ค้นหาข่าว

ลงสู่ชุมชน เชิญชวนผู้คนคัดแยกขยะรีไซเคิล

20180315-06-bysilvia

 “สวัสดีค่ะ พวกเรามาจากมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร. 9 ค่ะ วันนี้พวกเรามาเชิญชวนทุกท่านร่วมคัดแยกขยะ อย่างเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และอื่นๆมากมาย ล้วนแต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะ”

15 มีนาคมที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้เดินเข้าสู่ชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในตลาดวัดตะกล่ำ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซอย 22 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม 12 คน

จิตอาสาฉือจี้ คุณสุวรรณี ชัยธนานิติพงษ์ แบ่งปันว่า “การผลักดันกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลนี้ เกิดขึ้นจากจิตอาสาฉือจี้จังหวัดสมุทรปราการ 4 คน เป็นผู้ริเริ่ม ดิฉันก็คอยช่วยดูแลเคียงข้างในช่วงแรกเริ่ม เพื่อสานต่อปณิธานและสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นให้จิตอาสาฉือจี้ที่เพิ่งรับกรรมการใหม่เหล่านี้ อีกทั้งในปัจจุบันทางรัฐบาลยังผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฉือจี้พอดี ด้วยความประจวบเหมาะเช่นนี้ จิตอาสาฉือจี้จึงผลักดันกิจกรรมนี้ขึ้นมา ในขณะเดียวกัน ก็ถือโอกาสเชิญชวนจิตอาสาฉือจี้ นำขยะรีไซเคิลจากบ้านของตัวเอง มาคัดแยกร่วมกันที่มูลนิธิด้วยนะคะ”

ด้วยสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ทางรัฐบาลจึงมุ่งมั่นผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะให้ครูในปีที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้ยังได้อาศัยโอกาสดังกล่าว แบ่งปันความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้รับผลตอบรับที่ดี โดยปัจจุบันมีโรงเรียน 2 แห่ง เชิญจิตอาสาฉือจี้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครูและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเนื้อหาการอบรมไม่เพียงเน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน หากจะแบ่งปันการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้คุณครูและเจ้าหน้าเป็นแบบอย่างที่ดี นำนักเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

วันดังกล่าว จิตอาสาฉือจี้ลงสุ่ชุมชน เพื่อขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากคนในชุมชน จากการแบ่งปันและเชิญชวนของจิตอาสาฉือจี้ ทำให้หลายคนรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะรีไซเคิล และเป็นโอกาสอันดีรู้จักฉือจี้มากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้จิตอาสาฉือจี้เริ่ม เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวัดตะกล่ำ และห้างร้านบริเวณโดยรอบ จากจุดเล็กๆ ในวันนี้จะค่อยๆขยายนาบุญให้กว้างใหญ่ต่อไปในอนาคต

จากการเข้าไปพูดคุย สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับห้างร้านต่างๆ พบว่ามีหลายร้านต่างก็รู้จักฉือจี้ และยินดีร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลให้จิตอาสาฉือจี้ การที่ห้างร้านต่างๆต่างก็ให้การตอบรับที่ดีเช่นนี้ ทำให้จิตอาสาฉือจี้มีความเชื่อมั่น และจะมุ่งมั่นผลักดันกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างให้มากขึ้นเรื่อยๆ

20180315-01-bysilvia

▲หลังจากจิตอาสาฉือจี้แบ่งปันประโยชน์ของการคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้ว

เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มก็ยินดีหยิบขวดแก้วที่ใช้แล้ว มอบให้กับจิตอาสาฉือจี้ทันที

 

20180315-03-bysilvia

▲จิตอาสาฉือจี้แบ่งปันเรื่องราวฉือจี้และการคัดแยกขยะรีไซเคิลกับเจ้าของร้านทอง

ซึ่งเจ้าของร้านทองก็แบ่งปันว่า “ดิฉันเคยรู้จักฉือจี้ค่ะ”

 

20180315-04-bysilvia

▲หลังจากแบ่งปันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว เจ้าของร้านทอง(จากขวา 3 )

ขอถ่ายรูปกับจิตอาสาฉือจี้ และชวนสามี (จากขวา 4) มาร่วมถ่ายรูปด้วยกัน

 

20180315-02-bysilvia

▲หลังจากจิตอาสาฉือจี้แบ่งปันถึงรายการวัสดุต่างๆที่สามารถนำมารีไซเคิลแล้ว

เจ้าของร้านขายของชำก็ยินดีร่วมกิจกรรม ทั้งยังตรวจเช็คสิ่งของภายในร้านที่สามารถรีไซเคิลได้ มอบให้จิตอาสาฉือจี้นำไปคัดแยก

 

20180315-05-bysilvia

▲เจ้าของร้านค้าฟังจิตอาสาแบ่งปันเรื่องราวฉือจี้อย่างตั้งใจ

 

เรื่อง คุณสุวรรณี ชัยธนานิติพงษ์ คุณโหยวไฉ่เจี๋ย   ภาพ คุณโหยวไฉ่เจี๋ย