ค้นหาข่าว

เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ครูนักเรียนรวมใจในพิธีสรงน้ำพระ

20170516-027-bywhanlop resize

 

กิจกรรมสรงน้ำพระโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระของชาวฉือจี้ ในขณะเดียวกันนั้น ยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงหม่ คุณครูและนักเรียนรวมใจในโอกาสอันเป็นสิริมงคล จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ อันรวม 3 วันสำคัญเข้าด้วยกันได้แก่ วันวิสาขบูชา วันแม่สากล และวันฉือจี้สากล เพื่อร่วมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระคุณบุพการี และพระคุณสรรพชีวิต

 

 

20170516-001-bywhanlop resize

▲ ล้างมือ ชำระจิตใจให้สะอาด ร่วมพิธีสรงน้ำพระด้วยจิตแห่งความสำนึกคุณ

 

นำจิตแห่งความสำนึกคุณ รวมใจในพิธีสรงน้ำพระ

พิธีสรงน้ำพระเริ่มต้น นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยก่อนที่จะเข้าสู่หอประชุมนั้น อาสาสมัครได้ใช้กระบวยตักน้ำ รินรดไปยังมือของนักเรียนทีละคน เพื่อแสดงถึงการ “ล้างมือ ชำระจิตใจให้สะอาด” เมื่อเพลง “แก่นธรรมฉือจี้”(จิ้ง จี้ ชิง เฉิง) บรรเลงขึ้น คุณครูเดินแถวเชิญดวงประทีบ น้ำ และดอกไม้ วางบนแท่นสรงน้ำพระ ซึ่งในพิธีอันสง่างามนี้ ต้องขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครฉือจี้ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 

20170516-011-bywhanlop resize

▲เมื่อพิธีสรงน้ำพระเริ่มต้นขึ้น คุณครูเดินแถวเชิญดวงประทีบ น้ำ และดอกไม้ สู่พิธีสรงน้ำพระ


และอีกคนที่ขาดไม่ได้คือคุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ อาสาสมัครฉือจี้ซึ่งเดินทางไกลมาจากกรุงเทพ มาช่วยงานสรงน้ำพระของโรงเรียนเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งเดิมทีคุณจารุวรรณ มักจะช่วยงานสรงน้ำพระในสถานธรรมจิ้งซือที่กรุงเทพฯ และฉือจี้เขตโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อได้รับคำเชิญชวนจากทางโรงเรียนในปีนี้ คุณจารุวรรณก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ และในวันพิธีสรงน้ำพระดังกล่าว คุณจารุวรรณก็ยังทำหน้าที่เป็นพิธีกรอีกด้วย การมาร่วมพิธีสรงน้ำพระของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้คุณจารุวรรณมีพลังในการทำงานฉือจี้มากขึ้น และยังรู้สึกปีติที่ได้ร่วมสรงน้ำพระกับคุณครูและนักเรียน คุณจารุวรรณ แบ่งปันความรู้สึกในพิธีสรงน้ำพระว่า “การมาร่วมพิธีสรงน้ำพระ ก็ถือว่าเราได้สำนึกคุณบุพการี ได้ขอบพระคุณสรรพสิ่งในโลกใบนี้ ระลึกถึงวันก่อกำเนิดฉือจี้สากล และวันที่เรามีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นบนโลกใบนี้”

 

20170516-009-bywhanlop resize

▲ ทุกคนร่วมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระคุณบุพการี และพระคุณสรรพชีวิต พิธีสรงน้ำพระเต็มไปด้วยความปีติในธรรม

 

ใช้โอกาสอันดีในพิธีสรงน้ำพระ บ่มสอนจริยธรรมฉือจี้แก่นักเรียนใหม่
ทุกภาคเรียนการศึกษา มักจะมีนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวฉือจี้ คุณครูจึงอาศัยโอกาสอันดีในพิธีสรงน้ำพระ เริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของชาวฉือจี้ มีคุณครูคอยใส่ใจให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ทำให้พิธีสรงน้ำพระเต็มไปด้วยความปีติในธรรม


เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จุฬาธารารักษ์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แบ่งปันความรู้สึกว่า "หนูรู้สึกตื่นเต้น และภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมพิธีสรงน้ำพระของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ค่ะ เพราะว่ามีความไม่เหมือนใคร รู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระค่ะ "

 

20170516-023-bywhanlop resize

▲คุณครูคอยใส่ใจให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนสรงน้ำพระเต็ม อาศัยโอกาสอันดีนี้บ่มสอนวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ให้นักเรียนใหม่

 

เด็กหญิงสุปรีญา วัฒนาชุ่มเจริญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งปันความรู้สึกว่า "รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระค่ะ ทำให้หนูได้ทำจิตใจให้สงบก่อนจะเริ่มการเรียนในปีการศึกษานี้ค่ะ " 

 


เรื่อง พิทักษ์ ศรีคำมูล , ดรรชนี สุระเทพ     ภาพ วัลลภา จันทิมา