ค้นหาข่าว

กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 20170909-121-bydatchanee resize

 

ปลอบโยนผู้ประสบภัยด้วยความรัก ยื่นมือช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ

10 สิงหาคม 2560 อาสาสมัครฉือจี้ทีมสำรวจภัยพิบัติเดินทางเข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน ทำให้ทราบว่าอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาสาสมัครฉือจี้จึงคอยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตลอด จนต่อมาได้ทราบว่า เนื่องจากช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีการระบายน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุมต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา แบ่งปันว่า “โดยสภาพทางภมิศาสตร์ของทั้งสองตำบลจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เวลาเกิดฤดูน้ำหลากหรือน้ำล้นตลิ่ง ก็จะประสบปัญหาก่อนพื้นที่อื่น และเวลาน้ำลดก็จะลดหลังพื้นที่อื่นครับ”

 

20170909-010-byboonwuikong resize

▲ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครฉือจี้ หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทหาร ทำให้สามารถจัดเตรียมสถานที่มอบสิ่งของบรรเทาภัยได้ในระยะเวลา 10 วัน


หลังจากลงพื้นที่สำรวจภัยน้ำท่วมแล้ว 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจากที่ประชุมของอาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทย ให้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบรรเทาภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเทศบาลตำบลบ้านเวียงและตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 9 กันยายน 2560 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครตั้งแต่การประชุม จัดซื้อสิ่งของ จัดทำรายชื่อผู้ประสบภัย แจกคูปองรับสิ่งของ บรรจุสิ่งของ และจัดเตรียมสถานที่เป็นระยะเวลา 10 วัน ทำให้การเตรียมกิจกรรมมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเกือบ 1,200 ครอบครัวครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

20170909-028-bydatchanee resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ทหาร เดินทางมาถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยลงในถุงยังชีพ

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความเข้าใจ
9 กันยายน 2560 อาสาสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและทหาร เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ ทุกคนต่างก็ช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยลงในถุงยังชีพ และขนย้ายไปยังจุดมอบสิ่งของ ในระหว่างที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมสิ่งของต่างๆอย่างขะมักเขม้นนั้น ชาวบ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนชรา ก็ทยอยเดินทางมาถึงและนั่งรอ โดยไม่ลืมนำคูปองรับสิ่งของติดมือมาด้วย เพียงแค่เห็นอาสาสมัครฉือจี้ ผู้ซึ่งแต่งกายด้วยเสือสีน้ำเงิน กางเกงสีขาว ชาวบ้านก็ทักทายอาสาสมัครด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นว่า “ฉือจี้มาแล้ว!” ซึ่งก็เป็นเพราะว่า เมื่อปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เคยมาจัดกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัยให้ชาวบ้าน ทำให้เมื่อได้พบเจอกันอีกในครั้งนี้ ต่างฝ่ายต่างก็หวนนึกถึงความทรงจำอันน่าประทับใจที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น

 

20170909-045-bydatchanee resize

▲ คุณพิพัฒน์ ทิพย์ธวัชวงศา ชี้แจงแผนผังและรายละเอียดของกิจกรรมแก่อาสาสมัคร


กิจกรรมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ คุณพิพัฒน์ ทิพย์ธวัชวงศา ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของอาสาสมัครฉือจี้ทีมช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัย ถือไมโครโฟนกล่าวทักทายบ้าน ซึ่งในช่วงเวลาในพิธีการของกิจกรรมนี้ อาสาสมัครฉือจี้ได้นำภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน จากนั้นคุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย กล่าวทักทายกับชาวบ้าน ต่อมาคุณพิพัฒน์ เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้อ่านสาส์นแสดงความห่วงใยจากท่านธรรมาจารย์ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่ของสองตำบลที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนนตลอดมา

 

20170909-067-bydatchanee resize

▲ เจ้าหน้าที่ทหารกำลังวังชา ช่วยกันนำสิ่งของบรรเทาภัยมายังจุดมอบสิ่งของ

 

โดยก่อนจะมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัย คุณวิชญพร ไชยรัตนะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนชาวบ้านกล่าวขอบคุณฉือจี้ คุณอนุกูลแบ่งปันว่า “ในภาวะที่เราลำบากอย่าง ถึงแม้ว่าสิ่งของเหล่านี้จะไม่ได้มากมายอะไร แต่สำหรับในจิตใจของพวกเราแล้ว มันเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดเลย"

 

20170909-071-bydatchanee resize

▲ เพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วม เวลาออกจากบ้านจึงต้องใช้เรือสัญจรไปมา


ผู้รับและผู้ให้เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปีติสุข
เวลาแห่งการมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยมาถึงแล้ว อาสาสมัครไม่กลัวความร้อนจากแดดเจิดจ้า ทุกคนประจำตำแหน่งหน้าที่ตน พร้อมบริการมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย จากการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ชาวบ้านเข้าแถวถือคูปองรับสิ่งของทีละคนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของบรรเทาภัยที่อยู่ในถุงยังชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร 10 กิโลกรัม น้ำมันพืช 1 ขวด ซีอิ๊ว 1 ขวด เกลือ 1 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า 1 หลอด ยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด ซึ่งแม้ว่าจะมีน้ำหนักมาก แต่ในช่วงเวลาที่มอบให้ชาวบ้านนั้น อาสาสมัครก็ไม่ลืมมอบคำอวยพร พูดคุยให้กำลังใจ ทำให้ชาวบ้านรับสิ่งของบรรเทาภัยกลับบ้านด้วยความสุขใจ
คุณทรงศรี ชาวบ้านผู้ประสบภัย เล่าว่า ฤดูฝนปีนี้มาเร็ว พอถึงเดือนมิถุนายนก็เริ่มมีน้ำท่วมขัง ปัจจุบันน้ำท่วมเป็นเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว และอาจจะท่วมนานต่อเนื่องไปอีก 2 เดือน ดังนั้นสิ่งของบรรเทาภัยที่มูลนิธิพุทธฉือจี้มอบให้ จึงถือเป็นอีกกำลังใจให้พวกเขา คุณทรงศรีแบ่งปันว่า “อย่างน้อยมันก็ตัดความลำบากที่จะต้องไปหาซื้อของกิน ไม่เช่นนั้นก็ต้องพายเรือเที่ยวไปซื้อตามร้านค้าในหมู่บ้าน ”

 

20170909-038-bydatchanee resize

▲ คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย พูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน

 

คุณทองเรื่อน หนึ่งในชาวบ้านผู้ประสบภัย ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวรวม 5 คน เล่าว่า สิ่งของบรรเทาภัยที่ได้รับในวันนี้ เป็นประโยชน์ในชีวิตช่วงน้ำท่วม คุณทองเรื่อน แบ่งปันว่า “มันก็พอช่วยได้อยู่นะ ไม่มีอะไรก็กินไป อาจจะเป็นมาม่าบ้าง หรืออะไรบ้าง ฯลฯ ”
สิ่งที่สำคัญไปยิ่งกว่าสิ่งของบรรเทาภัยก็คือ ความรักความห่วงใยจากอาสาสมัครฉือจี้ คุณราตรี หนึ่งในชาวบ้านผู้ประสบภัยแบ่งปันว่า “วันนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่โดนทอดทิ้ง ขอบคุณที่มาช่วยเหลือพวกเราค่ะ”

 

20170909-077-bydatchanee resize

▲อาสาสมัครฉือจี้แสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” ให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัย

 


จากการศึกษากิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัยในปีที่ผ่านมา และนำมาประยุกต์ปรับใช้ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมแรงร่รวมใจของทุกคน ทำให้สามารถมอบสิ่งของบรรเทาภัยให้ชาวบ้านเกือบ 1,200 ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ซึ่งสิ่งที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นคือ ทำให้ผู้ให้และผู้รับต่างมีความปีติสุข คุณพิพัฒน์ ทิพย์ธวัชวงศา แบ่งปันว่า “วันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน ก็ทำให้เรารู้สึกว่า สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า”

 

20170909-087-bydatchanee resize

 

คุณพิพัฒน์ ยังเล่าอีกว่า แม้กิจกรรมในวันนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่อาสาสมัครก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ายังมีพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ และในขณะเดียวกัน อาสาสมัครฉือจี้ก็ขออธิษฐานให้โลกนี้ปราศจากภัยพิบัติ ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

 


 เรื่อง หลี่ชุนฮว๋า , เหวินเหว่ยกวง , ดรรชนี สุระเทพ  ภาพ ดรรชนี สุระเทพ