ค้นหาข่าว

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 34

20171021-029-bylek resize

 

บ่มเพาะผู้บันทึกความจริงอันดีงาม จากกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี

 

คณะผู้บริหาร อสมท เยี่ยมชมมูลนิธิพุทธฉือจี้ เรียนรู้จิตวิญญาณของสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย
29 ตุลาคม 2560 เป็นกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีครั้งที่ 34 ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ภายใต้ภาพบรรยากาศความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วย อาสาสมัครฉือจี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่คณะผู้บริหารจากบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิฯ

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 31

20170730-001-bydatchanee

 

ยกระดับกิจกรรมรักษาพยาบาล เพิ่มบริการตัดแว่นฟรี

ยกระดับกิจกรรมรักษาพยาบาล เพิ่มบริการตัดแว่นฟรี
30 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งกิจกรรมนี้ทางมูลนิธิฯจัดเป็นครั้งที่ 37 และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งแล้ว วันนี้มีผู้มารับบริการค่อนข้างมากกว่าเดือนที่ผ่านมา รวมมีผู้มารับบริการ 700 กว่าคน ภายใต้การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครฉือจี้ในจุดบริการต่างๆ ได้แก่ จุดรับบัตรคิว จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดรอพบแพทย์ ห้องตรวจ จุดรับยา คลินิกฟัน จุดบริการตัดผมฟรี เป็นต้น ในครั้งนี้ยังมีบริการตัดแว่นฟรี ให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาในเบื้องต้น

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 20171026-218-bylek resize

 

อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยร่วมทำความดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัฐบาลไทยใช้เวลาจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯเป็นเวลา 1 ปี เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ต่อเนื่อง 5 วัน โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20170724-040-bywhanlop resize

 

ต้อนรับคณะผู้มาเยือน ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม

 

“ฉันคิดว่าเรื่องของฉือจี้เป็นแบบอย่างของโลกในการระดมสรรพกำลังของจิตอาสา มาร่วมทำงานที่เป็นสิ่งดีๆให้กับสังคม” คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด แบ่งปันความรู้สึกในขณะเยี่ยมชมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จากการเดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสี่มหาภารกิจ แปดรอยธรรม ทำให้คุณหญิงชฎารู้สึกประทับใจกับแนวคิดการดำเนินงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ เมื่อทราบว่าในเมืองไทยมีโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คุณหญิงชฎาจึงมีความสนใจอยากเดินทางมาเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการสอนคุณธรรมจริยธรรม และการบ่มเพาะความมีจิตอาสาแก่เด็กๆของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

เผยแพร่เรื่องราวฉือจี้กับญาติธรรม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 20171020 005 resize

 

บอกเล่าเรื่องราวความดีงาม เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาฉือจี้

 

การเผยแพร่เรื่องราวฉือจี้กับญาติธรรม ณ วัดดงสมอ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยมีอาสาสมัครฉือจี้พรหมพิราม เป็นผู้ประสานกับผู้นำในชุมชน ให้ชักชวนอาสาสมัคร และผู้ที่สนใจในชุมชน เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ เพื่อให้มีความเข้าใจต่อกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมแนะนำพุทธฉือจี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ

20170721-066-bytar resize

 

แนะนำมูลนิธิพุทธฉือจี้ในศูนย์ปฏิบัติธรรมของภิกษุณี นำเยาวชนเรียนรู้คุณธรรมนำจิตใจ

 

เนื่องด้วยภิกษุณีรัตนาวลี ได้ติดต่อมายังมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เพื่อบอกเล่าและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรือนรับรองของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านและภิกษุณี ดร.ลี พำนักอาศัยอยู่ ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 หลังได้รับคำชี้แนะจากท่านธรรมาจารย์แล้ว 19 เมษายน 2559 อาสาสมัครฉือจี้จึงมุ่งหน้าไปยังจ.ระยอง ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางเกือบ 2 ชั่วโมง เพื่อสำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจภิกษุณี

พิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 20171017-088-bydatchanee resize

 

แสงแดดอุ่นสายน้ำใสส่องประกายรอยยิ้ม มอบเรือส่งความสุขให้พี่น้องผู้ประสบภัย

มูลเหตุแห่งมหาอุทกภัยของเมืองไทยเมื่อพ.ศ.2554 ทำให้อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยมีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่นั้นมา ความรักของชาวพุทธฉือจี้ไม่เคยเลือนหาย ยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 6 ปีกว่าแล้ว ในส่วนของต.บ้านพลับนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเหตุนี้ ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน(ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม-ปลายเดือนตุลาคม) ต.บ้านพลับจึงกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก

พระภิกษุจากสถาบันธรรมชัยและจิตอาสาชมรมเรารักคลองสามเยี่ยมชมมูลนิธิพุทธฉือจี้

20170717-005-bylek resize

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความปีติ บอกเล่าเรื่องราวฉือจี้ด้วยความสุขใจ

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความปีติ บอกเล่าเรื่องราวฉือจี้ด้วยความสุขใจ


“ จะทำยังไงให้คนมีเมตตา แล้วนำความเมตตา ความรักมอบให้สู่ผู้อื่นต่อไปได้ นี่คือจุดประสงค์ของฉือจี้ ” ดร.เรียม ศรีทอง เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้ แบ่งปันแนวคิดการช่วยเหลือผู้อื่นของมูลนิธิพุทธฉือจี้ให้แขกผู้มีเกียรติรับฟัง โดยครั้งนี้เป็นพระภิกษุจากสถาบันธรรมชัย 27 รูป และจิตอาสาชมรมเรารักคลองสาม 33 ท่าน ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 

คลินิกพิเศษ เพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี

 20171007-027-bydatchanee resize

 

มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
“เรียนรู้ระหว่างลงมือทำ ลงมือทำระหว่างเรียนรู้” มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยจัดคลินิกพิเศษ เพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรีต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และเพื่อบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาสาสมัครฉือจี้ไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนา นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในคลินิกพิเศษ

 

เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เขตคลองเตย กทม.

 S  3276856 resize

 

มอบความรักและอาทร ทุกย่างก้าวเพื่อชุมชน

“ก้าวเข้าสู่หมู่มวลชน มอบความรักอันยิ่งใหญ่ จุดประกายกุศลจิตภายใต้จิตใจทุกผู้คน นำความรักอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ชุมชนอย่างลงลึก” นี่คือแนวคิดของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน อาสาสมัครฉือจี้ให้การดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่อง นำความห่วงใยไปปลอบโยนผู้ยากไร้ เคียงข้างดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของพวกเขาไม่เคยขาดหาย

ลงมือคัดแยกรีไซเคิล ปลูกฝังเยาวชนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

106588 resize

การคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล ณ หมู่บ้านหรรษา

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว นับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ทำให้ฉือจี้ได้มีโอกาสผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จากโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ สู่การร่วมมือกันเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลครั้งแรกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 จนถึงวันนี้ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน อาสาสมัครฉือจี้หมู่บ้านหรรษา ยังคงร่วมรักษ์โลก ด้วยการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลมาอย่างต่อเนื่อง

อาสาสมัครฉือจี้ร่วมแบ่งปัน “การเสริมสร้างพลังทางสังคม” ในเวทีประชุมสัมมนา

20170708-028-bydatchanee resize

 

การประชุมพุทธศาสนาเและมนุษยธรรมในเอเชีย

 

หน่วยงานและองค์กรร่วมประชุมสัมมนา สร้างเครือข่ายด้านมนุษยธรรม

ความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมายนัก ผู้ตกทุกข์ได้ยากนับวันก็มากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ผู้คน จึงต้องการคุณ ฉันและเขามาร่วมกันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ดูแลเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

20170528-08-byxiaolian resize

 

ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดน จากการรักษาพยาบาลขยายสู่การกุศล

ความขัดแย้งด้านศาสนา เชื้อชาติ การเมืองและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆมากมาย อันทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อย ไม่สามารถอาศัยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดที่ตนรักได้ต่อไป จึงเลือกอพยพไปอาศัยยังประเทศอื่น เพื่อหลีกหนีกับปัญหาต่างๆที่เคยพบพาน ทว่า การอาศัยอยู่ในต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคย ก็มิใช่เรื่องที่ง่ายนัก และมักไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้ แม้ว่าพวกเขาจะเข้าประเทศนั้นๆอย่างถูกกฏหมายในตอนแรก แต่เพราะการอาศัยอยู่เกินกำหนด ทำให้พวกเขามีสภานภาพเป็นผู้ลี้ภัยในเวลาต่อมา พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากรัฐ หากพวกเขาเจ็บป่วยหรือพบเจอกับเรื่องไม่คาดคิดขึ้นล่ะ พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไร

ชั้นเรียนกราฟฟิคดีไซน์ของผู้ลี้ภัย

20170629-86-byxiaolian resize

 

เรียนรู้ด้วยตนเอง พลิกเปลี่ยนชีวิต เสียสละสร้างวัฏจักรแห่งรักอันยิ่งใหญ่

 

“อย่าดูแคลนตนเอง เพราะคนเรามีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด” เนื่องจากปัจจัยความขัดแย้งทางศาสนา คุณอาซีฟในวัยเพียง 20 ปี ต้องลี้ภัยจากปากีสถานมาพร้อมกับครอบครัว จนมาถึงกรุงเทพมหานคร เป็นจุดเริ่มต้นชีวิต “ผู้ลี้ภัย” ของพวกเขา ด้วยเพราะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ แม้จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ตามสถานศึกษาต่างๆ กลับได้รับคำตอบเป็นคำปฏิเสธมาโดยตลอด

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมวันเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยบอน

 20170920-11-bypitak resize

 

พลังความดีของเยาวชน ร่วมสร้างความอบอุ่นให้สังคม


ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ออกเดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอน ซึ่งจากการสำรวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าเด็กๆ ของที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่าและยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้เป็นจำนวนมาก 

 

กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดถวายเทียนพรรษา 2560

 19620868 1357540287632554 2086961518025166011 o resize

 

กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดถวายเทียนพรรษา 2560

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน โดยทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด ถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่มีมาแต่ยาวนาน และสืบสารประเพณีเข้าพรรษาขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการทำการกุศลอีกด้วย เนื่องจากข้าวสารอาหารแห้งที่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้นำมาทำบุญตักบาตรที่ได้มาอย่างมากมายในวันนี้ โดยพระครูศีลปัญญาธร เจ้าอาวาสวัดคลองศิลา จะได้นำไปมอบให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและมอบให้กับชาวเขาในละแวกใกล้ ๆ ที่มีความอดยากยากไร้ต่อไป

 

กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 20170909-121-bydatchanee resize

 

ปลอบโยนผู้ประสบภัยด้วยความรัก ยื่นมือช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ

10 สิงหาคม 2560 อาสาสมัครฉือจี้ทีมสำรวจภัยพิบัติเดินทางเข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน ทำให้ทราบว่าอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาสาสมัครฉือจี้จึงคอยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตลอด จนต่อมาได้ทราบว่า เนื่องจากช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีการระบายน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุมต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา แบ่งปันว่า “โดยสภาพทางภมิศาสตร์ของทั้งสองตำบลจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เวลาเกิดฤดูน้ำหลากหรือน้ำล้นตลิ่ง ก็จะประสบปัญหาก่อนพื้นที่อื่น และเวลาน้ำลดก็จะลดหลังพื้นที่อื่นครับ”

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนคลองเตย

20170701-079-bylek resize

 

เพลิงไหม้ไร้ปรานีเผาวอดบ้านเรือน อาสาสมัครฉือจี้นำน้ำใจปลอบโยนผู้ประสบภัย

ในค่ำคืนอันเงียบสงัด สรรพชีวิตกำลังพักผ่อน ผู้คนกำลังหลับใหลในบ้านเรือนอันแสนอบอุ่นของตน ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะโลหะ พร้อมกับเสียงตะโกนร้องเรียกผู้คนว่า “ไฟไหม้ๆ รีบตื่นเร็วๆ รีบหนีออกมาเร็วๆๆ”

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 32

20170827-042-bydatchanee resize

 

ขับขานบทเพลงบรรเลงดนตรี เพิ่มชีวิตชีวาให้กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี 

 

27 สิงหาคม 2560 กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยครั้งที่ 32 ครั้งนี้นอกจากจะมีผู้มารับบริการรักษา 600 กว่าคนแล้ว ยังมีผู้ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจจำนวนไม่น้อยมาร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละแก่ผู้มารับบริการด้านการแพทย์ในสถานธรรมแห่งนี้

 

ส่งคำอวยพรขอให้ปลอดภัย เคียงข้างผู้ลี้ภัยสู่ประเทศที่สาม

 20170624-024-bydatchanee resize

 

จำจากบ้านเกิด อพยพสู่เมืองไทย
โอบกอดอย่างคุ้นเคยดั่งคนในครอบครัว พูดคุยด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นอย่างเป็นกันเอง 24 มิถุนายน 2560 คุณราฮิลลา เดินทางมายังสถานธรรมจิ้งซือ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เพื่อว่าบอกข่าวดีกับอาสาสมัครฉือจี้ว่า เธอและครอบครัวกำลังจะเดินทางไปยังประเทศที่สามแล้ว ในช่วงเลาแห่งการบอกลา ทั้งอาสาสมัครฉือจี้และราฮิลลาต่างก็อาลัยอาวรณ์ อวยพรซึ่งกันและกัน และพูดคุยถึงเรื่องราวแห่งความประทับใจอันไม่รู้จบ รวมทั้งย้อนสู่ “ความทุกข์” และ “ความสุข” ที่เกิดขึ้นในวันวาน
ปากีสถาน หนึ่งในประเทศในตะวันออกกลางที่ยังคงมีเหตุร้ายเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า หลายเหตุการณ์มักมีสาเหตุจากความขัดแย้งด้านศาสนาและทวีความรุนแรงถึงชีวิต ซึ่งไม่เพียงทำให้ประเทศเกิดความไม่สงบ มั่นคง หากยังบีบบังคับให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยจำต้องห่างจากบ้านเกิดเมืองนอน เช่นเดียวกับราฮิลลา ที่ได้แบ่งปันช่วงเวลาอันโหดร้ายด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า “พวกเราต้องพบเจอกับเรื่องร้ายต่างๆมากมายในประเทศของเรา พวกเราถูกข่มเหง มีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกัน และเราก็ได้สูญเสียพ่อในเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีโบสถ์คริสต์ค่ะ”

 

ชั้นเรียนจัดดอกไม้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20170821-014-bypitak resize

 

ชั้นเรียนจัดดอกไม้จิ้งซือ บ่มเพาะจิตใจอันดีงามให้นักเรียน

นอกจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ยังมีชั้นเรียนวิถีชา และชั้นเรียนจัดดอกไม้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธฉือจี้ และปลูกฝังสิ่งดีงามลงในจิตใจของพวกเขา

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 30

20170625-30-byxiaolian resize

  

แพทย์พยาบาลผู้ประเสริฐ ให้แสงสว่างแก่ผู้ป่วยตาต้อกระจก

 

นอกจากบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคสำหรับเด็ก ขยายสู่บริการทันตกรรมแล้ว ในกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน ชาวฉือจี้ซึ่งต้องการบำบัดทุกข์จากโรคภัยให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงได้ขยายไปสู่บริการจักษุ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรมากที่สุด โดยไม่คิดมูลค่า

ชาวไต้หวันล้มป่วยในต่างแดน ฉือจี้เคียงข้างดูแลดั่งญาติมิตร

 20170807-005-byratree resize

 

การดูแลผู้ป่วยชาวไต้หวัน

 

คุณเจิ้งชาวไต้หวัน วัย 36 ปี ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวไทยและเกิดเป็นลมหมดสติที่โรงแรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา และโรงแรมได้รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่พัทยา จนเมื่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถทำการรักษาได้ จึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ ถวายในหลวง ร.9

20170610-032-bylek resize

 

ดารารัตน์แทนใจ ถวายแด่ในหลวง...ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
การวางดอกไม้จันทน์ในพิธีฌาปนกิจศพ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของไทย อันแสดงถึงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต เมื่อทราบกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างก็เริ่มจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างไม่ขาดสาย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ ร้อยเรียงความรักอันสัตย์จริง ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เดิมทีดอกไม้จันทน์มีหลากหลายรูปแบบ และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9 ก็มีผู้มีสร้างสรรค์ออกมาหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน หนึ่งในชนิดที่นิยมประดิษฐ์ก็คือ “ดอกดารารัตน์” เนื่องด้วยเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อทรงยังศึกษาและประทับอยู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อีกทั้งดอกดารารัตน์ยังนิยมมอบให้บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบ่งบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน

 

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ)

20170813-002-bytar resize

 

เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยตนเอง ใจจึงปีติด้วยความสุข


การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะช่วงที่ 2 เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จัดขึ้นในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 โดยในวันที่ 12 สิงหาคมนั้น อาสาสมัครนำผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพ-ธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

เข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างดูแลต้นกล้าแห่งความหวัง

 

เข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างดูแลต้นกล้าแห่งความหวัง

ชุมชนคลองเตย เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ แบ่งออกเป็น 26 ชุมชน และมีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 12,000 ครอบครัวหรือประมาณ 60,000 คน

พ.ศ.2554อาสาสมัครฉือจี้ เริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวัง และเคียงข้างดูแลเหล่านักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554 อาสาสมัครฉือจี้นำเด็กๆ นักเรียนทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวัง และเหล่าเยาวชนในชุมชนคลองเตย มารวมตัวกัน ณ บริเวณหน้าชุมชนล็อค 1-2-3 ใต้ทางด่วน เขตคลองเตย เพื่อเก็บขยะและคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล

ปัญหาทั่วไปที่มักจะพบเห็นในชุมชนแออัดแต่ละแห่งล้วนไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด อาคารผิดกฎหมายและปัญหาขยะ เป็นต้น อาสาสมัครฉือจี้จึงเกิดความคิดที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนในชุมชน โดยเฉพาะเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้พวกเขาคุ้นชินกับภาพที่เห็นเหล่านี้ ดังนั้น จึงให้บริการรับส่งนำเหล่าเยาวชนกลุ่มหนึ่ง เดินทางมายังสำนักงานฉือจี้ ซึ่งในขณะนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดินแดง กทม. ซึ่งห่างจากคลองเตยเพียง 13 กิโลเมตร หลังจากกิจกรรมคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลดำเนินมาได้ระยะหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยการย้ายสำนักงาน ดังนั้นอาสาสมัครฉือจี้จึงเกิดความคิด “เข้าถึงชุมชนเชิงลึก ผลักดันการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จึงได้พยายามเสาะหาสถานที่ในชุมชน จนได้รับคำแนะนำจากกรรมการชุมชน ซึ่งเคยประสานงานร่วมกับฉือจี้มาหลายต่อหลายครั้ง โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่าสถานที่ในราคาพิเศษ จนกระทั่ง “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉือจี้” ประจำชุมชนล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย จึงได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557 เพื่อผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

มอบทุนการศึกษา สานฝันสู่ต้นกล้าแห่งความหวัง
“ลูกสาวมักจะถามว่า พ่อจ๋า เมื่อไรเราจะได้ซ่อมแซมบ้าน ผมก็ได้แต่ปลอบใจลูกไปว่า ตอนนี้พ่อยังไม่มีตังค์นะ เพราะพ่อก็ยังต้องทำต้องหาเป็นรายวันอย่างนี้ต่อไป แต่พ่อก็จะพยายามหาทางซ่อมบ้านให้นะ” คุณสมบัติ คุณพ่อของน้องเกตน์นิภา บอกเล่าถึงคำตอบที่มีให้กับลูกสาว หลังจากตกใจตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า และสายฝนที่กระหน่ำลงมา จนยากที่จะข่มตาหลับ และเอ่ยปากถามคุณพ่อด้วยความไร้เดียงสา

คุณสมบัติในวัย 48 ปี มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน อีกทั้งค่าแรงเพียงหยิบมือของตน เป็นแหล่งเดียวในการจุนเจือชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวทั้งสามคน นอกจากนี้ หลายปีที่ผ่านมา สุขภาพที่นับวันก็ยิ่งแย่ลงของคุณสมบัติ ทำให้ไม่สามารถทำงานหนักได้เหมือนในอดีต ปี พ.ศ.2554 เมื่อาบุตรสาวได้รับทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวังของฉือจี้เป็นครั้งแรก จึงเป็นพลังช่วยแบ่งเบาความเคร่งเครียดและแรงกดดันในฐานะผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

ก่อนการมอบทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวังในปีนี้ อาสาสมัครดำเนินการเยี่ยมบ้าน สำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา พบว่าสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของน้องเกตน์นิภาค่อนข้างย่ำแย่ จึงตัดสินใจให้ความอนุเคราะห์ด้วยการซ่อมแซมที่พักอาศัย โดยวันที่ 6 เมษายน ได้ร่วมกันรื้อถอนบ้านมุงสังกะสีหลังเก่าที่คราคร่ำไปด้วยสนิมด้วยตนเอง วันที่ 23 เมษายน หลังจากบ้านได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จ อาสาสมัครจึงนำสิ่งของไปมอบอวยพรขึ้นบ้านใหม่ บ้านที่ยกพื้นสูงหลังใหม่ อีกทั้งยังช่วยคลายความวิตกให้สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ต้องกังวลกับเชื้อโรค หรือสัตว์มีพิษต่างๆ จากการเดินลุยน้ำที่ท่วมขังเพื่อเข้าออกบ้าน

สร้างสรรค์ วัฏจักรแห่งความดี
ณ ศูนย์เรียนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเตย นอกจากเป็นสถานที่ซึ่งอาสาสมัครและผู้คนในชุมชนนำสิ่งของรีไซเคิลมารวบรวมไว้แล้ว ยังจัดได้การจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลตามโอกาสเหมาะสม พร้อมทั้งจัด “ชั้นเรียนสนทนาภาษาจีน” ให้กับเด็กๆ ในชุมชนที่สนใจมาเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คุณกุลธิดา คุณแม่ของน้องเกตน์นิภา ซึ่งนำบุตรสาวมาร่วมชั้นเรียนภาษาจีน ทำให้ทราบว่าอาสาสมัครกำลังผลักดันเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงกระตือรือร้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยความขยันขันแข็ง พร้อมทั้งบอกเล่าถึงการทำรีไซเคิลในชีวิตประจำวันของตนเองว่า “เราก็เก็บรวบรวมทั้งจากบ้านตัวเองบ้าง เพื่อนบ้านบ้าง เขาซื้อมากินแล้วทิ้ง เราเห็น เราก็ออกไปเก็บ แล้วนำมารวบรวมไว้ ได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ” ยิ่งเมื่อทราบว่ารายได้จากการจำหน่ายสิ่งของรีไซเคิลเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมาก คุณกุลธิดายิ่งรู้สึกมีกำลังใจ โดยกล่าวว่า “การเก็บรีไซเคิล นอกจากจะได้ช่วยเหลือตัวเราเองแล้ว ก็ยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย เราช่วยเขา เขาก็ช่วยเรา ดิฉันเองก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะ”

ในใจของทุกคนล้วนมีความรัก ที่รอผู้ที่จะไปช่วยจุดประกาย อาสาสมัครฉือจี้ลงลึกเข้าสู่ชุมชน ทุ่มเท “สอนคนจน ให้ร่ำรวยน้ำใจ” ทำให้ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจของตนเองตามศักยภาพที่มี ร่วมทำดีเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังว่าพลังแห่งความรักนี้ จะแผ่ขยายออกไปได้กว้างไกลยิ่งขึ้น ร่วมกันนำความรักมาปูหนทางไปสู่สังคมแห่งความสงบสุข

▲เมื่อฝนตก น้ำก็ท่วมใต้ถุนบ้าน เด็กหญิงเกณิภา ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฉือจี้ จึงต้องลุยน้ำเข้าออกเช่นนี้
(หมายเลข:20170402-008 ถ่ายภาพ:คุณโหยวไฉ่เจี๋ย)


▲บ้านยกใต้ถุนสูงหลังคาสังกะสีหลังเก่านี้ เป็นบ้านที่เด็กหญิงเกณิภาและครอบครัวอาศัยอยู่มานาน 12 ปี ตอนนี้ช่างก่อสร้างกำลังดำเนินการรื้อถอน (หมายเลข:20170402-008 ถ่ายภาพ:คุณสิทธิชัย อินทร์สวัสดิ์)


▲อาสาสมัครฉือจี้ช่วยกันขนย้ายวัสดุที่ชำรุดทรุดโทรมออกจากสถานที่ก่อสร้าง
(หมายเลข:20170406-005 ถ่ายภาพ:คุณรัตนโชติ ประมวลทรัพย์)


▲อาสาสมัครฉือจี้เดินทางมาร่วมยินดีในวันขึ้นบ้านใหม่ พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ (หมายเลข:20170423-001 ถ่ายภาพ:คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี)

▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณจิ้นหรงกางนำสิ่งของมอบให้คุณแม่ของเด็กหญิงเกณิภา แทนคำอวยพรในวันขึ้นบ้านใหม่
(หมายเลข:20170423-019 ถ่ายภาพ:คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี)


▲อาสาสมัครฉือจี้ร่วมอวยพรให้ครอบครัวเด็กหญิงเกณิภาในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ (หมายเลข:20170423-045 ถ่ายภาพ:คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี)

▲อาสาสมัครและครอบครัวเด็กหญิงเกณิภาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่
(หมายเลข:20170423-03 ถ่ายภาพ:คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี)

▲บ้านหลังใหม่ทำให้เด็กหญิงเกณิภามีพื้นที่ซึ่งสะดวกสบายสำหรับอ่านหนังสือ หรือทบทวนบทเรียนมากยิ่งขึ้น
(หมายเลข:0170423-107 ถ่ายภาพ:คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี)

▲เด็กหญิงเกณิภาและคุณแม่กุลธิดา นำสิ่งของรีไซเคิลที่เก็บสะสมไว้ในชีวิตประจำวัน มารวมไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉือจี้เขตคลองเตย (หมายเลข:20170611-05 ถ่ายภาพ:คุณบุษรา สมบัติ)


▲อาสาสมัครฉือจี้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองเพื่อการกุศลที่ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉือจี้เขตคลองเตย (หมายเลข:20170611-33 ถ่ายภาพ:คุณบุษรา สมบัติ)

▲ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉือจี้เขตคลองเตย ยังมีครูผู้เชี่ยวชาญมาสอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆ
(หมายเลข:20170611-41 ถ่ายภาพ:คุณบุษรา สมบัติ)


▲ภายใต้การดูแลจากอาสาสมัครฉือจี้ คุณหลู่กุ้ยหลาน เด็กหญิงเกณิภาเรียนภาษาจีนอย่างตั้งใจ

 

กิจกรรมป้อนข้าว ล้างเท้าสำนึกคุณ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

20170811-107-bywhanlop resize

 

ป้อนข้าว ล้างเท้าสำนึกคุณ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 

“สองสิ่งในโลกที่รอไม่ได้ คือ การทดแทนคุณและการทำความดี” เป็นคำสอนที่ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน เน้นย้ำเสมอมา อีกทั้งยังเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดไผ่ตัน

20170514-105-bylek resize

  

นำความรักเคียงข้างผู้ประสบภัย ดับเพลิงพิโรธเทพแห่งไฟ

 

ภัยพิบัติทั่วโลกเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่นในวันจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดไผ่ตันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ก็มีข่าวไฟไหม้ตึก 24 ชั้นในลอนดอน ปรากฏบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ มีรายงานในเบื้องต้นว่า เพลิงเผาไหม้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำมีผู้เสียชีวิต 6 คน ผู้คนหนีตาย 600 กว่าคน ภัยพิบัติอันทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญผวาเหล่านี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิต
สำหรับเหตุไฟไหม้ที่ชุมชนวัดไผ่ตัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีเพียงผิวหนังถลอกเพียงเล็กน้อย แต่ภาพบ้านเรือนถูกไฟเผาวอดเช่นนี้ ก็ทำให้ผู้ประสบภัยต่างก็เศร้าเสียใจร่ำไห้
จุดประกายเมตตาจิต ก่อเกิดมหาปณิธาน

 

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

20170805-068-bylek resize

 

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

 

ปีนี้สำนักงานคณะกรรมการและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเป็นครั้งแรก โดยมีงบสนับสนุนช่วยเหลือให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการคนละ 10,000 บาท ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆอันหลากหลาย ครูในสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศประมาณ 400,000 กว่าคน สามารถเลือกหลักสูตรอบรมได้ตามความสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2559

20170607-064-bydatchanee resize

  

ได้รับรางวัลมิใช่จุดสิ้นสุด หากแต่ส่งเสริมกำลังใจให้อาสาสมัครมุ่งมั่นยิ่งขึ้น

 

ความเป็นมาของพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่สอง”

เนื้อหาอื่นๆ...