ค้นหาข่าว

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

 20150125-207-bytar resize

 

บุคลากรทางการแพทย์ทุ่มเทเสียสละ บริการผู้ป่วยด้วย “จิตอาสา”

ยึดมั่นในปณิธาน เรียนรู้ใจกว้างจิตบริสุทธิ์
จากการแจ้งให้ทราบของ นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับกิจกรรมรักษาบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทำให้คุณกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รู้สึกมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว แม้จะไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมมากนัก แต่เพียงทราบว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำเพื่อผู้อื่น คุณกฤษฎากมล ก็ตอบรับมาร่วมกิจกรรมทันที “ตอนแรกที่เห็นตารางกิจกรรมตลอดทั้งปี ดิฉันก็ตั้งใจไว้เลยว่า ในหนึ่งปีนี้ดิฉันจะมาทุกครั้ง จะมีคนอื่นมาด้วย หรือมีดิฉันแค่คนเดียว ดิฉันก็จะมาร่วมกิจกรรมค่ะ ” คุณกฤษฎากมลแบ่งปัน


นอกจากใช้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ไปกับการพักผ่อน ทำกิจธุระส่วนตัวแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณกฤษฎากมลชื่นชอบ คือ การร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่นเดียวกับกิจกรรมรักษาบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน มักจะเห็นคุณกฤษฎากมลมาร่วมกิจกรรมดังที่ตั้งใจไว้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแทบจะไม่ได้พักผ่อน ทั้งต้องเผชิญอุปสรรคด้านภาษากับผู้มารับบริการรักษาพยาบาลหลายร้อยคน คุณกฤษฎากมลยังคงยินดี เพียงหวังว่าสิ่งที่ตนได้ทุ่มเท จะสามารถแบ่งเบาภาระงานให้แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร สิ่งที่สำคัญคือ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้ผู้มารับบริการรักษา “เราทำแล้วสุขใจมากกว่า เพราะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ “ให้” ” คุณกฤษฎากมลแบ่งปันความปีติ

 

20151025-08-byxiaolian resize

▲ คุณเสริมเกียรติ ไกรทองสุข (จากขวา 1) ผู้เปี่ยมไปด้วย “จิตอาสา” มาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีทุกครั้ง คุณเสริมเกียรติแบ่งปันว่า ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อได้เห็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีรอยยยิ้ม ก็รู้สึกได้ว่าคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อพวกเขา


ท่านธรรมาจารย์มักกล่าวอยู่เสมอว่า “การบำเพ็ญตน ไม่เพียงฝึกปฏิบัติตนให้ดีเท่านั้น ยังต้องเดินเข้าหามวลชน ดูแลผู้อื่น และผูกบุญสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น” คุณกฤษฎากมล ยังได้แบ่งปันว่า จากการร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีเกือบ 1 ปี ไม่เพียงได้เห็นถึงความรักที่ชาวฉือจี้ได้มอบให้กับผู้มารับบริการรักษาด้วยความจริงใจ หากยังได้เรียนรู้ถึงการเปิดใจกว้าง คุณกฤษฎากมล แบ่งปันประสบการณ์อันน่าประทับใจว่า มีสามีภรรยาชาวเวียดนามคู่หนึ่ง มาร่วมรับบริการรักษาเป็นประจำทุกเดือน ครั้งหนึ่งแพทย์ไม่ได้จ่ายยาชนิดที่พวกเขาเคยได้รับ พวกเขาจึงไม่พอใจเพราะไม่ได้รับชนิดนั้นๆ แต่เมื่อได้รับคำอธิบายจากคุณกฤษฎากมลแล้ว สองสามีภรรยาจึงยอมเข้าใจในเหตุผล “บางคนอาจจะมองว่าพวกเขาเรียกร้อง แต่บางทีพวกเขาแค่อยากให้เราอธิบายเพิ่มเติม เมื่อเราให้ข้อมูล อธิบายให้เข้าใจมากขึ้น พวกเข้าก็จะยอมรับฟังเหตุผล” คุณกฤษฎากมล แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

รอยยิ้มแห่งความสุข คุ้มค่าต่อการทุ่มเท
มูลเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 ทำให้คุณเสริมเกียรติ ไกรทองสุข หัวหน้าหน่วยรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครฉือจี้เรื่อยมา ดังนั้น เมื่อทราบข่าวกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี คุณเสริมเกียรติผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเป็น “จิตอาสา” จึงยินดีมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ลังเล
คุณเสริมเกียรติเล่าว่า เริ่มทำงานออกหน่วยรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ในแต่ละเดือนมักจะได้เดินทางไปออกหน่วยรักษาพยาบาลในถิ่นทุรกันดานของประเทศไทย ประมาณเดือนละ 2-3 ครั้ง เกือบ 10 ปีที่คุณเสริมเกียรติได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยรักษาพยาบาล ไม่เพียงได้สั่งสมประสบการณ์ในด้านการทำงาน หากยังได้เพิ่มพูน “ความเป็นจิตอาสา” ในใจของคุณเสริมเกียรติ ดังกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีที่ผ่านมา จะเห็นว่าคุณเสริมเกียติมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกหน้าห้องตรวจด้วยความทุ่มเทเสียสละอยู่เสมอ คุณเสริมเกียรติแบ่งปันว่า แม้จะรู้สึกเหนื่อย แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ายิ่งกว่า “เมื่อเราได้ช่วยผู้อื่น แล้วเห็นเขายิ้ม คนช่วยอย่างเราก็รู้สึกอิ่มใจ” คุณเสริมเกียรติ แบ่งปันความปีติ

 

การมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ไม่เพียงได้ช่วยเหลือผู้อื่น อาหารมังสวิรัติหลากหลายเมนูน่ารับประทาน รสชาติอร่อย ที่อาสาสมัครได้จัดเตรียมไว้บริการบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ยังเป็นโอกาสให้คุณเสริมเกียรติมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ คุณเสริมเกียรติแบ่งปันว่า“ผมประทับใจเรื่องอาหาร เพราะผมไม่เคยรับประทานอาหารมังสวิรัติ ทำให้ผมรู้สึกว่า อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มาออกหน่วยรักษาพยาบาลกับฉือจี้ ผมจะต้องรับประทานอาหารมังสวิรัติให้ได้ เมื่อรับประทานแล้วยังทำให้ผมรู้สึกว่า เราต้องกลับไปดูแลตัวเองบ้างแล้ว” คุณเสริมเกียรติยังแบ่งปันว่า เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ต่อไปนี้จะพยายามรับประทานผักให้มากขึ้น และควบคุมน้ำหนักให้ดี แม้ว่าจะเป็นโอกาสรับประทานอาหารมังสวิรัติ เดือนละ 1 มื้อ แต่ชาวฉือจี้เชื่อว่า จากจุดเริ่มต้นในวันนี้ จะสามารถจุดประกายให้คุณเสริมเกียรติ หันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพของตัวเอง เคารพทุกสรรพชีวิต และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

 


เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , บุษรา สมบัติ , ดรรชนี สุระเทพ , สมพงษ์ จิตไพบูลย์ , จางอิงหม่าน