ค้นหาข่าว

กิจกรรมสรงน้ำพระโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

20180516-017-bywhanlop resize

 

การสรงน้ำพระถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวฉือจี้ โดยเป็นวันวิสาขบูชา วันแม่สากลและวันฉือจี้ เป็นงานที่ชาวฉือจี้ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องของความสำนึกคุณ ความดีงาม รวมไปถึงความสำคัญของการสืบทอดเจตนางานด้านศาสนา ทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ซึ่งได้ก่อตั้งโดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ ได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำในทุก ๆ ปี ร่วมกับชาวฉือจี้ทั่วโลก เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อนักเรียนและคุณครู และร่วมรำลึกพระพุทธคุณ พระคุณบุพการีและพระคุณสรรพชีวิต

ซึ่งจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา จึงจำเป็นต้องแยกกิจกรรมเป็น 2 ช่วงคือช่วงเช้าเป็นระดับประถมศึกษาและช่วงบ่ายเป็นระดับมัธยมศึกษา โดยมีอาสาสมัครฉือจี้ที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมอัญเชิญน้ำทิพย์ เทียนและดอกไม้ร่วมกับคณะครูของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

คุณครูธนาทิพย์ สินารี ครูคนใหม่ของโรงเรียนฉือจี้ ได้แบ่งปัน วันนี้ได้ร่วมกิจกรรมสรงเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับในหลาย ๆ เช่นเรื่องความร่วมมือของบุคลากรและนักเรียน และการให้ความสำคัญในเรื่องพิธีการต่าง ซึ่งแตกต่างจากทีอื่น ๆ ซึ่งเป็นพิธีการที่เรียบง่ายตามแบบของฉือจี้

นางสาวนาเนีย ขิลละ นักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ซึ่งเข้าเรียนในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เป็นครั้งปีแรก ได้แบ่งปันว่า รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ เป็นปีแรก ซึ่งแตกต่างจากการสรงน้ำพระของไทยที่ได้ร่วมกิจกรรมมาและรู้สึกตื้นตันใจมากตอนที่ฉีต่าวร่วมกัน ซึ่งเหมือนเป็นการแผ่เมตตา ให้กับสรรพสัตว์

20180516-006-bywhanlop resize

ไหว้พระทำจิตใจให้สงบก่อนเข้าพิธี

 

20180516-010-bywhanlop resize

กรรมการและสัตยบุรุษซึ่งเป้นผู้ปกครองนักเรียน เป็นตัวแทนอัญเชิญน้ำทิพย์ เทียนและดอกไม้

 

20180516-021-bywhanlop resize

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทำพิธีสรงน้ำพระ

 

20180516-025-bywhanlop resize

คณะครูคอยกำกับและชีแนะให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 เพื่อความถูกต้องในขั้นตอน

 

20180516-065-bywhanlop resize

 นักเรียนระดับมัธยมทำพิธีสรงน้ำพระ

 

20180516-051-bywhanlop resize

เมื่อเสร็จพิธีผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนร่วมกันฉีต่าวพร้อมกัน

 

เรื่อง คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล   ภาพ คุณวัลลภ จันทิมา