ค้นหาข่าว

หน่วยงานด้านการพยาบาล ร่วมเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

20180128-043-bydatchanee resize

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ณ สถานธรรมจิ้งซือ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาฉือจี้ ล้วนร่วมแรงร่วมใจขจัดความทุกข์จากโรคภัยแก่ผู้เจ็บป่วย ในขณะเดียวกันนั้น ยังมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมช่วยเหลือกิจกรรมรักษาพยาบาล เรียนรู้การบริการผู้ป่วยด้วยความรักอันยิ่งใหญ่อยู่เสมอ

 

1
อาศัยกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี นำนักศึกษาสัมผัสงานบริการผู้ป่วย

“จิตอาสาฉือจี้มักจะแสดงออกถึงความเมตตา อีกทั้งยังให้เกียรติ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับมาบริการจริงๆ และกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สาธิตให้ดูว่า การดูแลคนป่วยโดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ มีลักษณะเป็นเช่นไร” ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้คุณศิริพร โอภาสทวีชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี นำนักศึกษาพยาบาลมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยหวังให้ในระหว่างที่นักศึกษาช่วยเหลืองานด้านต่างๆในกิจกรรมรักษาพยาบาลนั้น จุดประกายจิตใจที่ดีงามของนักศึกษา บ่มเพาะการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น

ครั้งนี้ คุณศิริพร นำนักศึกษาพยาบาลมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี จำนวน 43 คน เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว จิตอาสาฉือจี้จึงแบ่งหน้าที่ให้นักศึกษาไปช่วยงานให้จุดต่างๆ เช่น คุณอนุรักษ์ สายทอง หนึ่งในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานจุดลงทะเบียน ซึ่งแม้ว่างานจุดละทะเบียนเป็นงานง่ายๆทั่วไป แต่คุณอนุรักษ์ก็ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ นำแบบฟอร์มลงทะเบียนรับบริการรักษา บัตรคิว และหน้ากากอนามัยจัดเป็นชุดเตรียมไว้ เพื่อสะดวกต่อการหยิบจับให้ผู้ป่วยที่เดินทางมารับบริการรักษา

การทำงานภายใต้อากาศร้อนอบอ้าวในเต็นท์ขนาดใหญ่นี้ แม้ใบหน้าของคุณอนุรักษ์จะเปียกโชกไปด้วยเหงื่อ ทว่ายังเผยให้เห็นถึงรอยยิ้มแห่งความสุข คุณอนุรักษ์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “เหงื่อออกก็จริง แต่ไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับ รู้สึกอิ่มใจมากกว่าที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้พบเจอกับคนมากมายหลากหลายชาติในกิจกรรมนี้”

คุณศิริพร ยังเล่าว่า ทางวิทยาลัยมักจะจัดนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีทุกครั้งเสมอ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้สัมผัสกับประสบการณ์การให้บริการผู้ป่วย ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อศึกษาชั้นปีที่ 3 ในอนาคตอันใกล้

กิจกรรมวันดังกล่าว คุณหทัยชนก ปลาบู่ทอง และเพื่อนนักศึกษาพยาบาลอีก 2 คน ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในห้องตรวจผู้ป่วย คุณหทัยชนกเล่าว่า เธอและเพื่อนๆซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เพิ่งเรียนรู้วิชาพยาบาลในภาคทฤษฎี ยังไม่เคยมีประสบการณ์การให้บริการผู้ป่วยมาก่อน เมื่อมาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลครั้งนี้ จึงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

ในเวลานั้น มีผู้ป่วยคนหนึ่งมีอาการหอบหืดกำเริบ และต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เธอและเพื่อนซึ่งไม่เคยบริการผู้ป่วยมาก่อน จึงไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน แต่ด้วยการดูแล และการให้คำชี้แนะจากบุคลากรทางแพทย์ผู้มากประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ทำให้เธอและเพื่อนๆมีความมั่นใจมากขึ้น เธอและเพื่อนๆจึงค่อยๆช่วยกันพ่นยาให้ผู้ป่วย ไม่นานอาการหอบหืดของผู้ป่วยก็ค่อยๆทุเลาจนเป็นปกติ คุณหทัยชนก แบ่งปันความรู้สึกว่า “ตอนแรกรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าเราจะมาทำอะไร แต่พอได้ช่วยเหลือผู้ป่วย ก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีที่นี่ก็มีประโยชน์ค่ะ 

2
อาศัยกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาล

วันดังกล่าวยังมี อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 คน มาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี เมื่อเดินทางมาถึง จิตอาสาฉือจี้นำอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆของกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี จากนั้น นักศึกษาพยาบาลช่วยกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี โดยพบปะ พูดคุย สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับเด็กๆในจุดเรียนรู้สำหรับเด็ก จากนั้น จึงมาช่วยซักประวัติผู้ป่วยหน้าห้องตรวจ

ไม่เพียงซักประวัติผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลยังสอบถามสารทุกข์สุกดิบกับผู้ป่วย คุณภรณ์ทิพย์ สุญาสิทธิ์ เล่า มีผู้ป่วยชาวโซมาเลียจำนวนหนึ่ง บอกเล่าความทุกข์ใจว่า พวกเขาซึ่งเป็นชาวมุสลิมปรับตัวในเมืองพุทธเช่นประเทศไทยไม่ค่อยได้ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ซึ่งพวกเขาไม่เพียงไม่คุ้นชินกับรสชาติอาหารไทย อีกทั้งอาหารฮาลาลยังหาซื้อรับประทานได้ยาก จึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เมื่อรับฟังความทุกของผู้ป่วยแล้ว คุณภรณ์ทิพย์จึงให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางแก้ไขแก่ผู้ป่วยเหล่านั้น คุณภรณ์ทิพทย์ แบ่งปันว่า “ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมมาช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้อพยพที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่นี่ค่ะ ทำให้เข้าใจว่า พวกเขาก็มีปัญหาที่อยากจะแก้ไข และรู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเค้า”

นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล มาจากหลากหลายประเทศ เมื่อได้มาร่วมช่วยเหลือและเรียนรู้สิ่งต่างๆในในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีเช่นนี้แล้ว พวกเขาต่างก็รู้สึกว่า ตนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น คุณเกซารี ซึ่งมาจากประเทศอินโดนีเซีย แบ่งปันความรู้สึกว่า “ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ทำให้เราได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย”

นอกจากนี้ยังมีจิตอาสา และหน่วยงานต่างๆที่ยังมิได้เอ่ยถึง ทุกคนล้วนแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจบริการผู้ป่วย ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอขอบพระคุณความช่วยเหลือจากทุกคน ที่ร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้คนในผืนนาบุญแห่งนี้

 

20180128-005-bydatchanee resize

▲คุณอนุรักษ์ก็ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ นำแบบฟอร์มลงทะเบียนรับบริการรักษา บัตรคิว และหน้ากากอนามัยจัดเป็นชุดเตรียมไว้

 

20180128-007-bydatchanee resize

▲แบบฟอร์มลงทะเบียนรับบริการรักษา บัตรคิว และหน้ากากอนามัย

ที่จัดเตรียมไว้เป็นชุดเช่นนี้ ทำให้ง่ายต่อการหยิบจับให้ผู้ที่มารับบริการรักษา

 

20180128-013-bydatchanee resize

▲จิตอาสาฉือจี้ นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 คน เยี่ยมชมจุดบริการต่างๆของกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

 

20180128-010-bypalsak resize

▲นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดล พูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับเด็กๆในจุดเรียนรู้สำหรับเด็ก

 

20180128-038-bypalsak resize

▲นักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยซักประวัติผู้ป่วยหน้าห้องตรวจ

 

20180128-075-bydatchanee resize

▲คุณเกซารี ซึ่งมาจากประเทศอินโดนีเซีย แบ่งปันความรู้สึกว่า “ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ  ที่ทำให้เราได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย”

 

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี คุณดรรชนี สุระเทพ