ค้นหาข่าว

ชั้นเรียนจัดดอกไม้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20170821-014-bypitak resize

 

ชั้นเรียนจัดดอกไม้จิ้งซือ บ่มเพาะจิตใจอันดีงามให้นักเรียน

นอกจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ยังมีชั้นเรียนวิถีชา และชั้นเรียนจัดดอกไม้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธฉือจี้ และปลูกฝังสิ่งดีงามลงในจิตใจของพวกเขา

 


21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดชั้นเรียนจัดดอกไม้ขึ้น โดยเชิญอาสาสมัครฉือจี้มาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้ ขอขอบคุณอาสาสมัครฉือจี้ คุณบังอร แซ่เผิง ผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือชั้นเรียนจัดดอกไม้ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกภาคเรียนไม่เคยขาด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่คุณบังอรมาร่วมกิจกรรม หอบนำความปีติผ่านจากกรุงเทพมายังโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เป็นระยะทาง 800 กว่ากิโลเมตร เพื่อมาถ่ายทอดความรู้การจัดดอกไม้ให้นักเรียน คุณบังอร แบ่งปันความรู้สึกว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันได้นำความรู้ที่เคยไปเรียนจัดดอกไม้ที่ฉือจี้ไต้หวันเมืองฮวาเหลียง เมืองไทเป และเมืองซานฉง มาแบ่งปันให้กับนักเรียนที่นี่ได้ค่ะ”

 

 

20170821-002-bypitak resize

▲ คุณบังอร แซ่เผิง(ซ้าย1) ไขวคว้าโอกาสอันดี นำความรู้ที่เคยไปเรียนจัดดอกไม้ที่ฉือจี้ไต้หวัน มาแบ่งปันกับนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 


แม้เวลาในการเรียนจะมีจำกัด ทว่า นักเรียนก็ตั้งใจเรียนรู้การจัดดอกไม้จากคุณบังอร นำดอกไม้ ใบหญ้า ค่อยๆบรรจงปักลงไปในแจกัน ใช้เวลาไม่นาน ไม่เพียงจัดดอกไม้ออกมาได้อย่างสวยงาม นักเรียนยังสัมผัสได้ถึง “ความสงบ” ที่เกิดขึ้นในจิตใจ คุณอนุศักดิ์ แซ่เท้า นักเรียนชั้น ม.6/1 แบ่งปันความรู้สึกว่า “การจัดดอกไม้นั้นจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่สงบ และไม่คิดฟุ้งซ่านครับ”

 

ขณะเดียวกัน นักเรียนได้เข้าใจถึงความงามอันเรียบง่ายของธรรมชาติ นายธีรโชติ ฝั้นปัญญา นักเรียนชั้น ม.6/1 แบ่งปันความรู้สึกว่า "ผมมีความรู้สึกว่า การจัดดอกไม้ทำให้จิตใจเราสงบดี และไม่จำเป็นต้องใช้ดอกไม้มากมายก็สวยได้ เป็นความงามแบบเรียบง่าย มองดูแล้วรู้สึกสบายตาครับ "

 

20170821-006-bypitak resize

▲นักเรียนนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบก่อนเริ่มจัดดอกไม้

 

ทุกขั้นตอนการจัดดอกไม้ภายใต้การดูแลของอาสาสมัครฉือจี้และคุณครูอย่างใกล้ชิดนั้น ล้วนสอดแทรกคำสอนและวาทะจิ้งซือของท่านธรรมาจารย์ หวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระหว่างชั้นเรียนจัดดอกไม้ อาสาสมัครฉือจี้ คุณสิริวิมล ทันทะโก แบ่งปันว่า “การจัดดอกไม้ของฉือจี้จะสอดแทรกวาทะธรรม ซึ่งเป็นคำสอนของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนเข้าไป ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ”

 

20170821-021-bypitak resize

▲นักเรียนล้วนตั้งใจเรียนรู้การจัดดอกไม้จากวิทยากร นำดอกไม้ ใบหญ้า ค่อยๆบรรจงปักลงไปในแจกัน


ผลตอบรับที่ดี เป็นเสมือนกำลังใจที่สำคัญ เมื่อได้เห็นนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว คุณบังอร ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากร ก็รู้สึกปีติและแบ่งปันความรู้สึกว่า “นักเรียนต่างก็แบ่งปันว่า พวกเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย และสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านหรือในชีวิตประจำวันได้ มันก็ทำให้ดิฉันรู้สึกเป็นสุขใจ ความเหนื่อยเหนื่อยที่มีก็หายไปหมดเลยค่ะ”

 

20170821-026-bypitak resize

▲ ด้วยความตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติ การจัดดอกไม้จึงสำเร็จลุล่วง ก่อเกิดเป็นผลงานของความงามอันเรียบง่าย

 


 เรื่อง พิทักษ์  ศรีคำมูล   ภาพ พิทักษ์  ศรีคำมูล