ค้นหาข่าว

กิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่ประจำปี 2559

 20160130-135-byxiaolian resize

 

เริ่มต้นรับหน้าที่ ญาติธรรมฉือจี้ปีติรับกรรมการใหม่2016

สิ้นสุดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอบรม แสดงถึงการแบกรับภาระงานฉือจี้ สานต่อปณิธานของท่านธรรมาจารย์เริ่มต้นขึ้นแล้ว อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยใช้ช่วงเวลาแห่งความสุข ใกล้ถึงวันตรุษจีนนี้ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่ด้วยความปีติ ณ สถานธรรมจิ้งซือแห่งใหม่เป็นครั้งแรก “แต่ก่อนอาสาสมัครต้องเดินทางไกลกันพอสมควร พอมาจัดกิจกรรมที่นี่ เสมือนเป็นการรวมใจอาสาสมัครฉือจี้ ทำให้รู้สึกประทับใจและรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่น" อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายอบรมอาสาสมัครแบ่งปัน

 

 

20160130-018-bydatchanee resize

▲ ช่วงเช้าวันดังกล่าว อาสาสมัครได้รวมตัวกันเพื่อซ้อมกำหนดการพิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กรรมการฉือจี้ใหม่ คุณทวีชัย ทาบุญสม เตรียมความพร้อมประจำตำแหน่ง ช่วยเหลืองานควบคุมเครื่องเสียง

 

◎ จิตใจมุ่งมั่น ประพฤติตนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านธรรมจารย์
กิจกรรมเริ่มขึ้นในตอนบ่าย ทว่านัดหมายให้ทุกท่านมารวมตัวกันในช่วงเช้าของวันดังกล่าว เพื่อซ้อมกำหนดการ “พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ไม่ว่าจะรับผิดชอบงานจัดเตรียมสถานที่ แสดงภาษามือ พิธีกร ประสานงาน หรืออื่นๆ ทุกท่านล้วนตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ หวังให้กิจกรรมอวยพรปีใหม่ราบรื่นทุกขั้นตอน เช่น หนึ่งในกรรมการใหม่ปีนี้ ---คุณทวีชัย ทาบุญสม

 

20160130-062-bydatchanee resize

▲ ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ เป็นตัวแทนท่านธรรมจารย์รับรองวุฒิกรรมการจี้ ให้ท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปรับรองวุฒิกรรมการที่ไต้หวันด้วยตนเอง

 

คุณหวังจงเสียน :ได้ยินเสียงพูดไหมครับ?
คุณทวีชัย :ได้ยินครับ
คุณหวังจงเสียน :โอเค ช่วยเตรียมเปิดเพลง “จิ้งซือ จิ้งซือ” ด้วยนะครับ
สิ้นสุดเสียงประสานงานผ่านวิทยุสื่อสาร คุณทวีชัยรีบประจำตำแหน่ง เตรียมตัวปฏิบัติตามคำบอกกล่าวอย่างกระฉับกระเฉง ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยกิจกรรมต่างๆของฉือจี้ เพราะไม่เพียงมีความสามารถในการควบคุมเครื่องเสียง หากยังมีความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถด้านภาษาจีน การถ่ายภาพหรือวีดีโอ การตัดต่อ ฯลฯ เป็นต้น คุณทวีชัยบอกเล่าว่า จากความรักและการดูแลด้วยความเอาใจใส่ของอาสาสมัครดั่ง “ครอบครัวเดียวกัน ” ทำให้คุณทวีชัยหยัดยืนอยู่ในครอบครัวแห่งรักของฉือจี้มานานเกือบ 10 ปี จากผู้ที่เคยเป็นผู้หงายมือ รับความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการเล่าเรียนในวันนั้น เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ในวันนี้ โดยนำเกิดความซาบซึ้งใจ และคำสอนของท่านธรรมจารย์ที่เคยกล่าวไว้ว่า “เพียงแค่ตั้งใจ ก็เป็นมืออาชีพได้” มาพัฒนาตนอย่างรอบด้าน

 

20160130-073-bydatchanee resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ คุณเมตตา ชิว ได้สำรวจการแต่งกายให้กับกรรมการฉือจี้ใหม่ พร้อมทั้งกำชับด้วยรักถึงวิธีแต่งกายให้ภายนอกดูสง่างาม และมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธ์


ไม่เพียงเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน คุณทวีชัยยังเป็นผู้ใฝ่ในธรรม มุ่งมั่นตั้งใจฟังธรรมะยามเช้าในทุกๆวัน ซึมซับพระธรรม และคำสอนของท่านธรรมาจารย์เข้าสู่จิตใจ ลงลึกสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมตัวเป็นอุบาสก ติดตามท่านธรรมาจารย์ที่ไต้หวันในเดือนเมษายนนี้ หวังนำธรรมะที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาตน และแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไป “คำว่า กรรมการ หมายถึง การแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักขึ้น หมายความว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านธรรมาจารย์อย่างแท้จริง และหมายความว่าต่อไปนี้เราต้องยึดสอนของท่าน เพราะท่านคืออาจารย์ของเรา" คุณทวีชัย ทาบุญสม แบ่งปันความรู้สึก


◎ ทุกท่านปีติ ร่วมรับกรรมการใหม่
กิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่จัดขึ้นเป็นที่ 6 แล้ว ขอขอบคุณอาสาสมัครจังหวัดราชบุรี ช่วยดำเนินการได้อย่างราบรื่นในทุกครั้งที่ผ่านมา ในระหว่างกิจกรรม อาสาสมัครฉือจี้ นพ.สมบูรณ์ นันทานิช กล่าวรายงาน และคุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยกล่าวต้อนรับและอวยพรกรรมการใหม่ทุกท่าน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนท่านธรรมจารย์รับรองวุฒิกรรมการจี้ ให้ท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปรับรองวุฒิกรรมการที่ไต้หวันด้วยตนเอง

 

20160130-077-bydatchanee resize

▲ กรรมการใหม่ปฏิญานตนรักษาศีลสิบ คุณธีระ เชี่ยวชาญวิทย์กุล มีอายุมากแล้ว และสายตาก็ไม่ค่อยดี จึงมีอาสาสมัครช่วยท่องศีลสิบให้ฟังอยู่ข้างๆ

 

เข้าสู่ครอบครัวแห่งรักอันยิ่งใหญ่ของชาวฉือจี้อย่างเป็นทางการแล้ว กรรมการฉือจี้ใหม่ทุกท่านร่วมแสดงออกถึงจิตวิญญาณฉือจี้ อันได้แก่
1.ส่องกระจกสำรวจตน ไม่เพียงแค่สำรวจการแต่งกายให้เรียบร้อย หากยังสำรวจถึงความงามภายในจิตใจตน
2.อ่านศีล 10 ข้อ เพื่อปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.แบกภาระ (แบกของหนัก) ยินดีทำงานที่ท่านธรรมาจารย์มอบหมาย
4.ตั้งปณิธาน ชี้ทางให้เดินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่
5.ตั้งปณิธานร่วม ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากท่านธรรมาจารย์
6.เสิร์ฟน้ำชาขอบพระคุณอาสาสมัครฉือจี้อาวุโส ที่ช่วยอบรมบ่มเพาะให้อยู่ในความสำนึกคุณมาโดยตลอด

 

20160130-083-bydatchanee resize

▲ คุณครูโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คุณเทพวรการ อินอร แบกรับภาระอย่างกล้าหาญ ตั้งปณิธานว่า จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านธรรมาจารย์ และเป็นคุณครูที่ดีของนักเรียน

 

◎ พัฒนาตน เป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านธรรมจารย์ เป็นครูที่ดีของนักเรียน
จากการแบ่งปันของหัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะอาสาสมัครทำให้ทราบว่า ปีนี้มีผู้ได้รับกรรมการฉือจี้ทั้งหมด 26 คน (มาร่วมกิจกรรม 20 คน) เป็นชาวไต้หวัน/จีน 2 คน ชาวไทย 24 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นบุคลากรจากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 14 คน


“ผมจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านธรรมาจารย์ และจะเป็นคุณครูที่ดีของเด็กๆ" คุณเทพวรการ อินอร หรือนักเรียนมักจะเรียกว่า “ครูทาบ” หนึ่งในคุณครูโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ตั้งปณิธานพร้อมลั่นกลองด้วยความหนักแน่น คุณครูเทพวรการเล่าว่า เดิมทีแล้วตนก็เป็นวัยรุ่นเกเร อารมณ์ร้อน ชอบมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่น วันหนึ่งได้รับเชิญชวนให้มาสมัครเป็นคุณครูจากเพื่อน คือ คุณครูศรีนนท์ กองชัย ซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทำให้ครูเทพวรการได้มีโอกาสรู้จักกับฉือจี้ ทำหน้าที่เป็นคุณครูในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว

 

20160130-094-bydatchanee resize

▲ คุณทวีชัย ทาบุญสม จะเดินทางไปติดตามท่านธรรมาจารย์ เพื่อเตรียมเป็นอุบาสก(清修士)ติดตามท่านธรรมาจารย์ในเดือนเมษายนปีนี้ ตั้งปณิธานว่าจะนำธรรมะฝึกบำเพ็ญตนและนำไปแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไป


การร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวบุญคุณในแต่ละเดือน ได้จุดประกายความดีงามในจิตใจ และทำให้ครูเทพวรการเข้าใจว่า “เราสามารถใช้แรงกายช่วยเหลือคนอื่นได้ โดยไม่ต้องลงุทนแม้แต่บาทเดียว” จึงได้ตัดสินเข้าร่วมอบรมเป็นกรรมการ ใช้ธรรมะและคำสอนของท่านธรรมาจารย์ค่อยๆขัดเกลาตัวเอง “พอได้มาอบรมเป็นอาสาสมัครฉือจี้ ได้ฟังคำสั่งสอนของท่านธรรมจารย์ ทำให้ตัวเองอารมณ์เย็นขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น ที่สำคัญรู้จักการให้อภัย" ครูเทพวรการ แบ่งปันการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมการอบรม
พลังน้อย แต่ปณิธานยิ่งใหญ่ และเชื่อว่าเมล็ดพันธ์แห่งความดีงามเหล่านี้จะเติบโตงดงาม สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่สังคมไทยต่อไป

 

20160130-145-bydatchanee resize

▲ กรรมการใหม่ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของฉือจี้

 

20160130-146-byxiaolian resize 

▲ กรรมการใหม่ แสดงภาษามือประกอบเพลง “โพธิสัตว์บนโลกมนุษย์”

 

20160130-155-bydatchanee resize

▲ กรรมการใหม่เสิร์ฟน้ำชาให้กรรมการอาวุโส ขอบคุณทุกท่านที่คอยดูแลมาโดยตลอด

 


 เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , บุษรา สมบัติ , ดรรชนี สุระเทพ