ค้นหาข่าว

ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

20170117-071-bylek resize

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กับ คุณหยางเหรินหง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ คุณเผิงไถจู หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฉือจี้ โดยมี คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย และรองประธานบริหาร คือ คุณเฉินลี่หน่วน คุณเฉินอวี่หง รวมถึงอาสาสมัครฉือจี้อีกสี่ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ดังกล่าว

 

20170117-008-bylek resize

▲ก่อนพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

ยึดคนเป็นพื้นฐาน ยึดโรคภัยเป็นอาจารย์

แนวคิด “ยึดคนเป็นพื้นฐาน ยึดโรคภัยเป็นอาจารย์” ของฉือจี้ สร้างความประทับใจให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในไทยเป็นอย่างมาก จึงมีการเดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา มีผู้ไปศึกษาดูงานแล้วหลายพันคน ความซาบซึ้งในความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฉือจี้นี้ ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อแวดวงการศึกษาของไทย

20170117-018-bylek resize

▲ทั้งสองฝ่ายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนการสอน

 

คุณภาพการศึกษา “สอนสั่งมารยาท บ่มเพาะคุณธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “ฉือจี้เองมีจุดเด่นในเรื่องของการสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา เราก็เลยมองว่า จุดนี้เองที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฉือจี้ได้ค่ะ”

20170117-052-bylek resize

▲ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ แบ่งปันว่า “ฉือจี้มีจุดเด่นในเรื่องของการสอนคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เราก็เลยมองว่า จุดนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับฉือจี้ได้”

 

คุณหยางเหรินหง อธิการบดี มหาวิทยาลัยฉือจี้ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการศึกษาดูงาน แปรเปลี่ยนความประทับใจเป็นการลงมือทำ และหวังว่าจะส่งผลกระทบอันดีต่อแวดวงการศึกษาไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฉือจี้ คุณเผิงไถจูกล่าวว่า “เมื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ก็จะได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างเป็นทางการ เมื่อเราต้องจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะได้เข้าใจถึงทิศทางที่ทั้งสองฝ่ายต้องการและความเป็นไปได้ในความร่วมมือนั้น โดยหวังว่าในวันข้างหน้า เราจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานทางการแพทย์ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ก็สามารถทำให้พวกเขาได้เปิดโลกทัศน์ในสายงานให้กว้างไกลยิ่งขึ้นค่ะ

20170117-045-bylek resize

▲คุณเผิงไถจู หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฉือจี้ ไต้หวันแบ่งปันว่า

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้น และหวังว่าในอนาคต

ทั้งสองฝ่ายจะมีความก้าวหน้าในด้านการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเรียนการสอนด้านการพยาบาลมากขึ้น

 

มุ่งหน้าสู่หลักชัยในภารกิจรักษาพยาบาล

จากกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ที่ฉือจี้ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานแผนกกิจการผู้อพยพ แห่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งให้การรักษาโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดด้านภาษา ทำให้ได้มีโอกาสยกระดับการให้บริการของฉือจี้ นอกจากนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังหวังว่าจะมีโอกาสร่วมกันให้บริการพี่น้องผู้ลี้ภัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “อยากให้นิสิต ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ที่ให้ด้วยใจ ไปรู้จักคนดีก็จะทำให้เราเป็นคนดีตามค่ะ” 

20170117-061-bylek resize

▲ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

และคุณหยางเหรินหง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 

 

 

 เรื่อง คุณหลู่กุ้ยหลัน, คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี