ค้นหาข่าว

น้ำป่าไหลหลากท่วมบางสะพาน น้ำใจฉือจี้ไหลริน เคียงข้างผู้ประสบภัย

20170124-180-byjanyaporn resize

 

1
สำรวจภัยเข้าใจความต้องการ ฟื้นฟูความเป็นอยู่ด้วยใจจริง

 

จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ประกอบกับน้ำล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่ง ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้วันที่ 9 มกราคม น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บางสะพานเพื่อออกสู่ทะเล

เนื่องจากพื้นที่บางสะพานเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หรือโรงเรียน ต่างก็ได้รับความเสียหาย วันที่ 10 มกราคม อาสาสมัครฉือจี้รีบรวมตัวกันเพื่อประชุมหาแนวทางการช่วยภัย และจัดตั้งคณะสำรวจภัย เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ในวันที่ 11 มกราคม ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ประสบภัยและสถานการณ์ความเสียหายตามสภาพความเป็นจริงด้วยตนเอง อาสาสมัครรวบรวมข้อมูล เพื่อนำกลับมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม ตามหลักการช่วยเหลือ “ตรงจุด ตรงประเด็น เคารพ ทันเวลา และทำได้จริง” ต่อไป

20170115-229-byyour resize

▲อาสาสมัครเริ่มโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน นำผู้ประสบภัยช่วยทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

 

20170116-040-byyour resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณบรรจง ป่าทอง นำผู้ประสบภัยร่วมทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

 

2
อุปกรณ์ครัวจมน้ำ มอบความรักคลายความหิวโหย

วันที่ 14 มกราคม อาสาสมัครฉือจี้ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เริ่มตั้งจุดบริการอาหารร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน

วันที่ 18 มกราคม ตัวแทนจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจิตอาสา เป็นสะพานบุญนำวัตถุดิบอาหารเจามาร่วมสมทบ

จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อ พ.ศ. 2554 ทำให้คุณนุชจารี สว่างวรรณ ได้มีโอกาสรู้จักฉือจี้ เนื่องจากอาสาสมัครได้เข้าไปช่วยเหลือ บริการอาหารร้อนในพื้นที่ประสบภัยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ในครั้งนี้จึงมาร่วมกันเสียสละด้วยจิตอาสา คุณนุชจารีแบ่งปันความรู้สึกด้วยความซาบซึ้งใจว่า “เราได้มีโอกาสทำงานกับฉือจี้หลายครั้ง เห็นว่าฉือจี้ทำงานด้วยจิตอาสา และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติด้วยหัวใจ ซึ่งคนไทยของเราก็มีตรงนี้เยอะมาก เพียงแต่ว่าเราขาดการประสานงานกัน ขาดผู้นำที่จะพาเรามา”

เมื่อบรรจุอาหารกล่องเสร็จ จึงเดินทางนำไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยด้วยตนเอง อาหารทุกกล่องเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความห่วงใย คุณสาลี่หนึ่งในผู้ประสบภัยกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า “เนื่องจากบ้านตั้งอยู่ตรงแอ่งกระทะ ซึ่งเราต่างก็ไม่รู้มาก่อน แต่เมื่อมาอยู่แล้ว ก็ต้องเปิดใจมองในมุมที่ว่า ไม่เป็นไรนะ ภัยแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ และเมื่อเราเดือดร้อน ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างก็เข้ามาช่วยเหลือค่ะ”

วันที่ 14-19 มกราคม อาสาสมัครฉือจี้และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ได้ร่วมกันจัดทำอาหารร้อน บริการผู้ประสบภัยไปทั้งสิ้น 2,705 กล่อง นอกจากช่วยให้ทุกคนอิ่มท้องแล้ว สิ่งหนึ่งที่มอบให้คือความรักและความห่วงใยด้วยใจจริง 

20170118-02-byxiaolian resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณเฉินซื่อจง นำอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมปรุงอาหารร้อน บริการพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

 

3
ฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าไหลหลาก ฉือจี้มอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงานฟื้นฟูท้องถิ่น

วันที่ 15-16 มกราคม อาสาสมัครฉือจี้ออกสำรวจภัยอีกครั้ง พร้อมกับผลักดันโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน เชิญชวนผู้ประสบภัย มาร่วมกันทำงานเสียสละเพื่อท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง โดยร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน และโรงเรียนอนุบาลสะพาน

อาสาสมัครฉือจี้ คุณหวางจงเสียน บอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการผลักดันโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงานว่า “เพราะสถานที่ ทั้งสองแห่งต่างเป็นตัวบ่งชี้ หนึ่งในนั้นก็คือ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกลับมาทำงานตามปกติได้เร็วเท่าไร ก็จะยิ่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับ”

คุณนพนันท์ พุ่มคุ้ม คุณครูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เล่าว่า ตั้งแต่เปิดเทอมปีการศึกษานี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โรงเรียนประสบกับน้ำป่าไหลหลากมาแล้วถึงสามครั้ง และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่เสียหายหนักมากที่สุด พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า “คุณครู โรงเรียนเรามีประมาณ 50 กว่าคน ได้รับความเดือดร้อนอยู่ประมาณ 40 กว่าคน โดยนอกจากจะทำความสะอาดบ้านตัวเองแล้ว เหล่าคุณครูก็ยังต้องสลับหมุนเวียนกันมาช่วยดูแลโรงเรียนด้วย ซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคน ต่างก็ได้รับผลกระทบ เพราะเจอน้ำท่วมหลากต่อเนื่องกัน แทบจะเดือนละครั้งเลยค่ะ”

เด็กหญิงปาริฉัตต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวถึง 10 คน และทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้กันทั้งหมด ได้มาร่วมเป็นหนึ่งในโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน ช่วยบริการเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาช่วยทำความสะอาด และเก็บขยะด้วยความขยันขันแข็ง เสียสละพลังกาย ที่แม้จะเล็กน้อย แต่เปี่ยมด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ อาศัยการลงมือทำ เพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจ เด็กหญิงปาริฉัตต์ กล่าวว่า “หนูขอขอบคุณมากนะคะ ที่มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียนของพวกหนู”

 

20170124-068-bydatchanee resize 

▲อาสาสมัครมอบเงินสงเคราะห์ ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ก่อนการพิธีมอบเงินสงเคราะห์

อาสาสมัครนำนักเรียนและคณะครูร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง "ครอบครัวเดียวกัน"

 

 

4
ฉือจี้มอบความรัก ปลอบโยนผู้ประสบภัย

แม้ท้องฟ้าจะกลับมากระจ่างใส ทว่าสภาพแวดล้อมยังคงเห็นร่องรอยน้ำป่าที่ไหลหลาก วันที่ 24 มกราคม อาสาสมัครฉือจี้เดินทางไปยัง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกครั้ง เพื่อมอบสิ่งของและ เงินช่วยเหลือ ร่วมฟื้นฟูเยียวยาความทุกข์ยากของพี่น้องผู้ประสบภัย

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคมา ครูนักเรียนยังคงขะมักเขม้นกับการทำความสะอาด ก่อนจะรับเงินช่วยเหลือจากฉือจี้

คุณวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน แบ่งปันความรู้สึกแทนคณะครูและนักเรียนว่า “การช่วยเหลือของมูลนิธิพุทธฉือจี้ คือ การช่วยเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนให้ครูและนักเรียนของเรา พวกเขาสามารถนำเอาไปใช้จ่ายได้ในสิ่งที่จำเป็น และสิ่งที่ยังขาดเหลือ ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับ”

คุณวิลัย ปัญญาชีพ อาสาสมัครชุมชนฉือจี้ เมื่อเห็นเด็กหญิงชาวมุสลิมเช่นเดียวกันกับตน ก็รู้สึกผูกพัน จึงได้เข้าไปพูดคุยอย่างเป็นกันเอง คุณวิลัยแบ่งปันว่า “เขาก็เหมือนลูกเหมือนหลาน ดีใจที่ได้พบเจอกันในวันนี้ ทุกศาสนาต่างก็รักกัน ไม่ว่าศาสนาพุทธ อิสลามหรือคริสต์ ล้วนรักใคร่ปรองดองกัน”

จากนั้นอาสาสมัครฉือจี้ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของช่วยเหลือรวม 348 ครอบครัว คุณกัลยา หนึ่งในผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ แบ่งปันว่า “แม้สิ่งของจะเล็กน้อย แต่เมื่อเราได้รับ ความรู้สึกที่ได้คือเต็มตื้น ปลื้มปีติและดีใจจนพูดไม่ถูก”

จากความรู้สึกท้อแท้ ได้รับการเสริมสร้างกำลังใจ ช่วยให้ผู้ประสบภัยมีความเชื่อมั่น ที่จะลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อเผชิญกับวันข้างหน้าต่อไป

20170124-109-bydatchanee resize

▲อาสาสมัครมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

พร้อมอวยพรขอให้พวกเขากลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้ในเร็ววัน

 

 

 

 

 เรื่อง บุษรา สมบัติ, ดรรชนี สุระเทพ