ค้นหาข่าว

อาสาสมัครฉือจี้ร่วมแบ่งปัน “การเสริมสร้างพลังทางสังคม” ในเวทีประชุมสัมมนา

20170708-028-bydatchanee resize

 

การประชุมพุทธศาสนาเและมนุษยธรรมในเอเชีย

 

หน่วยงานและองค์กรร่วมประชุมสัมมนา สร้างเครือข่ายด้านมนุษยธรรม

ความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมายนัก ผู้ตกทุกข์ได้ยากนับวันก็มากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ผู้คน จึงต้องการคุณ ฉันและเขามาร่วมกันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ดูแลเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้

 

 

 

20170708-023-bydatchanee resize

▲ อาสาสมัครพูดคุยทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ


7-9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) ร่วมกับมูลนิธิวิมุตตยาลัย และองค์กรทางพระพุทธศาสนาและมนุษยธรรม 12 ประเทศ จัดประชุมพุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีผู้นำทางจิตวิญญาณ นักคิด ปัญญาชน มูลนิธิมากกว่า 20 องค์กร และผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน รวมทั้งคุณโมนิก้า ตัวแทนจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันร่วมแบ่งปันบรรยาย โดยมีการสัมมนาใน 4 หัวข้อย่อยได้แก่ 1. การตอบสนองกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2.การเอาชนะสงครามและความขัดแย้งในชุมชน 3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม 4.สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

20170708-037-bydatchanee resize

▲ ภายในวิหารดิน ณ ไร่เชิญตะวัน ผู้ร่วมประชุมทุกท่านต่างก็ตั้งใจรับฟังการบรรยาย เรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง 


พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวิมุตตยาลัย แบ่งปันว่า จากการจัดการประชุมครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ในการทำงานช่วยเหลือสังคม และใช้โอกาสที่หลายองค์มารวมตัวกันนี้ สร้างเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนาและมนุษยธรรม อีกทั้ง พัฒนารากฐานเครือข่ายความเชื่อทางศาสนาในระดับภูมิภาค พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า “องค์กรเดียวไม่สามารถแบกรับโลกทั้งใบได้ โลกต้องการการสนธิกำลังจากทุกคน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนที่ต่างคนต่างก็มีดี แล้วเราก็มาร่วมมือกัน ”


คุณอินดริก้า รัตวัตติ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอชียและแปซิฟิกของ UNHCR ได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า “ด้วยบทบาทของUNHCR เรามีหน้าที่คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพรหมวิหารสี่ของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง UNHCR ก็พยายามเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานช่วยเหลือผู้คน ”

 

20170708-086-bydatchanee resize

▲พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แบ่งปันว่า คุณ ฉันและเขาต้องมาทุ่มเทเสียสละร่วมกัน สร้างเครือข่ายด้านมนุษยธรรม เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

 

อาสาสมัครฉือจี้แบ่งปัน “การเสริมสร้างพลังทางสังคม”
ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ ภายใต้การสัมมนา 4 หัวข้อย่อย คุณโมนิก้า เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้แบ่งปัน “การเสริมสร้างพลังทางสัมคม” แก่ผู้ร่วมประชุม ครั้งนี้คุณโมนิก้าแนะนำประวัติมูลนิธิพุทธฉือจี้โดยสังเขปและท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน รวมถึงขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาภัยของฉือจี้ด้วย“การมอบเงินช่วยเหลือภัยด้วยการทำงาน” เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่า พื้นที่ประสบภัยก็สามารถสร้างพลังและน้ำใจจากผู้ประสบภัยได้ คุณโมนิก้า แบ่งปันว่า “จากการแบ่งปันการมอบเงินช่วยเหลือภัยด้วยการทำงานในฟิลิปปินส์ เมื่อครั้งวาตภัยไห่เยี่ยน แผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์ หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือล่ามแปลภาษาในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีของฉือจี้ประเทศไทย อาสาสมัครฉือจี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการแบ่งปันดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว การช่วยเหลือผู้คนมีหลากหลายวิธี ไม่ใช่แค่วิธีเดียวเท่านั้น ”

 

 

20170708-095-bydatchanee resize

▲คุณอินดริก้า รัตวัตติ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอชียและแปซิฟิกของ UNHCR ภาระหน้าที่ของ UNHCR คล้ายกกับหลักพรหมวิหารสี่ของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง UNHCR ก็พยายามเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานช่วยเหลือผู้คน

 

20170708-124-bydatchanee resize

▲ ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งเป็นวงกลมเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานซึ่งกันและกัน

 

ในระหว่างการแบ่งปัน ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งเป็นวงกลม พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ทุกคนต่างก็ตั้งใจรับฟังการแบ่งปัน และจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และความประทับใจลงบนสมุดบันทึก เมื่อจบการบรรยายแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน เข้ามาพูดคุยทักทายอาสาสมัคร เพื่อทำความเข้าใจกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ให้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ คุณสมภพ จันทรากา ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกผู้หญิงและชุมชนในชายแดนภาคเหนือของไทย ซึ่งเคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ว่าเป็นวีรบุรุษแห่งเอเชีย จากการแบ่งปันของอาสาสมัคร ทำให้คุณสมภพรู้สึกประทับใจ โดยเฉพาะคำกล่าว “ใต้หล้า 3 ไม่” ของท่านธรรมาจารย์ ที่กล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครที่ฉันไม่รัก ไม่มีใครที่ฉันไม่ไว้วางใจ ไม่มีใครที่ฉันไม่ให้อภัย” คุณสมภพแบ่งปันว่า “ผมคิดว่าเป็นการมองโลกที่ดีมาก และเป็นทัศนของคนที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยเฉพาะงานที่เราต้องการที่จะปลดปล่อยมนุษย์เช่นนี้ ถ้าเรายังไม่สามารถปรับจิตใจข้างในของเราได้ เราก็ยังไปไม่ถึงขั้นที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ”

 

 20170708-103-bydatchanee resize

▲ คุณโมนิก้าแนะนำประวัติมูลนิธิพุทธฉือจี้และท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน รวมถึงขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาภัยของฉือจี้ด้วย“การมอบเงินช่วยเหลือภัยด้วยการทำงาน” เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่า พื้นที่ประสบภัยก็สามารถสร้างพลังและน้ำใจจากผู้ประสบภัยได้


ผลตอบรับที่ดีสร้างกำลังใจให้อาสาสมัคร คุณกวิชช์ ธรรมิสร แบ่งปันว่า “หลังจากที่เราแบ่งปันแล้ว ก็มีหลายคนเดินเข้ามาพูดคุย จับมือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งยังสอบถามว่าจะทำอย่างไร จึงจะมีโอกาสไปศึกษาดูงานฉือจี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับพวกเราครับ ”

 

20170708-153-bydatchanee resize

▲ ในช่วงเวลานี้ คุณกวิชช์ ธรรมิสร แบ่งปันแนวคิดการสร้างอาสาสมัครฉือจี้ และใช้หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา มาดำเนินเป็นภารกิจของฉือจี้ รวมทั้งแนวคิด “ใต้หล้า 3 ไม่”ของท่านธรรมาจารย์

 

20170708-155-bydatchanee resize

▲เมื่อจบการบรรยายแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน เข้ามาพูดคุยทักทายอาสาสมัคร เพื่อทำความเข้าใจกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ให้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ คุณสมภพ จันทรากา ซึ่งเคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ว่าเป็นวีรบุรุษแห่งเอเชีย ก็รู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดของฉือจี้เช่นเดียวกัน

 


เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ       ภาพ ดรรชนี สุระเทพ