ค้นหาข่าว

ได้รับรางวัลคือจุดเริ่มต้น การทำความดีต้องทำต่อไป – คุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธร

20180323-100-byJanyaporn resize

 

1
ความเป็นมาของพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พ.ศ. 2535 ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ต่อมาใน พ.ศ. 2553 ยังกำหนดให้เพิ่มเป็นวันอาสาสมัครไทย โดยในทุกๆปีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสดังกล่าว ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงสร้างขวัญ กำลังใจให้อาสาสมัครดีเด่น หากยังใช้โอกาสนี้ เผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จุดประกายจิตใจผู้คน ให้เข้ามาร่วมทำงานอาสาสมัคร พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

 

เนื่องด้วยช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 จึงเลื่อนมาจัดในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ครั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-นัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 308 ราย แบ่งเป็น อาสาสมัครดีเด่น 287 คน องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 21 องค์การ ซึ่งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้คัดเลือกและเสนอ “คุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธร” เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

20180323-040-byJanyaporn resize

▲พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560

มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 308 ราย แบ่งเป็น อาสาสมัครดีเด่น 287 คน องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 21 องค์การ

2
ภารกิจฉือจี้จุดประกายความดีงามในจิตใจ

คุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธร เป็นจิตอาสาฉือจี้ของเขตโพธาราม จ.ราชบุรี คุณวิภาพรรณ แบ่งปันความประทับใจเมื่อครั้งแรกเริ่มว่า “กิจกรรมของฉือจี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกัน ซึ่งเราไม่เคยทำมากอ่น อย่างเช่น การไปทำความสะอาดที่วัด ก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องร่วมกันทำ ดูแล้วสามัคคี มีพลัง และทำให้รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าทำ” 

ด้วยเหตุนี้ คุณวิภาพรรณจึงตัดสินใจเข้าร่วมชั้นเรียนอบรมกรรมการฉือจี้ใน พ.ศ. 2552 และผ่านการรับรองวุฒิกรรมการฉือจี้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2555 เดิมทีคุณวิภาพรรณเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่เมื่อเป็นจิตอาสาฉือจี้แล้ว จึงต้องทำกิจกรรมบ่อยๆ ทำให้คุณวิภาพรรณพูดเก่งมากขึ้น และใจเย็นมากขึ้นเช่นกัน ทุกวันนี้คุณวิภาพรรณมีความสุขในการทำงานจิตอาสาฉือจี้เป็นอย่างยิ่ง

สิ่งที่คุณวิภาพรรณทำตลอดในการเป็นจิตอาสาฉือจี้ คือ การสอนภาษามือแก่อาสาสมัครผู้สนใจ การทำขนมบริการเด็กๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมแยกขยะลดโลกร้อน และหน้าที่ที่ทำประจำ คือ การเป็นพี่เลี้ยง(แม่ไก่) ในชั้นเรียนอบรมกรรมการฉือจี้ ทั้งในระดับต้น(เสื้อเทา) ระดับกลาง และระดับสูง โดยทุกคนมักจะกล่าวชื่นชมคุณวิภาพรรณเสมอว่า เป็นคนที่ยิ้มสวยที่สุด คุณวิภาพรรณ แบ่งปันความรู้สึกว่า “ตั้งแต่มาเป็นจิตอาสาฉือจี้ ทำให้เราได้ฝึกการยิ้ม เพื่อนๆจิตอาสาฉือจี้มักจะบอกว่า เราเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ คือ ยิ้มเก่ง สดใสมากขึ้น แต่ก่อนเราจะเป็นหน้างอๆ เป็นคนหน้าเครียดตลอดเวลาค่ะ” 

 

20180323-107-byJanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้แสดงความยินดีและร่วมถ่ายรูปกับคุณวิภาพรรณ ธนพิรุณธร ผู้ซึ่งได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น

  

3
“ทำด้วยความยินดี รับด้วยความปีติ” มุ่งมั่นทำจิตฉือจี้ต่อไป

กิจกรรมที่คุณวิภาพรรณทำเป็นประจำ และชื่นชอบเป็นพิเศษคือ งานฝีมือ เช่น ทำของที่ระลึกไว้สำหรับมอบให้แก่เพื่อน ๆ จิตอาสาฉือจี้ในโอกาสต่าง ๆ หรือมอบให้แขกผู้มาเยี่ยมเยือน หรือศึกษาดูงานฉือจี้

สำหรับงานฝีมือคุณวิภาพรรณจะทำในตอนกลางคืน เพราะกลางวันต้องดูแลทุกคนในครอบครัว และดูแลกิจการของโรงงาน คุณวิภาพรรณเล่าว่า เมื่อเป็นจิตอาสาฉือจี้แล้ว ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัว เพราะถ้าหากทำอะไรดีไม่ดี พวกเขาจะตำหนิได้ว่า “ฉือจี้ทำแบบนี้ได้หรือ”

สำหรับการได้รับประทานโล่อาสาสมัครดีเด่นครั้งนี้ คุณวิภาพรรณรู้สึกดีใจ และภูมิใจมาก คุณวิภาพรรณกล่าวด้วยความถ่อมตนว่า ทุกวันนี้ตนยังทำงานจิตอาสาไม่เต็มที่นัก เพราะยังมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ คือ ดูแลบิดาที่ป่วยซึ่งพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนแล้ว อีกทั้งยังไม่ได้รับผิดชอบดูแลเคสครอบครัวผู้ยากไร้ แต่การได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่น ทำให้คุณวิภาพรรณตระหนักว่า “เรารู้สึกดีใจ และอีกอย่างนึงก็คือ ต้องทำงานจิตอาสามากขึ้น เพราะว่าทุกคนเลือกเราให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแล้ว เราก็ต้องรับผิดชอบงานให้มากกว่าเดิม ให้คุ้มกับที่ทุกคนเลือกเรา”

คุณวิภาพรรณ ยังกล่าวขอบคุณที่ทุกคนเชื่อมั่นในตน และเสนอความคิดเห็นว่า ขอให้ทางมูลนิธิฯ คัดเลือกและเสนอชื่อจิตอาสารับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะจิตอาสาฉือจี้ทุกคนล้วนทำความดี อุทิศตนเพื่อสังคมอยู่เสมอ

 

 เรื่อง คุณสุพัตรา แตงฮ้อ คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณจรรยพร เข้มแข็ง