education

 

 

“สงเคราะห์ทุนการศึกษา สร้างความหวังสว่างไสว”             

             ฉือจี้ให้การดูแลนักเรียนยากไร้ในระยะยาว ผ่าน “ทุนการศึกษากล้าใหม่” นั้น ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาเข้าเรียนได้อย่างวางใจ แต่ยังทำให้มองเห็นศักยภาพและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง คำว่า “ยากไร้” ไม่ได้หมายความว่าจะ “ยากไร้” ตลอดไป ขอเพียงจิตใจมีความหวัง เด็กๆ เหล่านี้ก็สามารถเผชิญกับวันข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น “คะแนนดี” จึงไม่ได้เป็นตัวตัดสิน แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือ “ความประพฤติดี”

             มูลนิธิฯเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษาใน พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 7 โดยเริ่มต้นจาก 21 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีแรก ขยายพื้นที่สู่จังหวัดสมุทรปราการ เชียงใหม่และราชบุรี รวม 86 โรงเรียน โดยมอบทุนการศึกษาตลอด 7 ปีรวมกว่า 7,895 ทุน

edu1 001

  ให้  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

             มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา” เพื่อช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ น้ำใจของท่านจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยเติมความหวัง ขจัดความทุกข์ และคืนชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆผู้ยากไร้


contact&donate

 ใบเสร็จรับเงินในการร่วมบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ     คลิก..ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมโครงการอื่นๆ : โครงการบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี อ่านเพิ่มเติม: โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้