ค้นหาข่าว

ขายของการกุศล หาเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สลองใน จ.เชียงราย

20180915 01 Bypitak

 

จากโครงการช่วยผู้ประสสบภัยหนาวใน 4 ปีที่ผ่านมา ทั้ง อ.ง อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย และ อ.เชียงดาว ในปีนี้ทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่และมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

ได้ทำโครงการช่วยภัยหนาวใน อ.แม่สลอง จังหวัดเชียงราย โดยสภาพทั่วไปของตำบลแม่สลองในเป็นภูเขาโดยมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสำคัญต่าง ๆ เช่น แม่น้ำคำ แม่น้ำห้วยหยวก แม่น้ำห้วยหก แม่น้ำแม่สะแลป โดยส่วนใหญ่พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมด อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าและอยู่ห่างไกลดังนั้นการช่วยเหลือจึงค่อยข้างไปไม่ค่อยถึงชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งในโครงการต้านภัยหนาวในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จึงต้องหางานเพื่อสมทบทุนกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งจากการเดินขอรับบริจาคและกิจกรรมขายของเพื่อการกุศลซึ่งทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี

 

20180929 22 ByWhanlop resize

บรรยากาศงานขายของการกุศล

 

20180929 21 ByWhanlop resize

บรรยากาศงานขายของการกุศล

 

20180929 35 ByWhanlop resize

ชมรมผู้ปกครองนำสิ่งประดิษฐ์และสิ่งของมือสองต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาร่วมขายของการกุศล

 

นางสาววรกนก เฟ้าเฟื้อย (鄭至善) นักเรียนชั้น ม.4/2 แบ่งปันว่า "ทางนักเรียนได้แบ่งกันทั้งหมด 4 สายเพื่อหาเงินสมทบทุนเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี"

และในวันที่ 29 กันยายน 2561 กิจกรรมขายของการกุศลของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้จัดขึ้น โดยมีนักเรียนทุกระดับ ชมรมผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ชั้นนำอาหารสิ่งของมือสองที่ตนเองไม่ใช้แล้วนำมาขาย เพื่อสมทบทุนงานการกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นางสาวชุวรานิษฐ์ ศิริชัยชาญณ์ (杜燕珍) นักเรียนชั้น ม.5/2 แบ่งปันว่า "ทางชมรมศิลปะได้นำภาพวาดฝีมือนักเรียนมาขาย เพื่อนำเงินมาสมทบทุนกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน"

20180929 31 ByWhanlop resize

เสือผ้ามือสองที่ไม่ได้ใช้ได้ถูกนำมาขายเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

20180929 32 ByWhanlop resize

นักเรียนจากชมรมศิลปะของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

ใช้ความสามารถที่มีวาดภาพและนำมาจำหน่ายในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้

 

 

 

เรื่อง คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล   ภาพ คุณวัลลภ จันทิมา