ค้นหาข่าว

ลงมือคัดแยกรีไซเคิล ปลูกฝังเยาวชนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

106588 resize

การคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล ณ หมู่บ้านหรรษา

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว นับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ทำให้ฉือจี้ได้มีโอกาสผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จากโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ สู่การร่วมมือกันเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลครั้งแรกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 จนถึงวันนี้ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน อาสาสมัครฉือจี้หมู่บ้านหรรษา ยังคงร่วมรักษ์โลก ด้วยการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลมาอย่างต่อเนื่อง

 

106584 resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ คุณทัศวรรณ แก้วสว่าง ร่วมคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลด้วยความตั้งใจ


วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นอีกหนึ่งวัน ที่อาสาสมัครรวมตัวกันมาคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลด้วยตนเอง อีกทั้งในช่วงเย็น ยังได้นัดเด็กๆ และเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ มาร่วมกันคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลเป็นครั้งที่ 2 หลังจากพวกเขาได้มาเรียนรู้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนให้รู้จักการคัดแยกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง โดยให้ข้อคิดกับเด็กๆ เสมอว่า “งานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ต้องลงมือทำ”

 

106587 resize

▲เหล่าเยาวชนในหมู่บ้านหรรษา ร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล ด้วยความสุขสนุกสนาน


“ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ” อาสาสมัครฉือจี้ ร่วมฝึกฝน แนะนำเด็กๆ และเยาวชน ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ในกลุ่ม “อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เด็กๆ ทุกคนทำด้วยความสนุกและมีความสุข อีกทั้งความอิ่มใจ เพราะพวกเขารู้ดีว่า รายได้จากการจำหน่ายสิ่งของรีไซเคิลนี้ จะนำเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ร่วมกันรักษ์โลกและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

106590 resize

▲น้องมะยม เด็กหญิงตัวน้อยวัย 3 ขวบ ร่วมคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลอย่างสนุกสนาน


ขอบคุณอาสาสมัครฉือจี้ทุกท่าน ที่สละเวลา อุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อเด็กๆ ในวันนี้ ได้รับความรู้ในการรักษ์โลก ถึงแม้น้องบางคนจะมีอายุแค่ 3 ขวบ อย่างเช่น น้องมะยม ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตัวน้อยได้


“สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของคน คือมีกำลังเพียงจำกัด แต่ยอมแบกความรับผิดชอบแบบเต็มที่”

 

106591 resize

▲เหล่าเยาวชนในหมู่บ้านหรรษา ร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล ด้วยความสุขสนุกสนาน

 


เรื่อง กุศลิน เล็กคำ   ภาพ กุศลิน เล็กคำ