ค้นหาข่าว

ทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาล ให้บริการด้านการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

20170528-042-byjanyaporn resize

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี
กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีกว่าๆแล้ว ซึ่งหากจะกล่าวถึงผู้ลี้ภัย ผู้ซึ่งจำต้องห่างบ้านเกิดเมืองนอน ไร้ที่พึ่งพิง ลอบอาศัยในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายแล้ว การรักษาพยาบาลถือว่าเป็นสวัสดิการที่ยากที่เข้าถึงได้ ด้วยความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ลำบากของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครฉือจี้ ร่วมแรงร่วมใจกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พวกเขา เพราะว่า แม้พวกเขาจะอยู่ดีกินดี ชีวิตมีสุข แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้ หากจะต้องพบแพทย์เพียงเดือนละ 1 ครั้ง อาจเป็นการรอคอยที่นานเกินไป ดังนั้น อาสาสมัครฉือจี้ นพ.สมบูรณ์ นันทานิช จึงมีความประสงค์จะเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาพยาบาลให้ผู้ลี้ภัย และใช้โอกาสอันดีนี้ เชิญชวนเหล่าแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ มาร่วมแรงร่วมใจให้มากยิ่งขึ้น

  

20170426-001-bytar resize 

▲ คำอวยพรจากท่านธรรมาจารย์ สร้างความมั่นใจให้นพ.สมบูรณ์ นันทานิชเป็นอย่างมาก หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว จึงได้ประชุมพูดคุยกับอาสาสมัคร และมีมติดำเนินการทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรีครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

 

ทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาล ให้บริการด้านการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น
13 เมษายน 2560 นพ.สมบูรณ์ นันทานิช ได้เดินทางกลับไปสมณรามจิ้งซือ เพื่อเข้าพบท่านธรรมาจารย์ ภายใต้การสนับสนุนของอาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทย ขณะนั้น นพ.สมบูรณ์ ได้ตั้งปณิธานกับท่านธรรมาจารย์ว่า “จะรับหน้าที่ดูแลการเพิ่มรักษาพยาบาลฟรี โดยจะเริ่มเพิ่มวันรักษาพยาบาล 1 วันก่อน หากทุกอย่างลงตัว ก็จะค่อยๆเพิ่มวันรักษาพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการรักษาพยาบาล และช่วยเหลือดูแลผู้ที่เดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้น”

 

20170531-038-bydatchanee resize

▲ 31 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมถูกจัดเป็นห้องรักษาพยาบาลแบบเรียบง่ายชั่วคราว ภายในห้องจัดวางเพียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น ทำให้ห้องดูโล่งกว้าง ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายตา

 

คำอวยพรจากท่านธรรมาจารย์ สร้างความมั่นใจให้นพ.สมบูรณ์เป็นอย่างมาก หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว จึงได้ประชุมพูดคุย ระดมความคิดเห็นกับอาสาสมัคร และมีมติว่าจะดำเนินการทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรีครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันจัดกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ประจำเดือนพฤษภาคมนั้น นพ.สมบูรณ์ ได้มาร่วมตรวจรักษาคนไข้ และยังได้นัดผู้ป่วยจำนวน 10-20 คนมาตรวจรักษาอีกครั้งในวันทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี

 

31 พฤษภาคม 2560 ณ สถานธรรมจิ้งซือ ท้องฟ้าแจ่มใส ดอกบัวบานงามตา นพ.สมบูรณ์ พยาบาล อาสาสมัครและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางมาถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าตรู่ ห้องประชุม ตึก C ถูกจัดให้เป็นห้องรักษาพยาบาลแบบเรียบง่ายชั่วคราว ซึ่งจัดวางเพียงเครื่องมือทางการแพทย์ และเก้าอี้รอพบแพทย์ ห้องที่ดูโล่งกว้าง ทำให้ผู้ป่วยสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนผู้ป่วยที่นพ.สมบูรณ์นัดหมายไว้ ก็ทยอยเดินทางมาถึงเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

 

20170531-011-bydatchanee resize-blur

▲ 09.00 น. เริ่มให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย


ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดนกั้น “รักษาโรค รักษาใจ” ให้ผู้ลี้ภัย
คุณยาคูปท์ หนึ่งในล่ามแปลภาษาประจำในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี วันนี้เขาและครอบครัว ได้แก่ แม่ ภรรยา น้องสะใภ้ หลานชาย และตัวเขาเอง รวม 5 คน เดินทางมาตรวจรักษาในครั้งนี้ เนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยมีไม่มาก ความกดดันดันด้านเวลาจึงมีน้อย นพ.สมบูรณ์ใช้เวลาตรวจผู้ป่วยประมาณ 30- 40 นาทีต่อคน ไม่เพียงทำให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียด ยังทำให้คุณหมอและผู้ป่วยได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงรักษาโรคให้ผู้ป่วย แต่การพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง รับฟังความทุกข์ของผู้ป่วยดั่ง “คนในครอบครัว” เช่นนี้ จึงทำให้เสียงหัวเราะแห่งความสุขดังขึ้นจากห้องตรวจ อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น คุณยาคูปท์ แบ่งปันว่า “วันนี้คุณหมอใช้เวลาตรวจรักษาผู้ป่วยนานกว่าวันรักษาพยาบาลฟรี ทำให้ทุกคนมีความสุข และผมคิดว่า เมื่อผู้ป่วยมีความสุข ก็อาจจะทำให้บรรเทาความกังวลต่างๆให้พวกเขาได้”

 

20170531-025-bydatchanee resize-blur

▲นพ.สมบูรณ์ใช้เวลาตรวจผู้ป่วยประมาณ 30- 40 นาทีต่อคน ไม่เพียงทำให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียด ยังทำให้คุณหมอและผู้ป่วยพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง รับฟังความทุกข์ของผู้ป่วยดั่ง “คนในครอบครัว”

 

คุณอิร์ชาร์ด แม่ของคุณยาคูปท์ ก็แบ่งปันว่า “ฉันคิดว่า วันนี้คุณหมอตรวจวินิจฉัยได้ดีมากๆเลยค่ะ และคุณหมอก็ปฏิบัติต่อฉันดีมากๆเช่นกันค่ะ”


กิจกรรมทดลองเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรีในวันนี้ ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงแก้ไขอีกมากมาย เนื่องด้วยไม่สามารถจัดเตรียมยาได้ทัน ทำให้วันนี้ไม่สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการนัดผู้ป่วยมารับยาในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 และชดเชยค่าเดินทางเป็นเงินอีกจำนวนหนึ่ง

 

20170531-032-bydatchanee resize

▲ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ (ซ้าย) ช่วยบีบนวดให้ผู้ป่วยที่กำลังรอพบแพทย์

 

สำหรับการเพิ่มวันรักษาพยาบาลในครั้งต่อไป ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน ทว่าจะการตอบรับอันดีจากผู้ลี้ภัย ซึ่งพวกเขาคาดหวังให้ทางมูลนิธิฯจัดกิจกรรมเพิ่มวันรักษาฟรีอย่างต่อเนื่อง ส่วน นพ.สมบูรณ์ ก็คาดหวังเช่นเดียวกันว่า จะมีความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมนี้ นพ.สมบูรณ์ เล่าว่า การเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี ไม่เพียงดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ยังสามารถใช้โอกาสนี้เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมกิจกรรมฉือจี้ และการเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี ยังเป็นจุดเริ่มต้นปูทางสู่การจัดตั้งคลินิกรักษาพยาบาลฉือจี้ในอนาคต ซึ่งหากทำได้อย่างที่คาดคิดไว้ ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ลี้ภัยเป็นอย่างมาก นพ.สมบูรณ์ แบ่งปันว่า “ผมคิดว่าผู้ลี้ภัยก็น่าจะจะชอบ เพราะว่า บางทีที่เขาเจ็บป่วย ก็ไม่ได้ตรงกับวันรักษาพยาบาลฟรี เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจที่ไหน ถ้าสามารถตรวจได้ทุกวัน หรือเกือบทุกวันได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากเลยครับ”

 

20170531-042-bydatchanee resize-blur

▲ คุณพิพัฒน์ ทิพย์ธวัชวงศา กล่าวคำขอโทษและชี้แจ้งกับผู้ป่วยว่า เนื่องด้วยครั้งนี้ไม่สามารถจัดเตรียมยาได้ทัน จึงขอนัดหมายให้พวกเขามารับยาในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 พร้อมกับช่วยเหลือค่าเดินทางอีกจำนวนหนึ่ง

 

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานธรรมจิ้งซือจะเป็นนาบุญอเนกประสงค์ เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับชุมชน ซึ่งไม่เพียงมีชั้นเรียนจัดดอกไม้ ทำอาหารมังสวิรัติ ชั้นเรียนภาษาจีน เป็นต้น ในอนาคตอาจจะมีคลินิกรักษาพยาบาลฟรี สำหรับบริการให้กับผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อน กำหนดวันเปิดให้บริการไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถใช้โอกาสอันดีนี้ เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมทุ่มเท เสียสละ เพราะ “พลังของหมู่มวลชน มาจากการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคี ” หวังว่าทุกคนจะร่วมจับมือกันมุ่งเดินไปข้างหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ผู้คน

 

20170531-045-bydatchanee resize-blur

▲ คุณยาคูปท์ และครอบครัวเห็นด้วยกับการเพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี และคาดหวังให้ทางมูลนิธิฯจัดต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 


เรื่อง รัตนโชติ  ประมวลทรัพย์ , พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , ดรรชนี สุระเทพ     ภาพ ดรรชนี สุระเทพ