ค้นหาข่าว

การอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559

 20160227-071-byjanyaporn resize

 

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น เริ่มต้นการทำงานเพื่อสังคม

“ความงดงามของมวลรวม เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตนของแต่ละบุคล” ในชั้นเรียน “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559” วันที่ 3 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้นวันสุดท้าย ผู้เข้าอบรมทุกคนต่างก็ตื่นเต้น ที่จะได้สวมเครื่องแบบเสื้อเทา กางเกงขาว โดยหลายท่านได้สวมกางเกงขาว และร้องเท้าขาวมาจากบ้าน และดูแลความเรียบร้อยของบุคลิกภาพภายนอกให้สง่างาม

 

20160227-006-byjanyaporn resize 

▲ผู้เข้าอบรมช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของผม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งกายด้วยชุดอาสาสมัคร 


ในชั้นเรียนวันนี้ อาสาสมัครฉือจี้ คุณสุชน แซ่เฮง ได้บรรยายถึงภารกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฉือจี้ เรื่องสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ท่านกล่าวว่าประเทศไทยมีตำแหน่งที่ตั้งอันดี อากาศไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป บ้านเมืองน่าอยู่ เหมือนเมืองสวรรค์ เพียงแต่ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้พลังงาน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหันมาลดการรับประทานเนื้อสัตว์ เพิ่มการรับประทานอาหารมังสวิรัสติ หากทำได้ดังนี้ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

 

20160227-064-byjanyaporn resize

▲คณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานครมาร่วมพิธีมอบเสื้อเทาให้แก่อาสาสมัครใหม่


ท่านให้ดูวีดิทัศน์ภาพความเสียหายจากสภาวะโลกร้อน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นั่นคือบ้านขุนสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อน ปริมาณน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นโดยตรง ภาพเสาไฟที่จมอยู่ท่ามกลางน้ำทะเล สะท้อนว่าเมื่อก่อนพื้นที่แห่งนั้นคือ ถนนและบ้านเรือนของชาวบ้าน ก่อนที่จำต้องอพยพเข้ามาในแผ่นดินมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับชมภาพมหาอุทกภัยในไทย เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งหมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยมอบเงินช่วยเหลือด้วยการทำงาน ช่วยทำความสะอาดบ้านให้ผู้ประสบภัยทำความสะอาดบ้านของตนเอง ความรักความประทับใจในวันนั้น เป็นแรงผลักดันให้เกิดอาสาสมัครในหมู่บ้านหรรษา ช่วยทำงานรีไซเคิล สืบสานวัฏจักรแห่งความรักจนถึงทุกวันนี้

 

20160227-068-byjanyaporn resize

▲พี่เลี้ยงช่วยแต่งตัวให้อาสาสมัครใหม่


ต่อมาคือพิธีมอบเสื้อเทาให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยประธานบริหาร มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศและคณะผู้บริหาร ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมทุกคนขึ้นเวทีแสดงภาษามือประกอบเพลงครอบครัวเดียวกัน เพื่อเป็นการต้อนรับ หลังพิธีมอบเสื้อเทาแล้ว บรรดาพี่เลี้ยงผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม จึงช่วยแต่งตัวให้อาสาสมัครใหม่ ก่อนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก เมื่อทุกคนใส่เสื้อเทากางเกงขาวแล้ว ทุกคนดูมีพลังมาก คุณสุกัญญายังได้มอบการ์ดอวยพรกุศลปัญญาและของที่ระลึกให้อาสาสมัครใหม่ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับทุกคน ท่านดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครอบครัวเดียวกัน

 

20160227-083-byjanyaporn resize

▲คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประไทย มอบของที่ระลึกให้แก่อาสาสมัครใหม่


อาสาสมัครฉือจี้ คุณชาญเดช สหสัจจญาณ ได้ออกมาแบ่งปันว่า เดิมตนเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเที่ยวกลางคืน จนภรรยาขอหย่า แต่เมื่อได้เข้ามาทำงานกับครอบครัวฉือจี้ ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปมาก สามารถละเลิกอบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้ทั้งหมด ทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้าน ทุกวันก็จะบอกรักภรรยา โอบกอดและบอกรักลูกๆ ครอบครัวจึงอบอุ่นมีความสุข เพราะท่านธรรมาจารย์สอนว่า “สิ่งที่ดี ขอแค่ลงมือทำ” อีกทั้งเมื่อได้ออกไปช่วยเหลือผู้อื่น ได้เห็นความทุกข์ในชีวิตของพวกเขา ก็ยิ่งทำให้ตนเองรู้จักพอเพียง รู้สึกรักและทะนุถนอมความสุขในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 

20160227-103-byjanyaporn resize

▲เรียนรู้การกอดมอบความรักก่อนฝึกภาคปฏิบัติ


อาสาสมัครฉือจี้ คุณบรรจง และคุณอิงอร ป่าทอง ซึ่งเพิ่งได้ผ่านการรับรองวุฒิกรรมการฉือจี้เมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ได้ออกมาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครฉือจี้ คุณบรรจง แบ่งปันว่าภูมิใจที่ได้ใส่เสื้อน้ำเงินขาวคือชุดแห่งความหวัง ช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้พบกับความหวังในชีวิต เพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งความดี ไปช่วยเหลือผู้อื่น

 

20160227-17-bynitaya resize

▲เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่ตึก

 

คุณอิงอรแบ่งปันว่า เมื่อเข้ามาทำฉือจี้ ทำให้ได้มีโอกาสไปมอบความรักให้แก่ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ญาติมิตรของเรา ทำให้คิดว่า เรามาช่วย “ฉือจี้” หรือ “ฉือจี้” กำลังช่วยเรา เพราะเมื่อเราเข้ามาทำงานจิตอาสาฉือจี้ ฉือจี้ได้ทำให้ลดความเห็นแก่ตัวลง และเพิ่มความรักให้กับผู้อื่น การทำฉือจี้นั้น แม้จะต้องเสียสละเงินทอง เวลาและทรัพย์สิน แต่ผู้ที่ได้รับความสุขมากที่สุดก็ยังเป็นตัวเราเอง เพราะทำให้รู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ให้มีคุณค่าได้อย่างไร

 

20160227-08-bynitaya resize

▲ฝึกบริการตัดเล็บให้ผู้ป่วยดุจญาติมิตรของเรา

 

จากนั้นในช่วงบ่าย จึงเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยอาสาสมัครฉือจี้ คุณขวัญตา คล้ำเหลือ ได้ออกมาแบ่งปันข้อควรปฏิบัติเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยและเยี่ยมผู้ยากไร้ หนึ่งกลุ่มไปเยี่ยมผู้ป่วยบนตึก สองกลุ่มไปเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเสร็จกิจกรรมทุกคนแบ่งปันว่าประทับใจในการได้มอบความรักให้กับผู้อื่น ได้ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้าน ได้ตัดเล็บให้ ผู้ป่วยและญาติต่างก็ประทับใจอาสาสมัคร

 

20160227-08-byjajuwon resize

▲เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติอาบน้ำให้ผู้ป่วยที่ไปเยี่ยม


ก่อนจบการอบรม คณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร แสดงภาษามือประกอบเพลง “เผยแพร่ความรัก” มอบให้แก่อาสาสมัครใหม่ ทุกคนร่วมกันรับชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง ที่คุณจรรยพร เข้มแข็ง อาสาสมัครช่างภาพจัดทำให้ด้วยความสุข

 

20160227-01-byjajuwon resize

▲เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติทำความสะอาดห้องน้ำให้บ้านผู้ที่ไปดูแล


อาสาสมัครฉือจี้ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร กล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งหวังว่าวันหนึ่ง จะมีอาสาสมัครฉือจี้เสื้อน้ำเงินกางเกงขาวเต็มเมืองพิษณุโลก เพื่อมาร่วมกันทำความดี ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ในอนาคตจะเชิญชวนผู้มีจิตอาสาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพิจิตรมาร่วมงานด้วย

 

20160227-176-byjanyaporn resize

▲มอบความรักด้วยการแสดงภาษามือประกอบเพลงครอบครัวเดียวกัน

 

เคยมีคนถามว่า หากจะทำงานฉือจี้ ทำไมต้องผ่าน “อบรม” ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนจึงชี้แนะว่า อาสาสมัครฉือจี้ต้องมีระบบ จึงจะสามารถทำงานแบบสากลได้ เพื่อให้ผู้ที่ยินดีเสียสละได้เข้าใจในทิศทางของฉือจี้ เมื่อสังเกตจนเข้าใจแล้ว เกิดความยินดีที่จะก้าวต่อไปอีกขั้น ด้วยการเข้าร่วมชั้นเรียนอบรมอาสาสมัครฉือจี้ระดับฝึกงาน และชั้นเรียนอบรมกรรมการฉือจี้ ซึ่งหลังจากการอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้นนี้ มีอาสาสมัคร 10 ท่าน ยินดีเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมการอบรมอาสาสมัครฉือจี้ระดับฝึกงาน (ชั้นปีที่ 1) ที่สถานธรรมจิ้งซือ กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกเดือน

 

20160227-171-byjanyaporn resize

▲เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติมอบของให้อย่างนอบน้อม เพราะคุณคือผู้มีพระคุณที่ทำให้เรามีโอกาสทำความดี

 

20160227-162-byjanyaporn resize 

▲นายแพทย์นนท์ โสวัณณะ (ขวา) ดูแลอธิบายเรื่องยาให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้อย่างถูกต้อง

 

20160227-178-byjanyaporn resize
▲กอดมอบความรักให้กำลังใจก่อนเดินทางกลับ
 
20160227-215-byjanyaporn resize
▲จบการอบรม ลาจากกันด้วยการขอบพระคุณ

  


 เรื่อง สุพัตรา แตงฮ้อ   ภาพ จรรยพร เข้มแข็ง