ค้นหาข่าว

พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559

20160131-112-bydatchanee resize

 

อธิษฐานบุญอวยพรต้อนรับปีใหม่ ความอบอุ่นใจเปี่ยมสถานธรรม

ย้อนกลับไปในวันที่ 9 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อ พ.ศ.2512 ก่อนการมอบสิ่งของช่วยภัยหนาวในสมณารามจิ้งซือเพียงหนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันที่การเตรียมงานทุกอย่างเสร็จสิ้นลง คืนนั้นเอง ทั้งภิกษุณีในสมณารามและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฉือจี้ต่างก็มารวมตัวกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อรับฟังคำอวยพรอย่างเป็นกันเองและฟังธรรมเทศนาจากท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน พร้อมทั้งอาศัยโอกาสนี้ แบ่งปันการดำเนินงานภารกิจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ทุกคนต่างชี้แนะและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้ลืมเลือนความเหน็ดเหนื่อยและความขุ่นข้องหมองใจในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ตลอดปีที่ผ่านมา แปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนในวิถีพระโพธิสัตว์ฉือจี้ด้วยความกล้าหาญต่อไป ทุกคนต่างหวงแหนช่วงเวลาที่ได้มารวมตัวกันนี้ จนค่อยๆ กลางเป็น “พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ในที่สุด อาสาสมัครฉือจี้ในไทยสืบทอดเจตนารมณ์นี้ จึงได้เชิญสมาชิกผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาจากแวดวงต่างๆ มาร่วมกันขอบพระคุณวันวานที่ผ่านพ้น และเปิดวิสัยทัศน์มองอนาคต ขอให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ ร้อยเรียงใจให้ทุกคนหมั่นพากเพียรบนวิถีแห่งพระโพธิสัตว์นี้ ขอให้ดวงประทีปแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สว่างไสวตลอดกาล

 

20160131-159-byxiaolian resize

▲คุณเฉินสูชิง คุณหวางซิ่วหมิงและเฉินว่านเซวียน นำกระปุกออมบุญกว่า 20 กระปุก มาร่วมทำบุญกับฉือจี้


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559 อาสาสมัครฉือจี้จัดพิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น ณ สถานธรรมจิ้งซือ ซึ่งเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ผสานกับอาคารสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมที่กำลังแสดงธรรมแม้จะไม่ได้เปล่งเสียง ทำให้จิตใจของผู้คนต่างรู้สึกสงบนิ่ง หวนคิดไปถึงการฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ เพื่อจัดพิธีอธิษฐานบุญอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใต้เต็นท์สีขาวหลังใหญ่เมื่อปีที่แล้ว จนกระทั่งในปีนี้ “บ้าน” อันแสนอบอุ่นของทุกคนก็ก่อสร้างแล้วเสร็จ การได้มารวมตัวกัน ณ สถานธรรมจิ้งซือ จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติและความขอบพระคุณ

 

20160131-086-byxiaolian resize

▲ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง จากอารามพระหฤทัยคลองเตย ชื่นชมในความรักอันยิ่งใหญ่ของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน 


ณ สถานธรรมจิ้งซือ ทุกคนจะเห็นการแขวนโคมแดง “ร่มเย็นเป็นสุข” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ต้อนรับความเป็นสิริมงคล อีกทั้งได้ยินเสียงเหรียญกษาปณ์จากกระปุกออมบุญ ที่ปลุกให้หวนคิดถึงห้วงเวลาแห่งการดำเนินภารกิจการกุศลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งอาสาสมัครฉือจี้และผู้มีจิตศรัทธาต่างทยอยนำกระปุกออมบุญของตนที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจ มาหวนคืนสู่บ้านฉือจี้ ทุกคนต่างร่วมออมวันละเล็กละน้อย ด้วยจิตวิญญาณที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก อีกทั้ง ภาพของ “เกวียนเทียมโค” ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสถานธรรมจิ้งซือ ก็กำลังบรรทุกภารกิจแห่งพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นสัญลักษณ์ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของท่านธรรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ที่นำชาวฉือจี้ทั่วโลก ร่วมกันผลักดัน 4 ภารกิจ 8 รอยธรรมทั้งการกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การบรรเทาภัยสากล การบริจาคไขกระดูก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครชุมชน เพื่อดำเนินบนวิถีแห่งพระโพธิสัตว์นี้ด้วยความพากเพียรต่อไป

 

20160131-096-byxiaolian resize

▲มอบรอยยิ้มอันเป็นมิตรและอ้อมกอดอันอบอุ่นให้แก่กัน

 

ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง จากอารามพระหฤทัย คลองเตย ซึ่งได้ศึกษาแนวคิดของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน และพบว่าความรักของชาวฉือจี้นั้น ได้ก้าวข้ามความแตกต่างทางศาสนา โดยกล่าวว่า “ดังเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์ ที่บอกว่าไม่มีความรักใด ใหญ่กว่าการที่ตนพลีชีพเพื่อมิตรสหาย ท่านธรรมาจารย์รักทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัว ท่านทุ่มเท ท่านเสียสละ ท่านอดทนและท่านก็สามารถทำได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้ซิสเตอร์ประทับใจค่ะ”


“รอยยิ้มอันเป็นมิตร อ้อมกอดอันอบอุ่น” พิธีอธิษฐานบุญอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ เปิดฉากด้วยบทเพลง “ขับขานความหวัง” อาสาสมัครฉือจี้นำแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงท่าทางประกอบบทเพลง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานใจและคำอวยพรที่มอบให้กับทุกคน ในปีนี้ฉือจี้ไต้หวันดำเนินภารกิจมาครบ 50 ปี ด้านฉือจี้ประเทศไทย ก็ดำเนินภารกิจครบ 20 ปี โดยได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ ก่อนหน้านี้ ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ จึงได้นำคณะอาสาสมัครเดินทางไปเชิญแขกผู้มีเกียรติตามหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเองต่อเนื่องหลายวัน

 

ประจักษ์พยานความรักอันยิ่งใหญ่ หัวใจทุกผู้คนเปี่ยมด้วยความขอบพระคุณ
จากวีดิทัศน์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ฉือจี้ทั่วโลก พ.ศ.2558 หวนกลับไปมองภาพกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี เมื่อ พ.ศ. 2558 คณะแพทย์พยาบาลต่างก็แบ่งปันความรู้สึกขอบพระคุณ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมกันดูแลสุขภาพของพี่น้องผู้ลี้ภัย ร่วมเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ก้าวข้ามความแตกต่างด้านศาสนา เผ่าพันธุ์และภาษา พร้อมทั้งตั้งปณิธานร่วมสืบสานความรักนี้ต่อไป

 

20160131-195-bylek resize

▲พิธีอธิษฐานบุญอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ เปิดฉากขึ้นด้วยบทเพลง “ขับขานความหวัง” อาสาสมัครฉือจี้นำผู้ร่วมงานแสดงท่าทางประกอบบทเพลง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานใจ


แม่ชีดารา จันทร์ลอย จากธรรมสถานพระแม่เจ้าจามเทวี ซึ่งเดินทางมาจากภาคเหนือของไทย ปรารภว่า ท่านได้ยินชื่อ “มูลนิธิฉือจี้” มานานนับสิบปี ในที่สุดวันนี้ก็มีบุญสัมพันธ์ได้สัมผัสกับ “ฉือจี้” ด้วยตนเอง ก่อนที่ท่านจะเดินทางร่วมกับคณะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อไปศึกษาดูงานฉือจี้ไต้หวันในเดือนกุมภาพันธ์ จากวีดิทัศน์ที่เปิดในวันนี้ แม่ชีดาราปรารภด้วยความประทับใจว่า “ฉือจี้ให้ทั้งกำลังใจ ให้ทั้งข้าวปลาอาหาร ให้ทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับ ไม่เลือกชั้นวรรณะ อันนี้ประทับใจมากๆ เลยค่ะ”
อาสาสมัครฉือจี้ คุณมาลี อภิรักษ์รัตนพล ขึ้นแบ่งปันในหัวข้อ “ในใจมีธรรมะ ทุกหนแห่งเป็นสถานธรรม” แม้จะทำงานประจำในบริษัทเอกชน แต่คุณมาลียินดีลากิจทุกบ่ายวันพุธ โดยจัดสรรงานที่บริษัทให้เรียบร้อยไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมงาน เพื่ออุทิศเวลาในการมาเป็นจิตอาสาส ณ สถานธรรมจิ้งซือ ตามภาระหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย แม้จะต้องแลกด้วยการโดนหักค่าแรงในช่วงบ่ายวันที่ลาก็ตาม

 

20160131-15-bysompong resize

▲ขอบพระคุณคณะแพทย์พยาบาลที่ทุ่มเทเสียสละมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ขออวยพรผ่านการ์ดกุศลปัญญา ให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

 

อาสาสมัครฉือจี้ คุณสำเนียง เภาประเสริฐ ขึ้นแบ่งปันในหัวข้อ “จิตอาสา เริ่มต้นความสุขใหม่ หลังการเกษียณ” โดยคุณสำเนียงซึ่งเป็นอดีตพยาบาล อุทิศชีวิตหลังเกษียณ มาเป็นจิตอาสาฉือจี้ ไม่ว่าจะมาร่วมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรให้กับผู้ป่วย ญาติมิตรและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลโพธารามเป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งพากเพียรในการบอกเล่าและเชิญชวนผู้คนมาร่วมกันทำจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

 

แสดงภาษามือประกอบพระสูตร สืบทอดพุทธธรรม
การแสดงภาษามือประกอบพระสูตร “อมิตสารัตถสูตร” บทธรรมเทศนา นอกจากอาสาสมัครฉือจี้หญิงผู้สง่างามแล้ว ยังประกอบด้วยนักแสดงตัวน้อยวัยเพียง 5 ขวบ อย่างหวงหย่าเซวียน และอาสาสมัครฉือจี้วัย 77 ปี อย่างคุณธีระ เชี่ยวชาญวิทย์กุล รวมถึงอาสาสมัครฉือจี้ คุณบรรจง ป่าทอง ที่ถึงแม้จะฟังและอ่านภาษาจีนไม่ได้ แต่อาศัยการช่วยแปลและอธิบายจากอาสาสมัครท่านอื่น ทำให้เข้าใจความหมายของพระสูตร จนสามารถท่องจำพระสูตรบทนี้ได้ จึงถ่ายทอดพุทธธรรมนี้ออกมา ผ่านการแสดงภาษามือ ร่วมถ่ายทอดพุทธธรรม
นอกจากนี้ อาสาสมัครฉือจี้ คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล ยังได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณอาลัย พรหมชนะ มาร่วมพิธีในวันนี้ ท่านจึงนำลูกศิษย์และอาจารย์กว่า 60 คน มาร่วมรับคำอวยพรจากท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ผ่านการ์ดอวยพรกุศลปัญญา จากนั้นจึงนำรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยงานในกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีมอบให้กับอาสาสมัครฉือจี้ เพื่อแทนความหมายของการขอบพระคุณในคำอวยพร คุณอาลัยกล่าวว่า “เราตั้งใจจะพาเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่เด็กๆ เขาจะได้มีโอกาสใช้ความสามารถของเขาตั้งแต่เยาว์วัย แล้วก็ได้ฝึกจิตอาสาให้มีอยู่ในหัวใจ”

 

20160131-152-byxiaolian resize

▲การแสดงภาษามือประกอบพระสูตร “อมิตสารัตถสูตร” บทธรรมเทศนา นอกจากอาสาสมัครฉือจี้หญิงแล้ว ยังประกอบด้วยนักแสดงตัวน้อยวัยเพียง 5 ขวบ อย่างหวงหย่าเซวียน และอาสาสมัครฉือจี้วัย 77 ปี อย่างคุณธีระ เชี่ยวชาญวิทย์กุล 


ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ทุ่มเทตั้งใจฝึกฝนใช้ภาษาไทย เพื่ออวยพรให้กับทุกท่านด้วยตนเอง โดยกล่าวว่า “ที่ไหนมีภัย มีทุกข์ ที่นั่นก็มีชาวฉือจี้ เชื่อว่าความรักก็เหมือนดวงดาว ที่จะอยู่บนท้องฟ้าทั่วไปทุกที่”

 

20160131-105-bydatchanee resize

▲แม้คุณยายจะเดินเหินไม่สะดวก แต่ก็มุ่งมั่นเดินขึ้นเวทีไปรับการ์ดอวยพรกุศลปัญญาด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาสาสมัครฉือจี้ 

 

“วิถีแห่งรักอันยิ่งใหญ่ ครอบคลุมทั่วโลกา หนทางแห่งสายสัมพันธ์จากอดีต สืบทอดปัจจุบันสู่อนาคต” หลักการการทำงานบรรเทาภัยของชาวฉือจี้ คือ เดินทางไปถึงก่อน ทำงานกลับทีหลัง จากการช่วยเหลือพี่น้องผู้สบภัยใน ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งความรักของฉือจี้ เติบใหญ่ขึ้นเป็นต้นกล้าในจิตใจของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ โดยในวันนี้พวกเขายังให้เกียรติมาร่วมพิธีอธิษฐานบุญกับชาวฉือจี้ด้วย ในช่วงสุดท้าย ท่ามกลางบทเพลง “อธิษฐาน” ทุกคนต่างจุดดวงประทีปแห่งจิต รวบรวมพลังแห่งความรัก ตั้งปณิธานแห่งความดี เพื่อต้อนรับปี พ.ศ.2559 ต่อไป

 

20160131-103-bydatchanee resize

▲“วิถีแห่งรักอันยิ่งใหญ่ ครอบคลุมทั่วโลกา หนทางแห่งสายสัมพันธ์จากอดีต สืบทอดปัจจุบันสู่อนาคต” พี่น้องมุสลิมจาก ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ผูกบุญสัมพันธ์กับฉือจี้ เมื่อครั้งเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 ให้เกียรติมาร่วมพิธีอธิษฐานบุญกับชาวฉือจี้ในวันนี้

 

20160131-120-bydatchanee resize

▲ขอขอบพระคุณ ผู้แทนรัฐบาล เซี่ยอู่เฉียว สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้ 

 

20160131-152-bydatchanee resize

▲ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณอาลัย พรหมชนะ นำลูกศิษย์และอาจารย์กว่า 60 คน มาร่วมรับคำอวยพรจากท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน พร้อมทั้งตอบแทนคำอวยพรด้วยการนำรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมาร่วมเป็นจิตอาสามอบให้กับอาสาสมัครฉือจี้

 


 เรื่อง บุษรา สมบัติ , หลี่ชุนฮว๋า   ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , ดรรชนี สุระเทพ , บุษรา สมบัติ