ค้นหาข่าว

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมวันเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยบอน

 20170920-11-bypitak resize

 

พลังความดีของเยาวชน ร่วมสร้างความอบอุ่นให้สังคม


ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ออกเดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอน ซึ่งจากการสำรวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าเด็กๆ ของที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่าและยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้เป็นจำนวนมาก 

 

 

20170920-02-bypitak resize

▲นักเรียนชั้นม.6 ขอรับบริจาคสิ่งของมือสองจากน้องๆนักเรียน

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้วางโครงการ รวบรวมเงินบริจาค และรับมอบสิ่งของเหลือใช้จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอน

 

20170920-14-bypitak resize 

▲คุณครูก็ร่วมบริจาคน้ำใจลงในกล่องรับบริจาค ร่วมช่วยเหลือนักเรียนยากจน 

 

โดยในกิจกรรมมีทั้งความสนุกสนาน อบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยนายนายอนุศักดิ์ แซ่เท้า แบ่งปันว่า “รู้สึกมีความสุขที่ได้มาแบ่งปันและทำกิจกรรม
นางภรณ์พรรณา แสนรักษ์ คุณครูโรงเรียนบ้านห้วยบอน เป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านห้วยบอน บอกเล่าว่านักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอนส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่และไทยใหญ่ ที่ค่อนข้างขาดแคลนและมีฐานะยากจน ในโอกาสนี้ยังขอขอบคุณโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ที่หยิบยื่นโอกาสดีๆ นี้ให้ทุกคน เพราะนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอน ไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศการแบ่งปันแบบนี้และหวังว่าจะได้รับน้ำใจแบบนี้ในโอกาสต่อไป

 

20170920-15-bypitak resize

▲คุณครูนำหนังสือและสื่อการเรียนการสอนร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

 

20170922-08-bypitak resize 

▲กิจกรรมสันทนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นำมาซึ่งรอยยิ้มแห่งความสุข

 

20170922-14-bypitak resize

▲นักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับน้องๆนักเรียน

 

20170922-26-bypitak resize

▲นักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สาธิตการพับถุงพลาสติก เพื่อประหยัดพื้นที่ในถังขยะ

 

20170922-28-bypitak resize

▲ถุงพลาสติกที่ผ่านการพับเก็บเรียบร้อยแล้ว จะช่วยประหยัดพื้นที่ในถังขยะได้20170922-32-bypitak resize

▲ขนมและข้าวของเครื่องใช้ ล้วนมาจากน้ำใจของครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 20170922-42-bypitak resize

▲อุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์กีฬา ก็มาจากน้ำใจของครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

  


 เรื่อง พิทักษ์ ศรีคำมูล  ภาพ พิทักษ์ ศรีคำมูล