ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

family01 resize

 “โรคภัย” เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ยาก เป็นต้นเหตุแห่ง “ความยากจน” ในมุมหนึ่งของเมืองฟ้าอมรอย่างกรุงเทพมหานคร ชาวฉือจี้ก้าวเข้าไปหาชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยาก

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย คุณเฉินลี่หน่วน

 20190504-268-bysukanya resize


        พ.ศ. 2531 คุณเฉินลี่หน่วน ติดตามสามีคุณหวงจงจี ซึ่งไปลงทุนสร้างโรงงานในต่างแดน เดินทางจากไต้หวันซึ่งเป็นเกิดเมืองนอนของตน มาถึงดินแดนแห่งรอยยิ้ม