ค้นหาข่าว

ฉือจี้ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ผลักดันงานจิตอาสา

20170210-045-byjanyaporn resize

 

ด้วยจังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องเรื่องคุณธรรมมาประมาณ 2 ปีแล้ว หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดต่างร่วมกันผลักดัน และร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อให้เป็น

จังหวัดคุณธรรมให้ได้ โรงพยาบาลโพธารามเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการด้านคุณธรรมอยู่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทางจังหวัดได้จัดประชุมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

 

โรงพยาบาลโพธารามได้รับการติดต่อ ให้ไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของฉือจี้และแพทย์วิถีธรรม ทีมงานฉือจี้จึงได้ไปร่วมงานในวันนั้น แต่ด้วยอาสาสมัครติดภาระหลายท่าน และเจ้าของงานแจ้งมาว่า สถานที่จัดนิทรรศการมีพื้นที่ให้จำกัด แค่ขนาด 4x4 เมตรเท่านั้น ทำให้เราต้องวางแผนในการจัดนิทรรศการ โดยนำภาพกิจกรรมที่ผ่านมาไปแสดง บริการน้ำชาและขนม ที่คุณอาสาสมัครวิภาพรรณ ธนพิรุณธร ทำมาเอง เพื่อบริการผู้มาเข้าชมบูธได้รับประทาน ส่วนแพทย์วิถีธรรม ได้นำน้ำคลอโรฟิลล์ไปบริการเช่นกัน ผู้เข้าชมจึงสามารถเลือกได้ว่า จะดื่มน้ำชาหรือน้ำคลอโรฟิลล์ บางท่านก็ดื่มทั้ง 2 อย่าง

20170210-014-byjanyaporn resize

▲อาสาสมัครช่วยกันจัดเตรียมน้ำชาและขนมไว้บริการผู้มาเยี่ยมชม

 

เรานำกระปุกออมบุญไปตั้งเป็นตัวอย่างด้วย เมื่อมีผู้เข้าชมบูธ ได้รับฟังการบรรยายว่า เราทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ให้ทุนการศึกษาเด็กดีที่ยากจน โดยได้เงินบริจาคจากกระปุกออมบุญ ผู้ฟังบางท่านก็ร่วมหยอดกระปุกออมบุญทำบุญกับเราด้วย เมื่อบรรยายถึงการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรานำอุปกรณ์รับประทานอาหาร แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครฉือจี้ พกพาภาชนะรับประทานอาหารเป็นของตนเอง ผู้ฟังสนใจเป็นอย่างมาก

ผู้เข้าชมบางท่าน เคยเดินทางไปไต้หวันมาแล้ว บอกว่ารู้จักฉือจี้ บางท่านไม่เคยรู้จักฉือจี้เลย มีท่านหนึ่งหลังจากรับประทานน้ำชาและขนมแล้ว บอกว่าประทับใจตั้งแต่ท่าทางการให้บริการน้ำชา ที่นอบน้อม ก้มตัวลงต่ำ ท่านประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลย ว่าทำไมช่างงดงามและอ่อนน้อมขนาดนี้ คนที่สามารถทำได้ แสดงว่าจิตใจงาม เราจึงแบ่งปันว่า การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจริยธรรมของชาวฉือจี้ เป็นการให้เกียรติแก่ผู้อื่น ลดตัวตนของตัวเอง ผู้ฟังยิ่งประทับใจมากยิ่งขึ้น และบอกว่า การเป็นจิตอาสา คงมีความสุขมาก เพราะสังเกตเห็นว่า ทุกคนมีใบหน้าเปี่ยมสุขมาก หน้าตาผ่องใส

20170210-018-byjanyaporn resize

▲คุณชาญเดช สหสัจจญาณ บริการน้ำชาให้ผู้เยี่ยมชมบูธอย่างนอบน้อม ทำให้ทุกคนประทับใจ

 

เมื่อถึงเวลาที่ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เยี่ยมชมบูธ เมื่อท่านมาถึงบูธของโรงพยาบาลโพธาราม ได้เยี่ยมชมบูธแพทย์วิถีธรรมก่อน ท่านบอกให้ช่วยดูแลประชาชน บริการประชาชนอย่างดี เป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทำได้ดีอยู่แล้ว เมื่อมาถึงบูธฉือจี้ ท่านสอบถามเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลว่าเราได้ทำไหม เมื่อเราตอบว่าเราคัดแยกขยะทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และนำเงินขายขยะ ไปเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน ท่านจึงชื่นชม และมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดว่า อยากให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองปลอดขยะ ฝากให้ชาวฉือจี้ช่วยด้วย ช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคำ เหมือนที่ท่านไปดูงานที่ไต้หวัน มีอาสาสมัครจำนวนมากที่ทำการคัดแยกขยะอย่างมีความสุข และท่านได้สอบถามว่า สถานธรรมจิ้งซือที่กรุงเทพมหานครสร้างเสร็จแล้วหรือยัง หากมีโอกาสท่านจะไปเยี่ยม ท่านพูดคุยอยู่พักใหญ่ แล้วจึงเดินไปชมบูธอื่นต่อไป

20170210-039-byjanyaporn resize

▲ท่านองคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (คนแรกจากขวา)

เยี่ยมชมบูธและพูดคุยกับอาสาสมัครฝากช่วยทำเรื่องคัดแยกขยะให้ขยายวงกว้างขึ้นด้วย

 

20170210-044-byjanyaporn resize

▲ท่านองค์มนตรี นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย รับน้ำชาจากอาสาสมัคร

 

20170210-056-byjanyaporn resize 

▲ท่านองค์มนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (เสื้อสีขาว) พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่องฝากให้ช่วยทำให้ราชบุรีเป็นเมืองปลอดขยะ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากชาวฉือจี้

 

พวกเราดีใจมากที่ท่านชื่นชมมูลนิธิพุทธฉือจี้ และเมื่อท่านเข้าไปเปิดงาน ท่านกล่าวถึงฉือจี้หลายครั้งมาก ช่วงพักเที่ยง มีคนมาชมบูธอีกครั้ง ผู้ที่สนใจงานจิตอาสาพุทธฉือจี้ เราจึงให้ข้อมูลและชักชวนให้มาร่วมเป็นจิตอาสากับเราได้ วันนี้ทีมงานมีความสุขมาก ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

20170210-068-byjanyaporn resize

▲ผู้รับชมบูธสนใจวาทะธรรมของฉือจี้ที่แจกให้

 

20170210-082-byjanyaporn resize

▲คุณสุพัตรา  แตงฮ้อ แนะนำกิจกรรมของอาสาสมัครฉือจี้ ให้ผู้เยี่ยมชมบูธฟัง

 

20170210-084-byjanyaporn resize

▲คุณวิภาพรรณ  ธนพิรุณธร ( อาสาสมัคร ) บริการน้ำชาให้ผู้เยี่ยมชมบูธด้วยความรัก

 

20170210-097-byjanyaporn resize

▲ประธานชมรมผู้พิการมาเยี่ยมชมบูธและพูดคุยกับอาสาสมัคร ถึงการทำงานของอาสาสมัครฉือจี้

เมื่อได้รับฟังแล้วเกิดความประทับใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยและอยากให้มีกิจกรรมดีๆนี้ในชุมชนของตนบ้าง

 

เรื่อง คุณสุพัตรา  แตงฮ้อ   ภาพ คุณจรรยพร เข้มแข็ง