ค้นหาข่าว

เสิร์ฟน้ำชาสำนึกคุณ ขอบพระคุณ “คุณ” ช่วยเกื้อหนุน

20190301tea02

 1 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วราวแค่พริบตาเดียว เช่นเดียวกับโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีการศึกษา โดย 1 มีนาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสิร์ฟน้ำชานึกคุณขึ้น

โดยนักเรียนแต่ละชั้นเรียนต่างก็แสดงออกถึงความสำนึกคุณผ่านการเสิร์ฟน้ำชาและขนมว่าง เพื่อขอบพระคุณท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนที่สร้างโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ รินรดเมล็ดพันธุ์ทางภาคเหนือของไทยให้เติบโตงอกงาม ขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ดูแลด้วยความใส่ใจดั่งลูกหลานตน และขอบพระคุณบิดามารดา ผู้ปกครอง ที่คอยสนับสนุนตลอดมา

 

ในวันเดียวกันนั้น ทางโรงเรียนยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “ครูและนักเรียนดีเด่น” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูและนักเรียนไม่หยุดพัฒนาตนเองต่อไป

เกื้อ เล้าสินวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับรางวัล บุตรชายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเช่นนี้ คือสิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่วาดหวังอย่างที่สุด คุณพ่อของเกื้อแบ่งปันความรู้สึกว่า “ตั้งแต่มาอยู่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เกื้อเขาก็เป็นคนแบบมีระเบียบ อยู่ที่บ้านเป็นคนที่มีระเบียบ รู้จักเวล่ำเวลา การกิน การนอน การอยู่นี่เป็นระเบียบมาก ซึ่งก็ได้รับการปลูกฝังมาจากฉือจี้นี่แหละครับ ”

และคุณพ่อของเกื้อยังแบ่งปันอีกว่า “สำหรับโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ผมแนะนำเลยว่า เป็นสุดยอดของเรื่องการสอนวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และก็เรื่องนิสัยใจคอฉือจี้ฝึกได้ดีมากครับ ตรงนี้ผมว่าดีกว่าวิชาการเสียอีก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่จะหล่อเลี้ยงตัวเราเองไปตลอดครับ”
ทั้งพี่ชาย และเกื้อ ต่างก็เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งปัจจุบันพี่ชายจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ส่วนเกื้อก็จะจบมัธยมศึกษาตอนปลายในปีหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า พ่อของเกื้อมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เป็นอย่างมาก จึงวางใจให้ลูกชายอันเป็นที่รักทั้งสอง เติบใหญ่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ และหวังว่าในอนาคตอันใกล้ เขาจะเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

 

20190301tea03

▲กิจกรรมเสิร์ฟน้ำชาสำนึกคุณในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเล็กๆ อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

20190301tea01

▲นักเรียนแสดงภาษามือ เพื่อสื่อถึงความสำนึกคุณที่พวกเขามีต่อพ่อแม่และคุณครู

20190301tea05

ในวันเดียวกันนั้น ทางโรงเรียนยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “ครูและนักเรียนดีเด่น” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูและนักเรียนไม่หยุดพัฒนาตนเองต่อไป

20190301tea04

▲ในวันเดียวกันนั้น ทางโรงเรียนยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “ครูและนักเรียนดีเด่น” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูและนักเรียนไม่หยุดพัฒนาตนเองต่อไป

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ ภาพ คุณวัลลภ จันทิมา