ค้นหาข่าว

พิธิปัจฉิมนิเทศโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

20180223-349-bywhanlop resize

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดั่งเพียงชั่วพริบตา ก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา  2560 ของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ หลังจากนักเรียนที่จบการศึกษาเดินเข้าสู่พิธีแล้ว ตัวแทนนักเรียนนำการแสดงรำอวยพร เปิดพิธีกิจกรรมอันสง่างามในวันนี้

  

1
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กล่าวอวยพร

คุณครูวรัชญา  นิธิธานนท์ หัวหน้าฝ่ายประถม กล่าวรายงานต่อคุณนนทภัทร ประวีณชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ว่า ปีนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมตอนปลาย รวม 206 คน จากนั้น คุณนนทภัทร ประวีณชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชี้ยงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา จนกลายเป็นกัลยามิตรที่ดีกับทางโรงเรียน ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณนนทภัทรยังกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาว่า “ขอให้ทุกคนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีจุดยืนและมุ่งมั่นในความใฝ่ฝัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตน เช่นนี้จึงจะไม่ก้าวผิดหลงทิศทาง”

 

 2

แขกผู้มีเกียรติร่วมกล่าวให้โอวาท

หลังจากการแสดงภาษามืออันน่ารัก ไร้เดียงสาของนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมแล้ว คุณธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ กล่าวในพิธีปัจฉิมนิเทศ ถึงความขอบคุณต่อโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน คุณธวัชชัยซึ่งอดีตเคยเป็นครูคนหนึ่ง กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในฐานะครูที่มีความห่วงใยต่อลูกศิษย์ว่า “นักเรียนที่ดีประกอบด้วย 3 ประการ ประการแรกคือ นักเรียนที่มีคุณธรรมและความประพฤติดี ซึ่งผมเชื่อว่าโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่มีระบบการศึกษาที่ดี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้จากโรงเรียนแห่งนี้ ก็จะอยู่ในใจของนักเรียนตลอดไป ประการที่สองคือ มีความสามารถด้านภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษนั้น ถือเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับการหางานทำในอนาคต จึงขอให้นักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ และประการสุดท้ายคือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน” 

 

3
ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึก

คุณจางหงฉาย ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวความรู้สึกว่า “ในโอกาสที่ลูกชายของผมได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ผมขอเป็นตัวแทนผู้ปกครองทุกท่าน ขอบพระคุณท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ขอบคุณจิตอาสาฉือจี้และคุณครูทุกท่าน ที่บ่มสอนลูกหลานของพวกเราเติบใหญ่อย่างสง่างามในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีวัฒนธรรมอันดีงาม ทำให้รู้สึกว่าลูกหลานของพวกเราโชคดี และหวังว่าเขาจะนำคำสอนที่ได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ปรับใช้ในสังคมภายนอก อย่างน้อยก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”

เด็กหญิงพรนภา ทองมา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรู้สึกว่า “ถึงแม้ว่าหนูจะจบการศึกษา ณ โรงเรียนแห่งนี้ไปแล้ว หนูก็จะนำคำสอนของท่านธรรมาจารย์ ครูบาอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะ”

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญเรือง นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา เป็นตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรู้สึกด้วยภาษาอังกฤษว่า “สิ่งแรกที่หนูรักก็คือ คุณครู ผู้ซึ่งบ่มเพาะแนวคิดที่ดีและกุศลจิต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม และทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้พวกเราได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ”

นายจื้อเหว่ย แซ่หม่า นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งปันความรู้สึกว่า “ผมจะจดจำช่วงเวลาที่ดีไว้ วันนี้เราทุกคนก็สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ อาจจะร้องไห้ ผมเองก็ร้องไห้ แต่ว่าน้ำตาที่ไหลออกมา คือ น้ำตาแห่งความปีติ ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาผมมาเรียนที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่”

 

4
คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป กล่าวให้โอวาท

คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาว่า “นักเรียนทุกคนล้วนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่งดงามและสมบูรณ์แบบ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน และครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งท่านธรรมาจารย์ก็หวังให้พวกเราเผยแพร่ความรักอันยิ่งใหญ่ โดยบทเรียนต่างๆ อีกทั้งวัฒนธรรมอันดีงามและเอกลักษณ์การเรียนการสอนจากไต้หวัน  ล้วนเป็นการใช้ความรักส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่นี่ไม่เพียงสอนความรู้ ยังบ่มเพาะคุณธรรมอันดี การเรียนการสอนระดับชั้นประถมเป็นขั้นตอนหนึ่งของการศึกษา แต่การเรียนการสอนของฉือจี้ยังคงต่อเนื่องถึงระดับชั้นมัธยม เมื่อศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยฉือจี้ได้จัดตั้งในโรงเรียนแห่งนี้แล้ว ก็จะเป็นช่องทางสำคัญที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน และหวังว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาของนักเรียนได้มากขึ้นในอนาคต สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนบินให้สูง คิดให้กว้างไกล ทำความใฝ่ฝันให้เป็นจริง”

 

5
คุณหวังตวนเจิ้ง ประธานบริหารศูนย์ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ กล่าวให้โอวาท

คุณหวังตวนเจิ้ง ประธานบริหารศูนย์ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาว่า “วันนี้มีเรื่องดีเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 3 เรื่อง หนึ่งคือ วันนี้เป็นวันเปิดป้ายโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ เรื่องที่สอง คือ เปิดป้ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ และเรื่องที่สาม คือ เป็นวันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของเรื่อง 3 เรื่อง ทว่าทั้งสามล้วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษาของฉือจี้ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ หากยังให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ท้ายที่สุดนี้ อยากบอกกับนักเรียนทุกคนว่า คุณครูให้วิชาความรู้แก่นักเรียนได้ แต่การนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันนั้น นักเรียนต้องลงมือทำด้วยตนเองจึงจะเกิดผล”

 

6
ทุกหนแห่งล้วนเต็มไปด้วยความปีติยินดี

หลังพิธีปัจฉิมนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว จะเห็นว่าภายนอกหอประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปีติยินดี ทั้งผู้ปกครอง ญาติมิตร ล้วนมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เช่น คุณชาญวุฒิ หนึ่งในผู้ปกครองนักเรียน รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกสาวเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คุณชาญวุฒิ แบ่งปันความรู้สึกว่า “ที่นี่คือเป็นเหมือนสถาบันหนึ่งให้ความรู้และเพาะบ่มเรื่องวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมครับ”

นายทศวงศ์ วุฒิไกรธนโชติ นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่าว่า เดิมทีตนเป็นเด็กที่ค่อยข้างเกเร ทว่า 6 ปีที่เรียนที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คุณครูดูแลด้วยความรักดั่งบุตรหลานตน ทำให้นายทศวงศ์ซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ และค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่โดยที่ไม่รู้ตัว ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ เขาก็มีคำขอบคุณต่อคุณครูและโรงเรียนว่า “ขอบคุณครูทุกท่านนะครับ ที่ทำให้ผมเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ ขอบคุณโอกาสคุณครูทุกท่านที่ให้โอกาสผม”

ในบรรยากาศแห่งความปีติยินดี นักเรียนชั้นมัธยมรุ่นน้อง ล้อมวงบูมแสดงความยินดีและอวยพรให้รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น โดยแต่ละปีนักเรียนรุ่นน้องจะคิดคำขวัญและตกแต่งสถานที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักเรียนรุ่นพี่เก็บช่วงเวลาอันน่าประทับใจในความทรงจำตลอดไป

 

20180223-099-bywhanlop resize

▲คุณครูนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เดินแถวเข้าสู่หอประชุม

 

20180223-111-bywhanlop resize

▲การแสดงรำอวยพรสไตล์ล้านนา อวยพรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

20180223-201-bywhanlop resize

▲จิตอาสาฉือจี้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีเด่นในแต่ละด้าน

 

20180223-308-bywhanlop resize

▲คุณถงเจิ้นหยวน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

20180223-214-bywhanlop resize

▲คุณธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

20180223-220-bywhanlop resize

▲คุณจางหงฉาย เป็นตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ดูแลลูกของตนด้วยความรักตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

 

20180223-236-bywhanlop resize

▲นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงภาษามือประกอบเพลง “เติบโต”

หวังว่าหลังจากวันนี้ไป จะไม่เดินไปในเส้นทางที่ผิด และจะใช้หลักเมตตา กรุณานำทาง ใช้หลักมุฑิตา อุเบกขาเป็นพลัง

 

20180223-246-bywhanlop resize

▲คุณครูมอบเกีรยติบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

20180223-266-bywhanlop resize

▲ตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ซ้าย1) นักเรีนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลาง)

และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขวา) กล่าวความรู้สึกด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 

20180223-302-bywhanlop resize

▲นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแสดงภาษามือประกอบเพลง “ขอบพระคุณ”

เพื่อขอบคุณคุณครู ที่ดูแลด้วยความรักและความห่วงใยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

20180223-379-bywhanlop resize

▲หลังพิธีปัจฉิมนิเทศสิ้นสุดแล้ว ภายนอกหอประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปีติยินดี

ทั้งผู้ปกครอง ญาติมิตร ล้วนมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

เรื่อง คุณหวงหย่าฉุน    ภาพ คุณวัลลภ  จันทิมา คุณชวัลวิทย์ ทันทะโก