ค้นหาข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ณ โรงเรียนราชดำริ

 

20170519-020-bylek resize

 

พิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ณ โรงเรียนราชดำริ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย และโรงเรียนราชดำริ ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

 

เวลาประมาณ 8.00 น. ได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างดี จากนางสาววรรณา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ จำนวน 30 ท่าน และนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 674 คน เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติแด่นักเรียนที่เข้ารับทุนจำนวน 78 คน

 

20170519-030-bylek resize

▲ทุกคนร่วมรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

ในพิธีมอบทุนการศึกษาฉือจี้ครั้งนี้ กรรมการ สัตยบุรุษและอาสาสมัครฉือจี้จำนวน 14 คน เข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้ โดยคุณเฉินลี่หน่วน รองประธานบริหาร มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดว่า “ในนามมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นอกจากช่วยเหลือทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีความกตัญญู มีจิตอาสา ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น สามารถเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต จึงหวังอย่างยิ่งว่า มูลนิธิฯ จะมีโอกาสร่วมมือกับทางโรงเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กต่อไป สุดท้ายนี้ ขออวยพรนักเรียน ครูอาจารย์ทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป”

 

20170519-057-bylek resize

▲”ทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวัง” เป็นกำลังใจให้เหล่านักเรียนสานฝันการศึกษา

 

หลังจากได้มอบทุนการศึกษาฉือจี้เรียบร้อยแล้ว นางสาววรรณา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณฉือจี้ ที่ได้ให้โอกาสกับนักเรียนจำนวน 78 คน ได้เข้ารับทุนในครั้งนี้

 

20170519-116-bylek resize

▲นางสาววรรณา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริให้การต้อนรับอาสาสมัครฉือจี้ด้วยความอบอุ่น

 

ก่อนปิดพิธี กรรมการ สัตยบุรุษและอาสาสมัคร ร่วมกันร้องเพลงและแสดงภาษามือในเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” พร้อมกับนักเรียนในห้องประชุม

 

20170519-108-bylek resize

▲ตั้งจิตอธิษฐานด้วยศรัทธา

 

20170519-125-bylek resize

▲ขอให้ต้นกล้าแห่งความหวังในวันนี้ เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่สร้างร่มเงาให้กับสังคมในภายภาคหน้า

 


เรื่อง จุฬีรัตน์ สุโธ     ภาพ พิณญ์ธิชา  จันทร์สุขศรี