ค้นหาข่าว

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ)

20170813-002-bytar resize

 

เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยตนเอง ใจจึงปีติด้วยความสุข


การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะช่วงที่ 2 เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จัดขึ้นในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 โดยในวันที่ 12 สิงหาคมนั้น อาสาสมัครนำผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพ-ธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

 


ช่วงเช้า อาสาสมัครแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนเรียนรู้ 4 ฐานกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1.วิธีแปรงฟันที่ถูกต้องและการอาบน้ำอย่างไรให้ประหยัดน้ำ 2.การรักษาสุขอนามัยของห้องน้ำและวิธีล้างมือที่ถูกต้อง 3.เคล็ดลับการเช็ดโต๊ะ การกวาดและถูบ้านให้สะอาด 4.การเสิร์ฟน้ำชาด้วยใจที่แสดงออกถึงความสำนึกคุณ ความเคารพและความรัก

 

20170812-006-bylek resize

▲ คุณเอเลน เฉิน นำผู้เข้าร่วมอบรมแสดงภาษาท่าทางของตัวอักษรภาษาอังกฤษ L-O-V-E ในขณะเดินทาง 


โดยในระหว่างเรียนรู้ฐานกิจกรรม อาสาสมัครยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมผัสประสบการณ์จำลองการตั้งครรภ์ เพื่อให้ทุกคนสัมผัสถึงความลำบากของแม่ และรู้กตัญญูต่อท่านมากขึ้น และช่วงบ่าย แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนรู้งานอาสาสมัครโรงพยาบาล กลุ่มที่สองเรียนรู้การเยี่ยมเยียนและดูแลครอบครัวผู้ยากไร้

 

20170812-020-bylek resize

▲ ในระหว่างกิจกรรม อาสาสมัครยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมผัสประสบการณ์จำลองการตั้งครรภ์ เพื่อให้ทุกคนสัมผัสถึงความลำบากของแม่ และรู้กตัญญูต่อท่านมากขึ้น

 

20170812-020-bydatchanee resize

▲ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันแม่แห่งชาติของไทย อาสาสมัครนำผู้เข้าร่วมอบรมร่วมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี


คุณณัฐกานต์ สุขรอด ครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสินแร่สยาม จ.ราชบุรี รับราชการครูมาแล้ว 1 ปี เพียงแค่ได้เห็นชื่อหลักสูตร “การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ” ก็รู้สึกสนใจและลงทะเบียนมาร่วมกิจกรรม หวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานครูประจำชั้น ซึ่งหนึ่งในเป็นงานที่คุณณัฐกานต์รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และบ่มเพาะให้นักเรียนรู้ถึงการมีจิตสาธารณะได้ กิจกรรมภาคปฏิบัติวันดังกล่าว คุณณัฐกานต์ได้อยู่ในกลุ่มเรียนรู้งานอาสาสมัครโรงพยาบาล ซึ่งคุณณัฐกานต์กได้เสิร์ฟน้ำชาให้ผู้ป่วยด้วยความตั้งใจ ช่วยตัดผมและตัดเล็บให้ผู้ป่วยด้วยตนเอง เมื่อได้เป็นผู้ให้ด้วยการปฏิบัติจริงเช่นนี้แล้ว คุณณัฐกานต์ก็รู้สึกถึงความปีติสุขในจิตใจ และแบ่งปันความรู้สึกว่า “มีผู้ป่วยคนหนึ่งก็ชรามากแล้ว พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมา 3 เดือนแล้ว แต่ไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนดูแลเลย ครั้งนี้เราได้มาดูแลท่าน ก็เป็นเหมือนหนึ่งกำลังใจ อวยพรให้ท่านหายป่วยๆไวไวค่ะ”

 

20170812-050-bydatchanee resize

▲ ฐานกิจกรรมที่ 1 คุณขวัญตา คล้ำเหลือ (ซ้าย 2) แบ่งปันวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องและการอาบน้ำอย่างไรให้ประหยัดน้ำแก่ผู้เข้าร่วมอบรม


คุณอันธิกา หิมสม ครูจากโรงเรียนวัดบางซ้ายใน จ.พระนครศรีอยุธยา รับราชการครูมาแล้ว 16 ปี เดิมทีคุณอันธิกา ผู้ซึ่งมีความสนใจกิจกรรมลักษณะการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้เห็นเนื้อหาของหลักสูตร “การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ” จึงตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ลังเลใจ กิจกรรมภาคทฤษฎีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้คุณอันธิกาเข้าใจความมีจิตสาธารณะมากขึ้น และกิจกรรมภาคปฏิบัติในวันนี้ คุณอันธิกายังได้ร่วมเยี่ยมเยียนดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ช่วยเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายให้ครอบครัวผู้ยากไร้ รวมทั้งช่วยปัด กวาด เช็ดถูบ้าน ซักผ้าโดยไม่รังเกียจความเลอะเทะ หรือกลัวความเหน็ดเหนื่อย คุณอันธิกาเล่าว่า การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในวันนี้ ไม่เพียงทำให้ตนได้รู้สึกถึง “ความสุข” ที่ได้เป็นผู้ให้ หากยังได้ตะหนักว่าต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้มากขึ้น “กลับไปเราก็จะไปดูแลแม่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปกติเราก็ดูแลแม่อยู่แล้ว แต่ก็หลังจากกิจกรรมนี้เราก็ดูแลแม่และครอบครัวให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ”

 

20170812-059-bylek resize

▲ ฐานกิจกรรมที่ 2 คุณจันทรัตน์ นิรันดร (ขวา 1) คุณชาญเดช สหสัจจญาณ (ขวา 2) คุณพีระพัฒน์ เครือใจ (ขวา 3) แบ่งปันการรักษาสุขอนามัยของห้องน้ำและวิธีล้างมือที่ถูกต้อง 

 

20170812-042-bydatchanee resize

▲ ฐานกิจกรรมที่ 3 คุณสำเนียง เภาประเสริฐ (ขวา 1) และคุณสุพิศ ทรัพย์สินทวีลาภ (ขวา 2) แบ่งปันเคล็ดลับการเช็ดโต๊ะ การกวาดและถูบ้านให้สะอาด

 

20170812-072-bylek resize

▲ ฐานกิจกรรมที่ 4 คุณสุรีย์ ธรรมรัตน์ แบ่งปันการเสิร์ฟน้ำชาด้วยใจที่แสดงออกถึงความสำนึกคุณ ความเคารพและความรัก


ร่วมเรียนรู้ทั้งครอบครัว จูงมือลูกเรียนรู้คุณธรรม
คุณปราโมทย์-คุณสิริวรรณ์ ประพันธ์วิทยา ครูสองสามีภรรยาจากโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จ.นครปฐม ได้นำลูกชายตัวน้อยมาร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรอบรม 4 วันทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หวังใช้โอกาสอันดีนี้ ให้ลูกชายได้ร่วมเรียนรู้ความมีจิตสาธารณะกับพ่อแม่ โดยเฉพาะในภาคปฏิบัตินั้น คุณปราโมทย์และคุณสิริวรรณ์ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง พาลูกเรียนรู้เป็นผู้ให้ ทั้งสองบอกเล่าความรู้สึกจากการร่วมกิจกรรมว่า หลักสูตรนี้คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการบ่มเพาะคุณธรรมให้เด็กๆ คุณปราโมทย์ แบ่งปันว่า “ผมคิดว่า กิจกรรมนี้สอนให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาครับ”

 

20170812-163-bylek resize

▲ ก่อนการเรียนรู้งานอาสาสมัครโรงพยาบาลและเยี่ยมเยียนดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ในช่วงบ่าย อาสาสมัครแบ่งปันเรื่องราวของครอบครัวผู้ยากไร้และข้อควรปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมอบรม


กิจกรรรมวันสุดท้ายในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นั้น จัดขึ้นที่สถานธรรมจิ้งซือ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย วันดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่ม ได้สรุปเนื้อหาหลักสูตรอบรมผ่านการแสดงละครสั้นบนเวที ต่อมาผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันแสดงภาษามือประกอบเพลง “ปลูกต้นไม้” และมอบใบประกาศนียบัตรในท้ายกิจกรรม จากนั้นปิดหลักสูตรอบรมด้วยความขอบคุณซึ่งกันและกัน

 

20170812-076-bydatchanee resize

▲ ก่อนการเรียนรู้งานอาสาสมัครโรงพยาบาลและเยี่ยมเยียนดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ในช่วงบ่าย อาสาสมัครสอนการแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน”ให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ยากไร้

 

20170812-078-bydatchanee resize

▲ ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มเรียนรู้งานอาสาสมัครโรงพยาบาล จัดเตรียมน้ำชาและขนมสำหรับบริการผู้ป่วยอย่างกระตือรือร้น 

 

20170812-079-bydatchanee resize 

▲ ผู้เข้าร่วมอบรมเดินสู่ห้องผู้ป่วย เพื่อเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยและญาติ 

 

20170812-080-bydatchanee resize

▲ ก่อนอื่น ผู้เข้าร่วมอบรมเสิร์ฟน้ำชาและขนมให้พยาบาล เพื่อขอบคุณในความทุ่มเทเสียสละดูแลผู้ป่วย  เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , ดรรชนี สุระเทพ