ค้นหาข่าว

กิจกรรมขอบคุณคุณครูและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 

20160303-249-bywhanlop resize

 

ผลิตผลทางการศึกษา “แสงแห่งรุ่งอรุณ” ผลิดอกออกใบอย่างสง่างาม

สิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่น ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาไปอีกหนึ่งขึ้นนี้ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ร่วมใจกันจัดกิจกรรม“ขอบคุณคุณครู” เพื่อแสดงความขอบคุณในความทุ่มเทของคุณครูทุกท่าน

 

นักเรียนที่จบการศึกษาร่วมยกน้ำชาให้คุณครู พร้อมทั้งกล่าวคำขอบคุณ ขออภัยสิ่งที่ทำผิดต่อคุณครู ส่วนคุณครูได้ใช้โอกาสอันดีนี้ใช้ด้ายสีขาวผูกข้อมืออวยพรนักเรียนตามประเพณีท้องถิ่น และกำชับด้วยรักเหล่าเมล็ดพันธ์ ขอให้พวกเขาเป็นเด็กดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม ทำในสิ่งดีๆเดินไปในหนทางที่ถูกต้อง แม้จะรู้สึกดีใจที่ได้จบการศึกษา แต่เมื่อเวลาที่ต้องจากโรงเรียนที่รัก คุณครูที่เคารพแล้ว ก็ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาเหล่านี้รู้สึกอาลัยอาวรณ์ไม่น้อย ดังนั้น บรรยากาศภายในกิจกรรมจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข และน้ำตาแห่งความประทับใจ

 

20160219-94-bywhanlop resize

▲ บรรยากาศภายในกิจกรรมขอบคุณคุณครูอบอวลไปด้วยความอบอุ่น เมื่อใกล้จะจบการศึกษาแล้ว คุณครูและนักเรียนต่างก็รู้สึกไม่อยากจากกัน 

 

นอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษายังได้นำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้กับทางโรงเรียน สิ่งของนี้ไม่เพียงหวังให้ทุกคนได้ระลึกถึงพวกเขา หากยังหวังให้สิ่งของเหล่านี้เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน และนักเรียนรุ่นน้องในรุ่นต่อๆไป

 

20160219-41-bywhanlop resize

▲ นักเรียนที่จบการศึกษานำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้กับทางโรงเรียน สิ่งของนี้ไม่เพียงหวังให้ทุกคนได้ระลึกถึงพวกเขา หากยังหวังให้สิ่งของเหล่านี้เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน และนักเรียนรุ่นน้องในรุ่นต่อๆไป 

 

“แสงรุ่งอรุณ” แสงแห่งความหวัง
นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีนี้ คือนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลาย รุ่นที่ 3 ของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ นักเรียนเหล่านี้ให้ชื่อรุ่นของพวกเขาว่า “สู่กวง” (曙光)เป็นคำจากภาษาจีนที่มีความหมายในภาษาไทยว่า “แสงแห่งรุ่งอรุณ” ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้แล้ว นักเรียนรุ่นน้องจึงได้ร่วมใจจัดเตรียมสถานที่อย่างตั้งใจ

 

20160219-140-bywhanlop resize

▲นักเรียนรุ่นน้องได้นำป้ายตัวอักษร SHUGUANG (曙光แสงแห่งรุ่งอรุณ )เซอร์ไพรส์นักเรียนจบการศึกษารุ่นพี่ 

 

รูปพระอาทิตย์สีแดง พร้อมเปลวไฟเปล่งรัศมีโดยรอบ ด้านหลังรูปพระอาทิตย์ยังมีผ้าสีเหลือง-ขาวทอดยาวไปยังหอประชุม เป็นผลงานการจัดสถานที่ของนักเรียนรุ่นน้อง อันสื่อถึงนักเรียนรุ่น “แสงแห่งรุ่งอรุณ”นี้ จะแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง ร่วมสรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่ได้ในอนาคต เฉกเช่นกับพระอาทิตย์ในยามรุ่งอุรณ ได้แผ่แสงแห่งความหวังออกไปอย่างไม่สิ้นสุด “ธีมของการจัดสถานที่ในครั้งนี้ เราได้มาจากชื่อรุ่นพี่ค่ะ คือ “สู่กวง” ซึ่งแปลว่า “แสงแรกของพระอาทิตย์ เพราะฉะนั้นเราจึงจัดให้แต่ละซุ้มมีพระอาทิตย์ ให้ความรู้สึกเหมือนจักรวาลค่ะ" นางสาวณีรชา สิริเปรมรัศมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนนักเรียนรุ่นน้อง แบ่งปันธีมการจัดสถานที่ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญและคำอวยพรให้นักเรียนรุ่นพี่ที่จบการศึกษาในปีนี้

 

20160302-25-bywhanlop resize

▲นักเรียนรุ่นน้องร่วมกันสถานที่ด้วยความตั้งใจ เพื่อให้พิธีปัจฉิมนิเทศเต็มไปด้วยความหมาย “แสงแห่งรุ่งอรุณ”

 

อบอวลไปด้วยความยินดี ปีติไปด้วยคำอวยพร
พิธีปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ในช่วงบ่ายวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรมอบอวลไปด้วยความปีติยินดี ทั้งผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน และอาสาสมัครฉือจี้ต่างเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าเมล็ดพันธ์ในโอกาสอันดีนี้ คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย หนึ่งในผู้ร่วมกล่าวคำอวยพร เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาว่า “เมื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือรั้วโรงเรียนแห่งใหม่แล้ว ก็ขอให้นักเรียนอย่าลืมสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยได้สอน ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีจิตอาสา จริยธรรมอันดีงามของฉือจี้ และถ้าหากมีโอกาสก็ขอให้นักเรียนเผยแพร่แนวคิดเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆ”

 

20160303-421-bywhanlop resize

▲ สถานที่พิธีปัจฉิมนิเทศล้วนตกแต่งด้วยสิ่งของต่างๆ อันสื่อความหมายถึง “แสงแห่งรุ่งอรุณ”

 

นางสาวนันทิดา แซ่เฉิน นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย แบ่งปันว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เพราะตลอดเวลาที่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ ทำให้ตนได้รู้จักกับคำว่า “คุณธรรม”ที่แท้จริง หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่แล้ว นางสาวนันทิดาวางแผนจะเรียนต่อในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวง แต่นางสาวนันทิดายังคงตั้งใจนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในหนทางที่ถูกต้อง และหาโอกาสมาร่วมกิจกรรมทำความดีกับอาสาสมัครฉือจี้ที่กรุงเทพ “ที่จริงแล้ว หนูกลัวว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายในสังคมจะกลายเป็นคนไม่ดีไป เพราะฉะนั้นหนูก็ขออยู่กับฉือจี้ตลอดไป ถ้ามีโอกาสหนูก็จะพาเพื่อนๆมาเป็นคนดีด้วยกันค่ะ" นางสาวนันทิดาแบ่งปันความรู้สึก

 

20160303-368-bywhanlop resize

▲ โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านของเรา เราจะไม่ลืมบ้านหลังนี้ของเรา 


ค้นพบเส้นทางที่ใฝ่ฝัน ตามหาความฝันที่ฝันใฝ่
จากการ์ตูนที่ชื่นชอบในวัยเด็ก จุดประกายให้นายสุรัตน์ สุภาทา สนใจในการวาดภาพ เริ่มต้นจากการวาดเล่นๆ เพียงแค่ต้องการวาดให้เหมือนตัวการ์ตูนต่างๆเหล่านั้น เมื่อผ่านการฝึกฝนจริงจังอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงทำให้ฝีมือการวาดภาพของเขาพัฒนาไปเรื่อยๆ ยังทำให้เขาหลงรักการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจ และมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็น “นักออกแบบระดับโลก” ให้ได้ในสักวันหนึ่ง

 

20160303-387-bywhanlop resize

▲ นักเรียนรุ่นน้องบูมให้กำลังใจนักเรียนที่จบการศึกษารุ่นพี่

 

ที่จริงแล้ว ความใฝ่ฝันของสุรัตน์ สวนทางกับความคาดหวังของครอบครัว ซึ่งเดิมทีอยากให้ลูกชายเรียนต่อในด้านการบริหารธุรกิจ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มาสานต่อธุรกิจของครอบครัวได้ แต่เมื่อเห็นว่าลูกชายไม่ได้ถนัดในด้านที่ครอบครัวหวัง อีกทั้งเห็นถึงความชัดเจนในความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นของสุรัตน์ ทางครอบครัวจึงยินดีสนับสนุนความฝันของลูกชาย “เห็นลูกชอบมาด้านนี้ ครอบครัวเราก็สนับสนุน ลูกอยากไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพ เราก็ส่งไปเรียน เราอยากให้ความฝันของน้องถึงเป้าหมาย” คุณสุคนธ์ สุภาทา คุณแม่ของสุรัตน์แบ่งปัน

 

20160303-403-bywhanlop resize

▲ สำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนต่างก็ปลื้มปีติยินดี และมีความสุข

 

เมื่อได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สุรัตน์จึงฝึกฝนวาดภาพอย่างเต็มที่เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาที่หวังไว้ แม้ในระหว่างทางที่ที่เขาทุ่มเทอาจจะไม่อย่างที่คาดคิด เขาก็ไม่เคยย่อท้อ เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตั้งแต่ป.4-ม.6 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปีนั้น ไม่เพียงให้ความรู้ บ่มเพาะคุณธรรม หากยังทำให้เข้าได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุด “ตอนที่ได้ไปเยี่ยมครอบครัวบุญคุณ ผมได้เห็นชีวิตของคนที่โอกาสน้อยกว่าเรา มันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราว่า เมื่อเรามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นแล้ว ทำไมเราต้องใช้มันอย่างสูญเปล่า ทำไมเราไม่ทำให้มันเต็มที่ ให้สมกับที่เราได้โอกาสที่ดีกว่าคนอื่น ” สุรัตน์ แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรั้วโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

20160303-404-bywhanlop resize

▲ สำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนต่างก็รู้สึกดีใจและอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจาก ใบหน้าหลายคนจึงเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความประทับใจ 

 

“ความมุ่งมั่นนำพามาซึ่งความสำเร็จเสมอ” ในที่สุดสุรัตน์ก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่หวังไว้ได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเรียนฉือจี้เชียงใหม่แล้ว

 

20160302-11-bywhanlop resize

▲ การ์ตูนที่ชื่นชอบในวัยเด็ก ได้จุดประกายความสามารถด้านการวาดภาพของสุรัตน์ สุภาทา ทำให้เขาได้ค้นพบตัวเอง และใช้เวลาฝึกฝนความสามารถอย่างเต็มที่ 


สุรัตน์จึงถือโอกาสอันดีนี้ เป็นตัวแทนนักเรียนรุ่น “แสงแห่งรุ่งอรุณ”ใช้ความสามารถด้านศิลปะของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานแทนความสำนึกคุณ มอบแด่ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน “ผมจะวาดรูปให้กับท่านธรรมาจารย์ครับ เพราะท่านธรรมาจารย์ให้พวกเรามามากแล้ว ผมก็เลยอยากจะตอบแทนท่าน และสิ่งที่ผมจะตอบแทนได้ก็คือการวาดรูปครับ”
สุรัตน์ สุภาทา แบ่งปัน

 

20160302-14-bywhanlop resize

▲ ถึงแม้ความใฝ่ฝันของสุรัตน์ จะสวนทางกับความคาดหวังของครอบครัว แต่พ่อแม่ยังคงสนับสนุนให้เขาตามหาความฝันที่ฝันใฝ่

Picture by Surat resize

▲ สุรัตน์จึงถือโอกาสสำเร็จการศึกษา เป็นตัวแทนนักเรียนรุ่น “แสงแห่งรุ่งอรุณ”ใช้ความสามารถด้านศิลปะของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานแทนความสำนึกคุณ มอบแด่ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

 


   เรื่อง พิทักษ์ ศรีคำมูล    ภาพ พิทักษ์ ศรีคำมูล