ค้นหาข่าว

นำเด็กทุนฉือจี้เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้การบริการด้วยหัวใจ

20180318-03-bynuankham resize

 

ช่วงเช้าวันที่ 18 มีนาคม จิตอาสาฉือจี้เดินทางไปรับนักเรียนทุนฉือจี้ที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับสถานธรรมฉือจี้ อ.ฝาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนต้นกล้าคุณธรรม ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งนักเรียนทุนและลูกหลานจิตอาสาฉือจี้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนทุนฉือจี้

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือของมูลนิธิ พิจารณาจากนักเรียนที่ฐานะทางครอบครัวยากจน พ่อแม่ต้องหาเช้ากินค่ำ ฝ่าฟันต่ออุปสรรคความยากลำบาก เพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว ความปราถนาของเด็กผู้ยากไร้โดยส่วนมาก คือหวังว่าหลังที่พวกเขาสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมปลายแล้ว จะสามารถทำงานหาเงิน มาช่วยเหลือฐานะทางบ้านให้ดียิ่งขึ้น

เด็กผู้ยากไร้เหล่านี้เป็นเด็กดี ว่านอนสอนง่าย ในสายตาของจิตอาสาฉือจี้ เด็กๆเหล่านี้ นอกจากจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว จิตอาสาฉือจี้ก็หวังว่า จะอาศัยการมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด นำพวกเขาเดินสู่เส้นทางาชีวิตที่ถูกต้องและเปิดกว้างมากขึ้น จิตอาสาฉือจี้จะไม่ทอดทิ้งเด็กๆเหล่านี้ เพราะว่าความยากจนและสถานะทางบ้านที่ลำบาก จะทำให้พวกเขามีข้อจำกัดในการเลือกสายอาชีพทำงานในอนาคต ฉะนั้น นอกจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน อันแสดงถึงความห่วงใยให้กำลังใจ และมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว จิตอาสาฉือจี้ยังจัดชั้นเรียนต้นกล้าคุณธรรมขึ้น ณ สถานธรรมฉือจี้ อ. ฝาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนปัญญาให้แก่เด็กนักเรียนทุนเหล่านี้

ในช่วงเช้าเด็กนักเรียนทุนฉือจี้ทั้งสองกลุ่มก็เดินทางมาถึงสถานธรรมฉือจี้ อ.ฝาง ครั้งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมรวม 27 คน เมื่อเด็กๆลงจากรถแล้ว จิตอาสาฉือจี้ก็มายืนรอต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้น ได้นำพวกเขาไปเรียนรู้งานบริการ เช่น การจัดแถวโต๊ะเก้าอี้ การจัดสถานที่ รวมถึงการปลูกฝังให้พวกเขามีใจรักในงานบริการ เพราะฉือจี้เห็นว่าการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน หากแต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ คุณหยางเยว่เฟิ่ง (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฉือจี้ฮวาเหลียน ปัจจุบันเป็นจิตอาสาฉือจี้) ให้เกียรติมากล่าวโอวาทแก่นักเรียนทุนฉือจี้ สร้างขวัญกำลังใจในการเรียนภาษาจีนให้แก่เด็กๆ จากนั้นเป็นกิจกรรม “พบเจอความสุข” ของคุณครูหลิวชุ่ยเวย จิตอาสาฉือจี้จากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน ซึ่งได้ออกแบบกิจกรรมให้มีความสนุกสนาน อาทิเช่น การทำกิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันตอบคำถาม การเล่นเกมส์สร้างปฏิสัมพันธ์อันดี เป็นต้น ทำให้กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับจิตอาสาฉือจี้ สิ่งที่สำคัญคือ การปรับบุคคลิกภาพที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน อันได้แก่ การยืนสง่าดั่งต้นสน การนั่งหลังตรงดั่งนาฬิกา เดินกระฉับกระเฉงว่องไวดั่งสายลม ในระหว่างนี้ยังสอนให้เด็กๆได้เข้าใจความหมายของวาทะจิ้งซือที่กล่าวไว้ว่า “การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ก็เหมือนกับการส่องกระจก หากต้องการให้คนข้างในกระจกมีรอยยิ้ม ตัวเราเองจะต้องยิ้มก่อน”

ต่อมา คุณครูเฉิงไฉ่ฉิน จากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน ได้นำบทเพลง “เพื่อนของฉันอยู่ที่ไหน”มาสอดแทรกในการสอนภาษาจีน เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนสามารถซึมซับภาษาจีนผ่านบทเพลงและเข้าใจภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนกิจกรรมที่ 3 คือการสอนถักตุ๊กตาโดยใช้ศิลปะการถักเชือกแบบจีนของคุณครูเจียงลี่จิน จากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน วัตถุประสงค์ในการสอนถักเชือกจีน คือ ต้องการให้เด็กๆได้ รู้จักความเมตตากรุณา เห็นอกความเห็นใจต่อผู้อื่นผ่านศิลปะการถักเชือกจีน ถ่ายทอดความรักความเมตตาภายในจิตใจออกมา ตั้งจิตอธิษฐานอวยพรแก่ผู้อื่นในขณะที่มือก็ถักทอเชือกอย่างตั้งใจ ดังวาทะจิ้งซือที่กล่าวว่า “การมีพลังไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ นั่นคือ “บุญ” คือของเรา”

ความหวังของเด็กอยู่ที่การศึกษา หวังว่าชั้นเรียนต้นกล้าคุณธรรมนี้ จะเสริมสร้างความรู้และสติปัญญาอย่างต่อเนื่องแก่เด็กๆผู้ยากไร้เหล่านี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ หลุดพ้นจากภาวะความยากจน ชีวิตที่แสนลำบากในเร็ววันและพบกับชีวิตที่แสนสดใสในวันข้างหน้า

 

20180318-01-bynuankham resize

▲เด็กนักเรียนทุนกำลังจัดแถวเตรียมตัวเข้าไปยังสถานธรรมจิ้งซือ  คุณหยางเยว่เฟิ่ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฉือจี้ฮวาเหลียน

ได้ให้เกียรติมากล่าวโอวาท พร้อมทั้งให้กำลังใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เด็กๆก็ได้พูดคุยโต้ตอบท่าน อย่างอ่อนน้อมเช่นกัน

 

3 resize

▲คุณครูอาสาสมัครจากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน กำลังสอนนักเรียนพับถุงพลาสติกให้มีพื้นที่น้อยลงจนไม่ให้เหลือช่องว่าง

เพื่อต้องการจะอธิบายถึง การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้

 

20180318-05-byqiushufen resize

▲คุณครูอาสาสมัครจากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน กำลังให้คำแนะนำ สอนท่าภาษามือประกอบบทเพลงของฉือจี้ให้แก่เด็กๆ

 

20180318-10-byqiushufen resize

▲ คุณครูเจียงลี่จิน จากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน สอนถักตุ๊กตาโดยใช้ศิลปะการถักเชือกจีน

วัตถุประสงค์ในการสอนถักเชือกจีนก็เพื่อต้องให้เด็กนักรียน รู้จักความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นผ่านศิลปะ

การถักเชือกจีน โดยมีคุณหยางเยว่เฟิ่ง อดีตผู้อำนวยการรงเรียนประถมฉือจี้ฮวาเหลียน เข้ามาคอยช่วยสอนเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

20180318-05-bynuankham resize

▲ หลังจากกิจกรรมสำรวจเด็กทุนการศึกษาฉือจี้เสร็จสิ้น ก่อนที่นักเรียนทุนจะกลับบ้าน

จิตอาสาฉือจี้ได้จัดเตรียมขนมปัง และขนมมอบให้เด็กๆ รับประทานแก้หิวระหว่างเดินทางกลับบ้าน

 

เรื่อง คุณหลิวชุ่ยเวย คุณเมตตา ชิว คุณภาวิตา ทิตย์สีแสง   ภาพ คุณชิวฉือเนี่ยน  คุณหลิวชุ่ยเวย คุณนวลคำ อินต๊ะ