ค้นหาข่าว

อำลาสถาบัน ขอบคุณครูบาอาจารย์

20170303-329-bywhanlop resize

1
อำลาสถาบัน ขอบคุณครูบาอาจารย์

 

ปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ต้นเดือนมีนาคม เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผันจากฤดูหนาวสู่ฤดูร้อน และช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนของประเทศไทย โรงเรียนต่างๆจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ปีนี้มีนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยก่อนที่จะจากโรงเรียนเพื่อไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนที่จบการศึกษาล้วนแสดงความขอบคุณต่อครูอาจารย์ กล่าวลานักเรียนรุ่นน้องด้วยความสำนึกคุณ

1 มีนาคม 2560 ระหว่างที่เพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยบรรเลงในกิจกรรมขอบพระคุณครูนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาทั้งป.6 ม.3 และ ม.6 ถือถาดน้ำชาเดินเข้าสู่พิธี จากนั้นเสิร์ฟน้ำชาให้คุณครู เพื่อขอบพระคุณคุณครูที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ ให้คำแนะนำ คอยดูแลเคียงข้างจนเติบใหญ่ดั่งพ่อแม่ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอโทษ ขออภัยในความดื้อรั้นต่างๆ ในช่วงเวลาแห่งความซาบซึ้งใจนี้ คุณครูได้นำเชือกสีขาว อันมีความหมายถึงคำอวยพร ผูกข้อมือให้เด็กๆ พร้อมทั้งกำชับตักเตือนนักเรียนด้วยรักและปรารถนาดีว่า “ห้ามขี้เกียจ ห้ามคิดว่าตนเองเป็นเด็กพิเศษกว่าใคร ขอให้คิดว่าเมื่อทุกคนทำได้ ฉันก็ต้องทำได้”

เนื่องด้วยศึกษาในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เป็นเวลานานหลายปี มีความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สนิทสนมกับคุณครู เมื่อถึงเวลาต้องจากโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนจึงมีความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ ดังนั้น ในกิจกรรมขอบพระคุณครู ทั้งคุณครูและนักเรียนต่างก็ร้องไห้ สวมกอดกันด้วยความรักและความผูกพัน สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก 

 

2
อวยพรให้นักเรียน ก้าวเดินราบรื่นในเส้นทางใหม่

3 มีนาคม 2560 ในพิธีปัจฉิมนิเทศนั้น คุณครูได้แสดงภาษามือประกอบเพลง “เส้นทางที่เราต้องเดินด้วยตัวเอง” ในเนื้อเพลงท่อนหนึ่งได้กล่าวว่า “ฉันจะจูงมือเธอไว้ แต่ทางชีวิตต้องเดินด้วยตัวเอง เมื่อเผชิญกับการตัดสินใจ จงฟังเสียงจากมุมสงบในจิตใจ” สื่อถึงความในใจที่คุณครูอยากจะบอกกล่าวกับนักเรียน    ทั้งนี้ขอบพระคุณ    คุณหวังตวนเจิ้ง รองประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้และคุณครู ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตอนหนึ่งว่า “มีสุภาษิตกล่าวไว้ว่า ถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แม้แต่ภูเขาถล่มลงมาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ แต่ถ้าหากคนเราปราศจากเป้าหมายในชีวิตแล้ว หญ้าเพียง 1 ต้นก็สามารถทับเราตายได้ จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเป้าหมายของตนเอง เพราะเมื่อมีเป้าหมายแล้ว เราก็จะมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ เราก็จะยังยืนหยัดไม่ย้อท้อทั้งในการเรียน และการทำงาน

 

3
นักเรียนแบ่งปันความรู้สึก บอกกล่าวความในใจ

 

ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรู้สึก ดังนี้
เด็กชายศุภกร ชมบาล ตัวแทนนักเรียนชั้นป.6 แบ่งปันว่า “โรงเรียนนี้ก็สอนให้ผมเรียนรู้หลายๆอย่าง เช่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกับคนอื่น ซึ่งแต่ละอย่างก็สามารถใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้”

นางสาวศิริลักษณ์ ทรายปัญญา ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 แบ่งปันว่า “ฉันขอขอบคุณเพื่อนๆ และคุณครูทุกท่านที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลา ขอบพระคุณท่านธรรมาจารย์ที่สร้างโรงเรียนดีๆให้พวกเราให้มาเล่าเรียน ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ”

นางสาวปรัชญชนก ชาติรุ่ง ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 ใช้ภาษาอังกฤษแบ่งปันความรู้สึกด้วยน้ำตานองหน้าว่า “I will bring every teaching apply in my daily life ,thanks to all teachers for teaching me ,you are not only give me the knowledge ,but you teach me how to be a good person”

ช่วงเวลาแห่งความปิตินี้ อาสาสมัครฉือจี้ก็หวังว่าเมล็ดพันธ์เหล่านี้ จะสามารถแตกหน่อออกใบสง่างามในสภาพแวดล้อมใหม่ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต สืบสานแนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ ดังเช่นภาษามือประกอบเพลง “ขอบพระคุณ” ที่นักเรียบที่จบการศึกษาแสดงบนเวที โดยมีเนื้อเพลงตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ขอบพระคุณที่ตักเตือน ขอบพระคุณที่มีเธอ พวกเราจะเป็นผู้สืบสานฉือจี้”

 

20170301-014-bywhanlop resize

▲นักเรียนที่จบการศึกษาเสิร์ฟน้ำชาให้คุณครู เพื่อขอบพระคุณคุณครูที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้

ให้คำแนะนำ อีกทั้งใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอโทษ ขออภัยในความดื้อรั้นต่าง ๆ 

 

20170301-031-bywhanlop resize

▲ภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” ของนักเรียนที่จบการศึกษา

 

20170301-041-bywhanlop resize

▲คุณครูได้นำเชือกสีขาว อันมีความหมายถึงคำอวยพรและคำกำชับด้วยรักผูกข้อมือให้นักเรียน

 

20170301-051-bywhanlop resize

▲คุณครูกำชับตักเตือนด้วยรักและปรารถนาดี ปฏิบัติต่อนักเรียนดั่งลูกหลานตน

 

20170303-201-bywhanlop resize

▲การแสดงภาษามือประกอบเพลงของคุณครู สื่อถึงความในใจที่คุณครูอยากจะบอกกล่าวกับนักเรียน

 

20170303-317-bywhanlop resize

▲คุณหวังตวนเจิ้ง เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้ อาสาสมัครและคุณครู ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

 

20170303-283-bywhanlop resize

▲นักเรียนที่จบการศึกษาแบ่งปันความรู้สึกด้วยน้ำตานองหน้า ขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่คอยดูแลเคียงข้างจนเติบใหญ่ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

20170303-298-bywhanlop resize

▲นักเรียนที่จบการศึกษาแสดงภาษามือประกอบเพลง “ขอบพระคุณ”

สื่อถึงความสำนึกคุณที่พวกเขามีต่อท่านธรรมาจารย์ โรงเรียน และคุณครูทุกท่าน

 


 เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล