ค้นหาข่าว

ฉือจี้เมืองไทยร่วมสรงน้ำพระเนื่องใน “สามพิธีสำคัญในหนึ่งวัน”

20180513-594-bylek resize

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ ประจำปี 2561

เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระคุณของพระพุทธองค์ พระคุณมารดา พระคุณของสรรพชีวิตทั้งหลาย และร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในครบรอบ 52 ปี ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยหัวข้อของการจัดกิจกรรมในปีนี้คือ “อธิษฐานให้โลกนี้สงบสุขร่วมเย็น” และ “รณรงค์แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ดังนั้นภายในกิจกรรม นอกจากจะสัมผัสถึงความสง่างามของแท่นสรงน้ำพระ และกลิ่นของดอกไม้หอมอบอวลไปทั่วทั้งพื้นที่ ยังได้เห็นถึงความตั้งใจจัดตกแต่งสถานที่ของจิตอาสาฉือจี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันนำวัสดุรีไซเคิลมาประดิษฐ์ประดอยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ

 

20180513-059-bylek resize

▲ช่วงเช้าตรู่ จิตอาสาฉือจี้ทุกคนร่วมพิธีสรงน้ำพระพร้อมกับฉือจี้ไต้หวัน ด้วยจิตใจอันเปี่ยมศรัทธา

 

1
ทุกคนร่วมกันอธิษฐานบุญในพิธีสรงน้ำพระ

คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีสรงน้ำพระกับฉือจี้เมืองไทยเป็นครั้งแรก คุณถงเจิ้นหยวน แบ่งปันว่า “พระพุทธเจ้าทรงโปรดสรรพสัตว์ ฉือจี้ก็หวังว่าจะสามารถดูแลสรรพชีวิตด้วยความเมตตากรุณา จุดประกายความดีงามแก่ผู้คน ดังนั้น การที่ฉือจี้ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ทำให้ประชาชนชาวไทยจำนวนมากยินดีมาร่วมพิธีสรงน้ำพระ การดำเนินการที่ดีเช่นนี้ ยังสามารถประชาสัมพันธ์พิธีสรงน้ำพระและความหมายของพิธีสรงน้ำพระได้ดียิ่งขึ้น 

20180513-631-bylek resize

▲คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ซ้าย 1) ร่วมพิธีสรงน้ำพระกับฉือจี้เมืองไทยเป็นครั้งแรก

 

คุณปรานี ม่วงรอด จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน จ.สมุทรสาคร มาร่วมพิธีสรงน้ำพระเป็นครั้งแรก คุณปรานีแบ่งปันเหตุผลที่มาร่วมพิธีสรงน้ำพระว่า “เราเป็นชาวพุทธ พอบอกว่ามาร่วมทำบุญ ทำความดี ซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้ว ก็ทำให้เราอยากมาร่วมพิธีสรงน้ำพระ เพื่อจะได้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่า จากกิจกรรมทำความดีที่เราเคยทำ แล้วมาทำความดีตรงนี้ มันจะคล้ายหรือเหมือนกันหรือไม่”

20180513-173-bydatchanee resize

▲คุณปรานี ม่วงรอด (ขวา 2) จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน จ.สมุทรสาคร แบ่งปันว่า

เพื่อได้รับประสบการณ์การทำความดีที่แตกต่างกันไป จึงยินดีมาร่วมพิธีสรงน้ำพระเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะครูจากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ที่จิตอาสาฉือจี้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะในโรงเรียนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา วันนี้ได้มาร่วมพิธีสรงน้ำพระ รวม 28 คน ซึ่งทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจในกิจกรรม คุณเศวต รัตนเจริญมิตร หนึ่งในครูจากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แบ่งปันความรู้สึกว่า “พิธีสรงน้ำพระทำให้จิตใจเราสงบขึ้น เป็นหนทาง เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่ง ที่จะจุดประกายให้เราอยากทำกิจกรรมจิตสาธาณะ หรือว่าเผยแพร่พุทธศาสนาได้อีกส่วนหนึ่งด้วย”

20180513-169-bydatchanee resize

▲คุณเศวต รัตนเจิรญมิตร (ซ้าย 1) แบ่งปันว่า “พิธีสรงน้ำพระทำให้จิตใจเราสงบขึ้น เป็นหนทาง

เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่ง ที่จะจุดประกายให้เราไปทำกิจกรรมจิตสาธาณะ หรือว่าเผยแพร่พุทธศาสนาได้อีกส่วนหนึ่งด้วย”

 

จากมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2554 จิตอาสาฉือจี้ได้ลงพื้นที่ปรุงอาหารร้อนบริการผู้ประสบภัยพิษณุโลก ทำให้คุณจะเรง หนึ่งในสมาชิกชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จ.พิษณุโลก รู้สึกชื่นชมมูลนิธิพุทธฉือจี้เป็นอย่างมาก และดีใจมากที่ได้มาร่วมพิธีสรงน้ำพระ โดยวันดังกล่าวมีสมาชิกจากชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จำนวน 8 คน เดินทางมาร่วมพีธีสรงน้ำพระ คุณจะเรง แบ่งปันความรู้สึกว่า “ที่จริงร่างกายไม่พร้อม แต่เราก็อยากมา เพราะทุกคนเป็นกันเอง มันเหมือนครอบครัวหนึ่งที่มีใจดวงเดียวกัน มาร่วมกันสรงน้ำพระครับ”

20180513-665-bylek resize

 ▲คุณจะเรง (ขวา 1) แบ่งปันว่า “แม้ร่างกายไม่พร้อม แต่ก็อยากมา

เพราะทุกคนเป็นกันเอง มันเหมือนครอบครัวหนึ่งที่มีใจดวงเดียวกัน มาร่วมกันสรงน้ำพระ”

 

ปีนี้มีจิตอาสาฉือจี้ และบุคคลทั่วไปร่วมพิธีสรงน้ำพระ รวม 427 คน หลังจากที่คุณนิตยา เนียมหอม พิธีกรคนไทย และคุณกวอเหมยจวิน พิธีกรคนไต้หวัน กล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้ว ทุกคนเริ่มเปล่งเสียงสวดบทสุคนธ-คาถา เพื่อถวายแด่พระพุทธองค์ จากนั้นยังได้จัดพิธีสรงน้ำพระให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดมนต์ให้พร และนำทุกคนเริ่มสรงน้ำพระ ในระหว่างสรงน้ำพระนั้น ทุกคนต่างก็ก้มกราบพระ รับดอกไม้ เพื่อความโชคดีศรีสุข อีกทั้งอธิษฐานให้สังคมร่มเย็น ปราศจากภัยพิบัตินานา

 

2
รวมใจเป็นหนึ่ง เชิญชวนผู้คนร่วมทำความดี

หลังสิ้นสุดพิธีสรงน้ำพระแล้ว จิตอาสาฉือจี้จัดเตรียมอาหารเจมื้อเที้ยงบริการแขกผู้มีเกียรติทุกคน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักฉือจี้ให้มากยิ่งขึ้น จิตอาสาฉือจี้ยังได้จัดนิทรรศการสี่มหาภารกิจฉือจี้ในตอนบ่าย โดยมีคุณสิริภัทร เปาอินทร์ แบ่งปันภารกิจการกุศลของฉือจี้ ด้วยการยกตัวอย่างเคสครอบครัวผู้ยากไร้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี คุณสุชน แซ่-เฮง แบ่งปันเอกลักษณ์ของภารกิจกการศึกษาของฉือจี้ คุณธิติมา รัตนาภิรัติ แบ่งปันถึงกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี อันแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา คุณสแตนลีย์ คัง นักธุรกิจชาวไต้หวันดีเด่น ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตที่มีความสุข” แก่อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้ง ยังมีคุณเอเลน เฉิน แบ่งปันวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

20180513-709-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้บริการอาหารเที่ยงแก่ผู้ร่วมพิธีสรงน้ำพระ

 

20180513-107-bydatchanee resize

▲คุณสิริภัทร เปาอินทร์ แบ่งปันภารกิจการกุศลของฉือจี้ ด้วยการยกตัวอย่างเคสครอบครัวผู้ยากไร้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

 

20180513-758-bylek resize

▲คุณสุชน แซ่เฮง (ซ้าย 1) แบ่งปันเอกลักษณ์ของภารกิจกการศึกษาของฉือจี้

 

20180513-130-bydatchanee resize

▲คุณธิติมา รัตนาภิรัติ แบ่งปันถึงกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี อันแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา

 

20180513-814-bylek resize

▲คุณสแตนลีย์ คัง นักธุรกิจชาวไต้หวันดีเด่น บรรยายชีวิตที่มีความสุขแก่อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

20180513-801-bylek resize

▲ คุณเอเลน เฉิน แบ่งปันวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

คุณวาสนา บุญบัณฑิต แบ่งปันความรู้สึก หลังจากรับชมนิทรรศการว่า “เป็นมูลนิธิที่รู้สึกว่าเขาช่วยเหลือกันจริงๆค่ะ ช่วยเหลือกันด้วยใจ ไม่ต้องมีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ”

20180513-104-bydatchanee resize

▲จากการเยี่ยมชมนิทรรศการสี่มหาภารกิจฉือจี้ และอ่านสื่อวารสารของฉือจี้ ทำให้คุณวาสนา บุญบัณฑิต (ซ้าย 2) รู้จักฉือจี้มากยิ่งขึ้น

 

จากการรับชมนิทรรศการ คุณสุวิมล วิโมกข์เจริญสุข ซึ่งให้ความสนับสนุนฉือจี้ในเมืองไทยมา 20 ปีแล้ว ก็ได้รู้จักฉือจี้มากยิ่งขึ้น คุณสุวิมล แบ่งปันว่า “รู้สึกประทับใจค่ะ ทำไมจึงประทับใจ เพราะว่าในทุกๆอย่างฉือจี้ทำด้วยจิตศรัทธา จิตอาสาแม้จะไม่มีเงินเดือน แต่ก็ทำด้วยจิตอาสาทั้งสิ้น”

20180513-496-bylek resize

▲คุณสุวิมล วิโมกข์เจริญสุข (ซ้าย 1) ซึ่งให้ความสนับสนุนฉือจี้ในเมืองไทยมา 20 ปีแล้ว

จากการรับฟังการแบ่งปันของจิตอาสาฉือจี้ ทำให้คุณสุวิมลรู้สึกประทับใจฉือจี้มากยิ่งขึ้น

 

“พระโพธิสัตว์ย่อมจุติขึ้น ท่ามกลางสรรพชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยาก” เมื่อมีผู้ตกทุกข์ได้ยาก ย่อมมีผู้มีเมตตาจิตช่วยเหลือปัดเป่าทุกข์ภัย ดังที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยดำเนินโครงการ “ห้าหมื่นคนร่วมทำความดี” โดยอาศัยการรับบริจาคน้ำใจ เชิญชวนผู้คนมาร่วมในกิจกรรมทำความดี เพื่อหวังให้สังคมมีคนดีมากยิ่งๆขึ้นไป เพราะว่า “การทำความดีจะขาดใครสักคนไม่ได้” และการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็ถือเป็นความสุขอย่างที่สุด

 

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ คุณไช่ชิวหลิง    ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี คุณดรรชนี สุระเทพ