ค้นหาข่าว

พิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 20171017-088-bydatchanee resize

 

แสงแดดอุ่นสายน้ำใสส่องประกายรอยยิ้ม มอบเรือส่งความสุขให้พี่น้องผู้ประสบภัย

มูลเหตุแห่งมหาอุทกภัยของเมืองไทยเมื่อพ.ศ.2554 ทำให้อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยมีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่นั้นมา ความรักของชาวพุทธฉือจี้ไม่เคยเลือนหาย ยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 6 ปีกว่าแล้ว ในส่วนของต.บ้านพลับนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเหตุนี้ ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน(ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม-ปลายเดือนตุลาคม) ต.บ้านพลับจึงกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก

 

S  41738514 resize

▲ เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพลับช่วยพ่นสีโลโก้มูลนิธิฯลงบนเรือ

 

ต.บ้านพลับ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า เพื่อสามารถดูแลพี่น้องได้อย่างทันท่วงที อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยจึงคอยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝน โดยต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อาสาสมัครฉือจี้ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครชุมชนว่า เนื่องด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศไทย ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาทเพิ่มสูง จนต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งต.บ้านพลับจึงได้รับผลกระทบและมีน้ำท่วมในพื้นที่

 

6 resize

▲อาสาสมัครฉือจี้เสื้อน้ำเงินกางเกงขาว และอาสาสมัครฉือจี้เสื้อเทากางเกงขาว เดินทางไปยังต.บ้านพลับ เพื่อมอบเรือส่งความสุขให้พี่น้องผู้ประสบภัย

 

10 ตุลาคม 2560 อาสาสมัครฉือจี้จึงเดินทางไปสำรวจภัยในพื้นที่ต.บ้านพลับ พบว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่สูงสุด 1.50 เมตร เกรงว่าอาจจะสูงถึง1.80 เมตรได้ในอีกไม่นาน และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าน้ำจะลดลงเมื่อใด ต.บ้านพลับมีประชากรประมาณ 480 กว่าครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วประมาณ 280 ครอบครัว จากการลงพื้นที่สำรวจภัย และร่วมปรึกษาหารือกันในระหว่างอาสาสมัคร รวมทั้งได้รับคำอวยพรจากท่านธรรมจารย์ จึงมีมติจัดซื้อเรือพลาสติกจำนวน 30 ลำ และไม้พาย 30 คู่ ซึ่งเมื่อรวมกับเรือที่ทางมูลนิธิฯเคยจัดเก็บไว้เมื่อพ.ศ.2554 อีก 3 ลำ จึงมีเรือที่จะบริจาครวม 33 ลำ ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยใช้ในการสัญจรไปมาในช่วงน้ำท่วมได้สะดวกมากขึ้น
ความห่วงใยจากท่านธรรมาจารย์

 

20171017-008-bydatchanee resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ 

 

ท่านธรรมาจารย์เคยเทศนาให้ทุกคนรู้สำนึกคุณและหวงแหนทรัพยากร ในธรรมเทศนายามเช้าว่า “น้ำเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงทุกสรรพชีวิตบนพื้นดิน มนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ และน้ำจะปนเปื้อนมลพิษไม่ได้ เพราะหากน้ำปนเปื้อนมลพิษ เมล็ดพันธุ์ธัญพืชก็จะถูกปนเปื้อน จนไม่สามารถบริโภคได้”
ท่านธรรมาจารย์ยังห่วงใยพี่น้องผู้ประสบภัยว่า “ด้วยเหตุน้ำบนโลกไม่สมดุล จึงทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น ยกตัวอย่างที่ประเทศไทย เนื่องด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบได้ขยายวงกว้างมากขึ้น จนถึงปัจจุบัน (16 ตุลาคม) น้ำก็ยังไม่ลดลงหมด”
มอบเรือส่งความรัก อวยพรให้ผู้ประสบภัยอยู่ดีมีสุข

 

20171017-006-bydatchanee resize

▲ เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพลับ ก็มาช่วยจัดเก้าอี้ที่ใช้สำหรับพิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

17 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาสาสมัครฉือจี้ออกเดินทางจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยด้วยรถตู้ มุ่งสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเดินทางไปถึง อาสาสมัครฉือจี้ก็ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรองนายกอบต.ตำบลบ้านพลับและเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือเช่นกัน จากนั้นผู้ประสบภัยทยอยเดินทางมาถึงสถานที่ รอคอยรับเรือไปใช้สัญจรไปมา เพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวัน

 

20171017-024-bydatchanee resize

▲ มอบเรือส่งความสุข ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้ว 

 

ช่วงเช้าวันดังกล่าว จะเห็นว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใส สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับในเวลานี้ เต็มไปด้วยความปีติ และรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ประสบภัย ในพิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ทางมูลนิธิฯได้เชิญผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องผู้ประสบภัยมาร่วมเป็นประจักษ์พยาน ในความรักอันไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา 

 

20171017-005-bylukueilan resize

▲ คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส ยังได้นำเรือที่ทางมูลนิธิจัดเก็บไว้จำนวน 3 ลำ มาบริจาคสมทบให้ผู้ประสบภัย จึงมีจำนวนเรือบริจาครวม 33 ลำ 

 

หลังจากมหาอุทกภัยเมื่อพ.ศ.2554 อาสาสมัครฉือจี้ได้ให้ความช่วยเหลือ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อชาวบ้าน ดูแลห่วงใยด้วยความรัก อีกทั้งเชิญชวนให้พวกเขามาเป็นอาสาสมัครชุมชน ซึ่งทุกท่านล้วนมุ่งมั่นร่วมผลักดันงานด้านการกุศลในท้องถิ่น ทั้งยังมีความตั้งใจจะเข้าร่วมชั้นเรียนอบรมกรรมการฉือจี้ โดยการเตรียมกิจกรรมมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครชุมชน ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น

 

20171017-017-bylukueilan resize

▲ เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพลับชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สำหรับการยืมเรือ และขอความร่วมมือทุกคนใช้เรือย่างทะนุถนอม

 

ในพิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น อาสาสมัครฉือจี้ คุณหงเติงสงแบ่งปันว่า “ท่านธรรมาจารย์มีความห่วงใยผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก จึงให้อาสาสมัครมาช่วยดูแล ปลอบโยนจิตใจทุกคน วันนี้พวกเราอาสาสมัครฉือจี้จึงนำความรัก ความห่วงใยของท่านธรรมาจารย์ อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยและทั่วโลกมามอบให้ทุกท่าน ซึ่งการบริจาคเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ไม่เพียงแค่ช่วยให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ สังคมไทยเป็นสุขร่มเย็น”

 

20171017-020-bylukueilan resize

▲ คุณดำรัส พงษ์วิมาน โต๊ะอิหม่ามัสยิดนูรุ้ลฮูดา ขอบคุณอาสาสมัครฉือจี้ที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องต.บ้านพลับ ตลอดมา 

 

20171017-019-bylukueilan resize

▲คุณราชา มะนะมุติ รองนายกอบต.บ้านพลับ แบ่งปันว่า “เรือที่ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้บริจาคให้ ทำให้พี่น้องผู้ประสบภัยมีสัญจรไปมาในช่วงน้ำท่วมได้สะดวกขึ้น” 

 

ครั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้มอบเรือให้มัสยิดนูรุ้ลฮูดา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับช่วยแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยและจัดเก็บหลังน้ำลด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะพี่น้องผู้ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์จากเรือที่ทางมูลนิธิมอบให้ประมาณ 60-70 ครอบครัว คุณราชา มะนะมุติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ แบ่งปันว่า “เราก็จะนำเรือที่ทางมูลนิธิฯบริจาค ให้ชาวบ้านยืมใช้ร่วมกัน ซึ่งเรือ 1 ลำ อาจจะร่วมกัน 3- 4 ครอบครัว เมื่อน้ำลดแล้ว เราก็ให้ชาวบ้านนำมาคืนและเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานอบต. เพื่อใช้สำหรับในน้ำท่วมครั้งต่อไปครับ”

 

20171017-021-bylukueilan resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณหงเติงสง (คนถือไมค์ด้านซ้าย) เป็นตัวแทนท่านธรรมาจารย์และอาสาสมัครฉือจี้ทั่วโลก อวยพรผู้ประสบภัยให้ผ่านความลำบากในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย

 

20171017-050-bydatchanee resize 

▲ ทุกคนร่วมอธิษฐาน

 

มอบเรือแก้ปัญหาการสัญจรในช่วงน้ำท่วม
ในช่วงเวลาที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเช่นนี้ เรือไม่เพียงเป็นพาหนะที่ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวก แต่ยังทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พวกเขามีความหวังมากขึ้น คุณลักษณ์ ซึ่งเดิมทีประกอบอาชีพขายอาหารทั่วไป แบ่งปันความรู้สึกด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขว่า “พอเราเตรียมเสร็จ เราก็เอาข้าวของลงเรือไปขายได้เลย เรือนี่ก็ช่วยได้เยอะนะ ทำให้เราสามารถประทังอาชีพให้อยู่รอดได้ ถ้าไม่มีเรือก็ทำมาหากินไม่ได้เลย ”

 

20171017-054-bydatchanee resize

▲ พิธีมอบเรือให้มัสยิดนูรุ้ลฮูดา

 

20171017-067-bydatchanee resize 

▲ พิธีมอบเรือให้พี่น้องผู้ประสบภัย

 

20171017-103-bydatchanee resize 

▲ เมื่อได้รับเรือที่มูลนิธิฯบริจาคแล้ว พี่น้องผู้ประสบภัยไม่ต้องกังวลกับการสัญจรไปมาในช่วงน้ำท่วมแล้ว

 

ในพื้นที่ประสบภัย เรือมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย คุณลมัย ซึ่งอาศัยอยู่กับพี่ชายสูงวัยอีก 2 คน แบ่งปันความรู้สึกว่า “เรือก็ช่วยเราได้เยอะนะคะ ปกติทุกวันศุกร์พี่ชายจะลุยน้ำออกไปละหมาดที่มัสยิด หลังจากนี้ก็ใช้เรือแทน จะไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นค่ะ”

 

20171017-049-bylukueilan resize

▲ผู้ประสบภัยช่วยถางหญ้าและเอาก้อนหินที่เกะกะออก เพื่อให้มีพื้นที่โล่งมากขึ้น และตัดกล้วยไปไว้รับประทาน


ท่ามกลางเสียงเพลงอธิษฐานในพิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาสาสมัครฉือจี้ได้ปฏิบัติภารกิจลุล่วงแล้ว หลังพิธีมอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประสบภัยต่างก็พายเรือกลับบ้านด้วยความสุข

 

5 resize

▲ คุณพิสิษฎิ์ หาญพงศ์เจริญ พนักงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กำลังติดโลโก้ฉือจี้ลงบนเรือ 

 

20171017-116-bydatchanee resize 

▲ คุณลักษณ์ (ขวา1) แบ่งปันว่า “เรือช่วยให้สามารถประทังอาชีพค้าขายให้อยู่รอดได้ ถ้าไม่มีเรือก็ทำมาหากินไม่ได้เลย”

 

20171017-119-bydatchanee resize

▲คุณลมัย แบ่งปันว่า “ปกติทุกวันศุกร์พี่ชายจะลุยน้ำออกไปละหมาดที่มัสยิด หลังจากนี้ก็ใช้เรือแทน จะไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นค่ะ”

 


 เรื่อง ลวี่กุ้ยหลาน , เอเลน เฉิน , ไช่ชิวหลิง , ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ รัตนโชติ ประมวลทรัพย์ , วี่กุ้ยหลาน , ดรรชนี สุระเทพ