ค้นหาข่าว

จ่างเจเพื่อการกุศล เชิญชวนผู้คนร่วมบุญสัมพันธ์

20180607-080-bylek resize

 

เพื่อต้อนรับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างที่กำลังจะมาถึง จิตอาสาฉือจี้อาศัยโอกาสนี้ผูกบุญสัมพันธ์ โดยทุก 45 บาท ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จิตอาสาฉือจี้ขอมอบจ่างเจตอบแทน 1 ลูก

ดูแลสุขภาพผู้เจ็บป่วย อำนวยความสะดวกในการรักษา

20180325-146-bylek resize

 

“ผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ไม่เพียงได้รับการช่วยเหลือในด้านการแพทย์เท่านั้น หากยังได้รับความรู้ เพิ่มพูนปัญญา โดยในขณะที่เราขจัดความทุกข์จากความเจ็บป่วยทางร่างกายให้พวกเขาแล้ว ยังทำกิจกรรมแบ่งปันธรรมะ จรรโลงจิตใจควบคู่ไปด้วย เพื่อให้พวกเขานำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน มุ่งมั่นเดินบนวิถีพระโพธิสัตว์ นี่ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้” คุณหวังจงเสียน หนึ่งในจิตอาสาฉือจี้ของทีมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี แบ่งปันวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

คัดคัมภีร์ธรรมบำเพ็ญกายใจ นำผู้คนสู่วิถีโพธิสัตว์

20180323-016-bylek resize

 

23 มีนาคม ที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้จัด “ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ชั้นเรียนดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของทุกเดือน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดี

รณรงค์แนวคิดรักษ์โลกในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี

20180527-26-bydatchanee resize

 

1
ให้ความรู้เรื่องรักษ์โลก บ่มเพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ได้รับรางวัลคือจุดเริ่มต้น การทำความดีต้องทำต่อไป – คุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธร

20180323-100-byJanyaporn resize

 

1
ความเป็นมาของพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พ.ศ. 2535 ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ต่อมาใน พ.ศ. 2553 ยังกำหนดให้เพิ่มเป็นวันอาสาสมัครไทย

เปลวไฟไร้ปรานี โลกนี้มีความรัก จิตอาสาฉือจี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

6 resize

 

เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 16 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เดินเข้าสู่สถานศึกษา นำครูอาจารย์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20180320-006-bylek

จิตอาสาฉือจี้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมอบรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคุณครูและกลุ่มบุคลากรในโรงเรียน โดยวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับคุณครู มีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 66 คน ในหลักสูตรกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จิตอาสาฉือจี้ไม่เพียงแบ่งปันแนวคิดจิตสาธารณะ

กิจกรรมสรงน้ำพระโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

20180516-017-bywhanlop resize

 

การสรงน้ำพระถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวฉือจี้ โดยเป็นวันวิสาขบูชา วันแม่สากลและวันฉือจี้ เป็นงานที่ชาวฉือจี้ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องของความสำนึกคุณ ความดีงาม รวมไปถึงความสำคัญของการสืบทอดเจตนางานด้านศาสนา ทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

นำเด็กทุนฉือจี้เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้การบริการด้วยหัวใจ

20180318-03-bynuankham resize

 

ช่วงเช้าวันที่ 18 มีนาคม จิตอาสาฉือจี้เดินทางไปรับนักเรียนทุนฉือจี้ที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับสถานธรรมฉือจี้ อ.ฝาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนต้นกล้าคุณธรรม ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งนักเรียนทุนและลูกหลานจิตอาสาฉือจี้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนทุนฉือจี้

ฉือจี้เมืองไทยร่วมสรงน้ำพระเนื่องใน “สามพิธีสำคัญในหนึ่งวัน”

20180513-594-bylek resize

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ ประจำปี 2561

ชั้นเรียนอบรมกรรมการฉือจี้และสัตยบุรุษครั้งแรก ประจำปี 2561

20180318-129-bylek resize

“มูลนิธิฉือจี้” องค์กรการกุศลที่ดีองค์กรหนึ่ง ซึ่งในชีวิตนี้ยากนักที่จะมีบุญสัมพันธ์อันดี    ได้พบกับท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนผู้ยิ่งใหญ่ ฉะนั้น เมื่อก้าวสู่ครอบครัวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้แล้ว จึงควรไขว่คว้าโอกาสอันดี มุ่งมั่นฝึกบำเพ็ญตน โดยเริ่มจากเปิดใจรับแนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ ฝึกกายบำเพ็ญจิตใจ จากนั้นร่วมกันแบกรับภาระงาน “จิตพุทธะ ปณิธานอาจารย์” ต่อไปอย่างยั่งยืน

จัดเตรียมพิธีสรงน้ำพระ ด้วยการเปลี่ยนของเน่าเสียให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์

20180509-016-bylek resize

พิธีสรงน้ำพระประจำปีใกล้จะเวียนมาบรรจบ จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยเริ่มดำเนินการจัดเตรียมงานอันเหน็ดเหนื่อย แม้ว่าจะมีกำลังคนจำกัด

ทุนการศึกษากล้าใหม่ สร้างความหวังให้นักเรียนยากไร้

20180317-05-byangkana

 17 มีนาคม 2561 จิตอาสาฉือจี้ คุณหยางเยว่เฟิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฉือจี้ฮวาเหลียน คุณครูจากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน 3 คน และนักเรียนช่วยนำทางจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนฉือจี้ นักเรียนผู้ยากไร้เหล่านี้

จัดเตรียมพิธีสรงน้ำพระ ด้วยการเปลี่ยนของเน่าเสียให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ (2)

20180509-016-bylek resize

พิธีสรงน้ำพระประจำปีใกล้จะเวียนมาบรรจบ จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยเริ่มดำเนินการจัดเตรียมงานอันเหน็ดเหนื่อย แม้ว่าจะมีกำลังคนจำกัด

ฉือจี้ยังคงอยู่ คอยดูแลอดีตทหารจีนคณะชาติไม่ห่างหาย

20180316-07-byangkana resize

 

บ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คือ สถานที่ตั้งบ้านพักคนชราของเหล่าอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล 93 ที่ตกค้างในประเทศไทย

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของจิตอาสาฉือจี้เขต จ.ราชบุรี

20180505-088-byjanyaporn resize

 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของฉือจี้เขต จ.ราชบุรี จัดเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปี ปกติมักจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเสมอ

ลงสู่ชุมชน เชิญชวนผู้คนคัดแยกขยะรีไซเคิล

20180315-06-bysilvia

 “สวัสดีค่ะ พวกเรามาจากมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร. 9 ค่ะ วันนี้พวกเรามาเชิญชวนทุกท่านร่วมคัดแยกขยะ อย่างเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และอื่นๆมากมาย ล้วนแต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะ”

มอบทุนการศึกษา มอบความหวังให้นักเรียน

20180506-203-bylek resize

เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาปิดเทอมฤดูร้อนก็ใกล้จะสิ้นสุดลง โรงเรียนแต่ละแห่งทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยก็เริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน

คุณค่าของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับชีวิตที่ยืนยาว “ให้” เท่าใด “ได้” เท่านั้น

20180311-004-bydatchanee resize

นับตั้งแต่พ.ศ.2558 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 เริ่มจัดตั้งกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี เดือนละหนึ่งครั้ง

เรื่องราวของล่ามแปลภาษา - คุณอาดีล

20180325-024-bykashif resize

 

เรื่องราวของล่ามแปลภาษาที่มาทำหน้าที่ในกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยทุกๆเดือน เขามีชื่อว่า “อาดีล” อายุ 29 ปี มาจากประเทศปากีสถาน มีน้องชายคนเล็ก 1 คน ซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีเช่นเดียวกัน

เพิ่มบริการแปลในภาษาใหม่ๆ ช่วยการรักษาพยาบาลยิ่งราบรื่นขึ้น

20180311-006-bydatchanee resize

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว เดิมทีกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน

จิตใจเปี่ยมด้วยสุขกับการคัดคัมภีร์ธรรมครั้งแรก โดยคุณไช่ชิวหลิง

20180309-033-bynine resize

เช้านี้ท้องฟ้าดูไม่สดใสนัก ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ไม่นานฝนก็เริ่มตกกระจายไปทั่ว เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่คุณไช่ชิวหลิงมีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม  จึงรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กน้อย เพราไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนพู่กันจีนมาก่อน  อีกทั้งสภาพอากาศไม่เป็นใจ ฝนตกเช่นนี้ การจราจรก็คงติดขัดมากอย่างแน่นนอน

กิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

20180308-079-bylek resize

 

กิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 8 มีนาคม อันเป็นวันสตรีสากล โดยจัดต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปรุงอาหารร้อน บริการอาหารเที่ยงให้ผู้ลี้ภัยครั้งแรก

20170326-099-bykamjira resize

1
ครั้งแรกกับการบริการอาหารเที่ยงให้พี่น้องผู้ลี้ภัยในกิจกรรมรักษาพยาบาล

พิธิเปิดป้ายโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ

20180223-056-bywhanlop resize

วันนี้ฤกษ์งามยามดี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ โดยในช่วงเช้ามีคุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย รวมทั้งจิตอาสาฉือจี้จากไต้หวันและกรุงเทพมหานคร ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

เนื้อหาอื่นๆ...