ค้นหาข่าว

นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้การเป็นผู้ให้ ในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี

20180826-136-bynatthaya resize

 

 

1

นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี เรียนรู้การทำงานจิตอาสา 

 

“ผมได้ไปเห็นในเรื่องจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยฉือจี้ ก็เลยอยากจะเอาสิ่งดี ๆ เหล่านั้นกลับมาพัฒนาให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เราก็หวังให้เป็นบัณฑิตที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับมวลหมู่มนุษยชาติ” ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งปันมูลเหตุของการมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีครั้งนี้

จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฉือจี้ไต้หวันหลายครั้ง บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างเชื่อมั่นในมูลนิธิพุทธฉือจี้ ซึ่งเห็นได้จากครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รวม 30 คน มาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี โดยแบ่งกลุ่มไปประจำตามจุดต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้งานจิตอาสา “ให้” โดยไม่หวังผลตอบแทน

20180826-010-bynatthaya resize

▲หลังจากจิตอาสาฉือจี้ คุณหวังจงเสียน (ขวา 1) แบ่งงานให้นักศึกษาพยาบาลแล้ว ก็นำพวกเขาไปยังจุดบริการต่าง ๆ

 

20180826-016-bynatthaya resize

▲นักศึกษาพยาบาลช่วยงานถ่ายเอกสาร

 

2
บริการด้วยความจริงใจ เรียนรู้พัฒนาตน

คุณจุฑาทิพย์ หาญเจริญกานต์ นักศึกษาพยาบาล ซึ่งวันดังกล่าวช่วยงานในจุดบริการแพทย์แผนจีน แม้ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนมาก่อน แต่คุณจุฑาทิพย์ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ คอยช่วยงานต่างๆตามที่แพทย์แผนจีนต้องการ คุณจุฑาทิพย์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “ดิฉันคิดว่าการเป็นจิตอาสาเป็นการทำเพื่อส่วนรวม และในขณะเดียวกันก็สามารถฝึกเราได้ด้วย”

กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีซึ่งจัดขึ้นประจำทุกเดือน มีผู้ป่วยจากหลายประเทศ หลากหลายภาษามารวมตัวกันเพื่อรับบริการด้านการแพทย์เช่นนี้ เปรียบเสมือนโรงเรียนสอนภาษายิ่งนัก คุณภาคินี นิยมพงษ์ นักศึกษาพยาบาล ช่วยงานถ่ายเอกสาร และย้ายไปยังประจำจุดพบแพทย์ในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งการทำงานสองหน้าที่เช่นนี้ เป็นผลดีต่อคุณภินีเป็นอย่างมาก คุณภาคินี นิยมพงษ์ แบ่งปันว่า “วันนี้รู้สึกว่าได้ฝึกภาษาเกี่ยวกับการพูดมากยิ่งขึ้น และรู้สึกว่าการพูดคุยช่วยคลายความกังวลใจให้ผู้ป่วยในระหว่างที่รอตรวจได้ค่ะ” 

20180826-108-bynatthaya resize

▲คุณจุฑาทิพย์ หาญเจริญกานต์ (ขวา 2) แม้ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนมาก่อน

แต่คุณจุฑาทิพย์ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ คอยช่วยงานต่าง ๆ ตามที่แพทย์แผนจีนต้องการ

 

20180826-028-bynatthaya resize

▲คุณภาคินี นิยมพงษ์(ขวา 1) ช่วยงานในห้องพบแพทย์ พูดคุยกับผู้ป่วยด้วยความเป็นกันเอง หวังช่วยคลายความกังวลให้ผู้ป่วย

 

3
ไขว่คว้าโอกาสอันดี เรียนรู้การให้ในหมู่มวลชน

นอกจากนักศึกษาพยาบาลชาวไทยแล้ว ครั้งนี้ยังมีนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและไต้หวัน ซึ่งมีจำนวน 8 คน เป็นนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี 1 วัน นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน มาช่วยงานจัดเตรียมสถานที่ ทั้งปัดกวาดเช็ดถู จัดเก้าอี้ เป็นต้น อีกทั้งในระหว่างกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ยังทุ่มเทช่วยงานตลอดทั้งวัน

ทุกอย่างที่ได้พบเจอ คือ โอกาสสำหรับการเรียนรู้ คุณเฉินลี่ฝาน นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน แบ่งปันว่า “สิ่งที่ได้รับและสัมผัสได้ก็คือ “พลังแห่งความรัก” และในระหว่างที่เราได้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดี และได้เรียนรู้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นควรทำอย่างไร”

การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างแดน ทำให้เรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง คุณหวงถิงจวิน นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ซึ่งช่วยงานในจุดบริการนวดแผนไทย ได้เรียนรู้การนวดแผนไทยไปในขณะเดียวกัน คุณหวงถิงจวิน แบ่งปันว่า “ครูนวดแผนไทยสอนเราถึงวิธีใช้ลูกประคบ โดยหลังจากผ่านการนึ่งให้ร้อนแล้ว ก็นำลูกประคบมาคลึงนวดให้ผู้ป่วยค่ะ” 

20180826-079-bylek resize

▲นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ช่วยแยกเอกสารซึ่งเป็นของผู้ป่วยจากหลากหลายประเทศ

 

20180826-080-bylek resize

▲ในขณะที่นักศึกษาพยาบาลช่วยในในจุดบริการต่างๆนั้น ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข (ขวา 1)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนักศึกษาในจุดบริการต่างๆอย่างใกล้ชิด

 

                   

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี, คุณณัฐธยาน์ ธนัทกิตติพงศ์