ค้นหาข่าว

“ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ผู้น่ายกย่อง

20180107-060-bylek resize

กุศลจิตที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้รอคอยอยู่อย่างนิ่งสงบ เพื่อรอวันที่ลมฝนช่วยรินรดให้ผลิกิ่งก้านใบ ขยายออกเป็นผืนป่าอันเขียวชอุ่ม “ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมหว่านเพาะนาบุญ  รวมหมื่นเกสรปทุมจิตรังสรรค์สร้างโลกแห่งความรักฉือจี้”

 ในกิจกรรมมอบจักรยานแห่งน้ำใจ ณ โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยครั้งนี้ เหล่าจิตอาสาชาวฉือจี้ในพื้นที่ ต่างร่วมดำเนินการสำรวจด้วยความสมัครสมานสามัคคี นำจิตวิญญาณของผู้รับและผู้ให้ ผนวกรวมเป็นกระแสความอบอุ่น ร่วมทำงานเสียสละด้วยใจเปี่ยมปีติ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาให้ซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตที่บริสุทธิ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา มาร่วมหว่านเพาะนาบุญ

 

1
แปรเปลี่ยนทักษะส่วนตน ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เนื่องด้วยคุณอู๋จ้งซิว นักธุรกิจชาวไต้หวัน จำเป็นต้องเร่งจัดการจักรยานจำนวนมาก ที่แตกต่างทั้งรุ่นและขนาด ซึ่งนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา จึงได้ประสานไปยังคุณหลี่หยวนทิง นักธุรกิจชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยเสาะหาร้านรับซื้อจักรยานเหล่านี้
ด้วยจักรยานเหล่านี้ ถูกนำเข้ามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้อะไหล่ใหญ่น้อยบ้างก็หลุดหาย บ้างก็มีปัญหาสีหลุดลอก ดังนั้นคุณหลี่หยวนทิง จึงได้นึกถึงคุณหลู่เซิงอี้ นักธุรกิจชาวไต้หวันอีกท่าน ที่มักจะชักชวนเขาให้ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ต่อมาจึงได้ทราบว่า คุณหลู่เซิงอี้ยินดีรับซื้อจักรยานทั้งหมด เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซม ก่อนจะนำไปมอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อได้ยินเช่นนั้น คุณอู๋จ้งซิว จึงยินดีส่งมอบจักรยานทั้งหมดนี้ให้กับคุณหลู่เซิงอี้ทันทีโดยไม่คิดมูลค่า

ตัวแทนจิตอาสาฉือจี้ คุณคริสต์ ลู เป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของการบริจาคจักรยานครั้งนี้ว่า “คุณอู๋จ้งซิวมีความตั้งใจดี ได้ซื้อจักรยานจำนวนมากและนำเข้ามายังประเทศไทย จนเมื่อคุณหลู่เซิงอี้ นักธุรกิจชาวไต้หวันทราบเรื่องนี้เข้า จึงยินดีรับหน้าที่ ส่งคนขับรถไปรับจักรยานเหล่านี้มาเก็บไว้ในโรงงาน และให้พนักงานค่อยๆ ช่วยซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ก่อนจะทยอยส่งมอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไป อีกทั้งคุณหลู่เซิงอี้ทราบว่า จิตอาสาฉือจี้ ได้ให้การดูแลครอบครัวผู้ยากไร้และนักเรียนทุนการศึกษามาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้สอบถามมาทางเราว่า มีความต้องการจักรยานไหม ท่านยินดีที่จะมอบจักรยานตามจำนวนที่เราต้องการให้ ด้วยมูลเหตุดังนี้ ทุกคนจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผู้ที่ได้รับมอบจักรยานต่างก็ดีใจกันทุกคนครับ”

ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จักรยานทั้งหมด ถูกส่งไปยังโรงงานของคุณหลู่เซิงอี้ เพื่อรับการซ่อมแซม ขณะเดียวกัน คุณหลู่เซิงอี้ก็ได้สอบถามเพื่อเสาะหาผู้ที่มีความต้องการใช้จักรยาน ต่อมาจึงได้ฝากให้จิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน ซึ่งทุ่มเททำงานการกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยสำรวจโรงเรียนหรือบุคคลที่จะรับมอบจักรยานตามความเหมาะสม ดังนั้น นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จักรยานที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทยอยขนส่งมาเก็บไว้ที่โรงงานของจิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจินเป็นการชั่วคราว

เมื่อได้รับจักรยานเหล่านี้ จิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน จึงรีบแจ้งไปยังหัวหน้าจิตอาสาฉือจี้ โซนตะวันออก ของกรุงเทพมหานคร คุณเฉินซิ่วเจีย และคุณจางฮุ่ยหลัน ซึ่งทุ่มเททำงานสังคมสังเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการมอบจักรยานเหล่านี้ หลังจากมีมติให้นำจักรยาน บรรจุเข้าเป็นของขวัญปีใหม่ มอบช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ฉือจี้ให้การดูแลระยะยาว โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้ว จิตอาสาฉือจี้ ทั้งคุณเฉินซิ่วเจีย คุณจางฮุ่ยหลัน และคุณราตรี ญาติมาก เป็นต้น จึงได้เริ่มออกสำรวจ วางแผนการมอบจักรยาน และการจัดส่งอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการมอบจักรยานในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ที่ฉือจี้ให้การดูแลระยะยาว ณ สถานธรรมจิ้งซือ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้ว จิตอาสาฉือจี้ได้ดำเนินการจัดส่งจักรยานไปยังจุดต่างๆ รวม 7 จุด เพื่อให้ครอบครัวผู้ยากไร้และเหล่านักเรียน สามารถมารับและขี่จักรยานกลับได้อย่างสะดวก โดยทุกจุด ล้วนได้รับการอำนวยการสะดวกจากพนักงานและคนขับรถจากบริษัทของจิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน จนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 6-8 มกราคม รวมนำจักรยานแห่งน้ำใจ 194 คัน ไปส่งมอบถึงมือผู้รับด้วยความสุข

 

2
ผู้ให้ย่อมได้รับความสุขมากกว่าผู้รับ

นายอุดม หนายเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กล่าวว่า “นักเรียนสามารถนำจักรยานที่ทางฉือจี้มอบให้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก เพราะว่าบางคนต้องเดินมาโรงเรียน บางคนก็ต้องจ่ายค่ารถโดยสาร แต่ฐานะเศรษฐกิจทางบ้านของพวกเขาก็อาจจะเดือดร้อน เมื่อมีจักรยานก็ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินของครอบครัวนักเรียนได้ครับ”

น.ส.พัชรีพร จากโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กล่าวว่า “ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่มอบของใช้ที่จำเป็นให้กับพวกเรา พวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณค่ะ”

น.ส.สุดารัตน์ จากโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ซึ่งจะออกไปทำงานพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อหารายได้มาแบ่งเบาภาระครอบครัว บอกเล่าว่า เมื่อมีจักรยานทำให้การเดินทางไปทำงานสะดวกขึ้นมาก พร้อมกล่าวว่า “จักรยานช่วยหนูได้มากเลยค่ะ เพราะไม่ต้องเดินไปทำงานแล้ว เนื่องจากบ้านกับที่ไปทำงานนั้นก็ห่างกัน แต่สามารถขี่จักรยานไปได้ค่ะ ขอขอบคุณทางมูลนิธิอย่างมากเลยค่ะ ที่ไม่เพียงช่วยเหลือมอบเงินจุนเจือครอบครัวหนูเป็นประจำทุกเดือน แต่ในวันนี้ยังมอบจักยานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับหนูมากเลยค่ะ”

“ผู้ให้ย่อมได้รับความสุขมากกว่าผู้รับ” คุณค่าของคน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้อุทิศไป ไม่ใช่สิ่งที่เขาได้รับมา เมื่อมีความสามารถที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้แล้วลงมือเสียสละ นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาผู้นั้นมีความสุข มากกว่าผู้ที่ไม่มีสามารถที่จะเสียสละได้ หรือมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีความสามารถที่จะเสียสละได้ แต่กลับไม่ยอมลงมือทำ การมอบจักรยานแห่งน้ำใจครั้งนี้ ทำให้ทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ต่างได้รับความสุขกันถ้วนหน้า

 

S  22503449 resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณหลี่เจี้ยนจง(ขวา) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายอุดม หนายเจริญ รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา (ซ้าย) และเหล่านักเรียนที่ได้รับมอบจักรยาน

 

1515329232941 resize

▲น.ส.สุดารัตน์ จากนักเรียนทุนการศึกษากล้าใหม่ฉือจี้ สู่การเป็นครอบครัวที่ได้รับการดูแลระยะยาวจากฉือจี้ (คนที่ 1 จากซ้าย)

มีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ อีกทั้งยังช่วยทำงานหารายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว วันนี้ยังได้รับมอบจักรยานอีกด้วย

 

20180107-002-bylek resize

▲พนักงานจากบริษัทของจิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน ช่วยอำนวยความสะดวกนำจักรยานแห่งน้ำใจ

มาส่งมอบถึงสำนักงานฉือจี้ประเทศไทย ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันขนจักรยานลงมาจากรถ

 

20180107-017-bylek resize

▲จักรยานแห่งน้ำใจถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ แบ่งตามขนาดใหญ่เล็ก เพื่อเตรียมมอบให้กับผู้ยากไร้และนักเรียนที่ครอบครัวฐานะขัดสน

 

20180107-187-bylek resize

▲ใบหน้าของเหล่านักเรียนที่ได้รับมอบจักรยานต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะขี่จักรยาน ในลานกว้างบริเวณสถานธรรมจิ้งซือด้วยความสุข

 

20180108-01 resize

▲วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ฉือจี้ให้การดูแลระยะยาว

ต่างมารวมตัวกัน ณ ซอย อ่อนนุช 86 เพื่อรับมอบจักรยานแห่งน้ำใจจากฉือจี้

 

20180108-02 resize

▲ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ฉือจี้ให้การดูแลระยะยาวต่างดีใจที่ได้รับจักรยานซึ่งอยู่ในสภาพดี

เมื่อมีพาหนะในการเดินทางเดินแล้ว หลังจากนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

เรื่อง คุณไช่ชิวหลิง, คุณบุษรา สมบัติ   ภาพ คุณเฉินซิ่วเจีย, คุณจางฮุ่ยหลัน, คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี