวด และอาบน้ำ ก่อนจะช่วยตรวจวัดความดันโลหิต ในตอนนี้เอง ที่เหล่านักศึกษาพยาบาล ได้ตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่า “เพราะป่วย จึงยากจน” ดังนั้น ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้ จึงเปรียบเสมือนครูผู้สอนให้เข้าใจถึงชีวิต เพราะเมื่อเห็นทุกข์ของผู้อื่น จึงได้เข้าใจถึงคุณค่าความสุขที่ตนเองครอบครอง จึงจะทะนุถนอมบุญและหมั่นสร้างบุญเพิ่มขึ้นต่อไป

 

20170421-016-byjanyaporn resize

▲ นักศึกษาพยาบาลช่วยตัดเล็บให้ผู้ยากไร้ด้วยความตั้งใจ

 

เรียนรู้การเป็นผู้มีคุณค่าต่อชีวิตผู้อื่น
คุณวิลาวัลย์ หนึ่งในนักศึกษาพยาบาล กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งแรก ที่ตนเองได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว จนทำงานท่ามกลางเหงื่อที่ท่วมตัว แต่จิตใจของทุกคนล้วนเต็มเปี่ยมด้วยความสุข พร้อมทั้งบอกเล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในวันนี้ว่า “เมื่อเราได้ไปเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้ป่วยแล้ว เราจึงจะสามารถให้การดูแลที่ครอบคลุม ได้เข้าใจว่าควรจะให้การพยาบาลอย่างไร จึงจะถูกต้องและเหมาะสมกับเขาจริงๆ”

 

20170421-043-byjanyaporn resize

▲ นักศึกษาพยาบาลช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้ผู้ยากไร้ 


ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหมอสั่งยาให้ผู้ป่วย แต่เพราะผู้ป่วยอาศัยอยู่ตามลำพังไม่มีบุตรหลานช่วยดูแล หากมียาหลากหลายประเภท พวกเขาก็อาจจะลืมรับประทานยาได้ ทำให้อาการป่ายไม่ทุเลาลงหรืออาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เหล่านักศึกษาพยาบาลจึงได้เรียนรู้ถึงความเอาใจใส่ที่คุณจารุวรรณทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง โดยนักศึกษาพยาบาล คุณวิลาวัลย์กล่าวว่า “มีผู้ป่วยอยู่ท่านหนึ่ง ที่อาจารย์จารุวรรณได้นำยาต่างๆ มาบรรจุเป็นแผงยาแต่ละมื้อ ซึ่งสะดวกต่อผู้ป่วยที่สามารถหยิบไปรับประทานได้เลยค่ะ”

 

20170421-113-byjanyaporn resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ แบ่งยาออกเป็นซองๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกนำไปรับประทาน

 

เพราะดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตนเอง แม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน ก็ยังยินดีทำต่อไปด้วยความสุข นี่เป็นสิ่งที่นักศึกษาพยาบาล คุณศุภรดา ได้เรียนรู้ในวันนี้ โดยบอกเล่าว่า “เราให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยยินดีค่ะ เมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มตอบรับคืนกลับมา จากสิ่งที่เราทำให้เขา แค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากแล้วค่ะ”


“เรื่องดีๆ ต้องการคุณ ฉันและเขามาร่วมกันลงมือทำ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ ถือโอกาสอันดีนี้ ปลูกฝังให้เหล่านักศึกษาที่จะกลายเป็นพยาบาลอาชีพในวันข้างหน้า ได้เรียนรู้การเป็นผู้มีคุณค่าต่อชีวิตผู้อื่น อีกทั้งหวังว่าการเรียนรู้ในวันนี้จะช่วยจุดประกาย “ความรัก” ในหัวใจของทุกคน เพื่อที่ในวันข้างหน้าจะมาร่วมกันเป็นพยาบาลจิตอาสา หนึ่งในพลังการเสียสละ ร่วมกัน “รักษาโรค รักษาคน รักษาใจ” กับสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ประเทศไทยต่อไป

 

20170421-069-byjanyaporn resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้สอนนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับวิธีนวดและทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย

20170421-116-byjanyaporn resize

 ▲นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของชาวฉือจี้ ปฏิบัติต่อเคสผู้ยากไร้ด้วยความขอบพระคุณ เคารพ รัก

 


เรื่อง  ดรรชนี สุระเทพ , บุษรา สมบัติ         ภาพ  จรรยพร เข้มแข็ง