ค้นหาข่าว

เผยแพร่เรื่องราวฉือจี้กับญาติธรรม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 20171020 005 resize

 

บอกเล่าเรื่องราวความดีงาม เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาฉือจี้

 

การเผยแพร่เรื่องราวฉือจี้กับญาติธรรม ณ วัดดงสมอ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยมีอาสาสมัครฉือจี้พรหมพิราม เป็นผู้ประสานกับผู้นำในชุมชน ให้ชักชวนอาสาสมัคร และผู้ที่สนใจในชุมชน เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ เพื่อให้มีความเข้าใจต่อกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้มากยิ่งขึ้น

 

20171020 003 resize

▲อาสาสมัครสมัครผู้เข้ารับฟังเผยแพร่ ณ วัดดงสมอ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 

ในการเผยแพร่กิจกรรมในวันนี้ อาสาสมัครฉือจี้ 14 คน ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจิตอาสาฉือจี้แก่ผู้ที่สนใจจำนวน 26 คน ตลอดการบรรยายผู้เข้ารับฟังให้ความสนใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับเรื่องราวและวิถีปฏิบัติของชาวฉือจี้ พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงละครสะท้อนปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันของเยาวชนจิตอาสาอีก 3 คน ทำให้ผู้เข้ารับฟังได้รับความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะและก็ได้รับความรู้ไปพร้อมกัน


การมาของจิตอาสาฉือจี้ในวันนี้นั้น อาจยังมีบางส่วนที่เป็นอาสาสมัครใหม่ ไม่เคยรับรู้เรื่องราวของฉือจี้มาก่อน จึงเกิดความสงสัย จึงทำให้อาสาสมัครฉือจี้ได้เข้าไปพูดคุย ทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ทุกคนที่ได้รับฟังบางคนถึงกับร้องไห้ถึงเรื่องราวที่จิตอาสาฉือจี้ได้ทุ่มเทเสียสละ

 

20171020 021 resize

▲เยาวชนอาสาสมัครร่วมแสดงละครสะท้อนสังคม


การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกัน เป็นหน้าที่หลักของชาวฉือจี้ทุกคน ก่อนจบการบรรยาย อาสาสมัครฉือจี้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะกลับมาเผยแพร่เรื่องราวดีๆ แบบนี้เป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้ทุกคน มีความมุ่งมั่นในที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางของฉือจี้ ทุกคนยินดีพร้อมที่จะเข้ารับฟังการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความจำนงร่วมเป็นสมาชิกผู้บริจาค ร่วมออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่ ผ่านกระปุกออมบุญเพิ่มเติมอีก 14 คน เพื่อนำหยาดหยดธารน้ำใจของตนเอง ไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมไทย ผ่านมูลนิธิพุทธฉือจี้ต่อไป


หลังจากการบรรยาย อาสาสมัครฉือจี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเชต อ.พรหมพิราม จ.พรหมพิราม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ อีกทั้งสรุปการบรรยายก็เป็นที่น่ายินดีเช่นกัน จึงทำให้อาสาสมัครทุกท่านมีความสุขเป็นอย่างมาก ในครั้งต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มูลนิธิฉือจี้จะเข้ามามีบทบาทในชุมชนชาว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกมากยิ่งขึ้น

 

20171020 033 resize

▲หลังจบการบรรยายร่วมพูดคุยปรึกษาหารือในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนในเขต อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 


 เรื่อง อภิวัฒน์ จันทร์ผกา   ภาพ อภิวัฒน์ จันทร์ผกา