ค้นหาข่าว

ครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ร่วมทำฝายชะลอน้ำ

20171116-002-bypitak resize

 

ครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ร่วมแรงสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

16 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 19 คน ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ป่าหนองก๊อดหญ้าข้าวนก บ้านสันทรายคอง น้อย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำในฤดูฝน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ช่วยป้องกันไฟป่าอันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสืบสานแนวทางพระราชดำริ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

20171116-003-bypitak resize

▲ครูและนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ 


กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนในการดำเนินงานเรียบง่าย ภายใต้ป่าบนภูเขาอันสงบร่มรื่น ทุกคนช่วยกันนำดินและปูนซีเมนต์ มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ต่อมาบรรจุลงในกระสอบป่าน แล้วนำไปวางซ้อนกันประมาณ 2-3 ชั้น ตามจุดต่างๆของลำธาร จากนั้นนำไม้ไผ่มาปักยึดตำแหน่ง ป้องกันถุงดินพังทลายจากกระแสน้ำ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

20171116-006-bypitak resize

▲ครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เดินเข้าสู่พื้นที่ป่าเขา เพื่อร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ


ฝายชะลอน้ำสามารถทำได้ตั้งแต่สิ้นสุดฤดูฝน ไปจนถึงก่อนฤดูฝนในปีถัดไป นายณัฐสิทธิ์ มหาวรรณ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ แบ่งปันถึงประโยชน์ของฝายชะน้ำว่า “การสร้างฝายชะลอน้ำมีประโยชน์ สามารถช่วยชะลอน้ำ และช่วยกักเก็บน้ำไว้ในในหน้าแล้งได้ครับ ” และเพราะฝายชะลอน้ำทำให้กระแสน้ำไหลช้าลง จึงสร้างความชุ่มชื้นให้บริเวณโดยรอบฝาย เมื่อเกิดความชุ่มชื้นในผืนป่าเช่นนี้แล้ว ก็จะทำให้สามารถป้องกันไฟป่าได้ดียิ่งขึ้น

 

20171116-013-bypitak resize

▲นักเรียนช่วยกันนำดินและปูนซีเมนต์มาผสมคลุกเคล้ากัน และบรรจุลงในกระสอบป่าน 

 

และกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และบ่มเพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนอีกด้วย โดยนักเรียนได้แบ่งปันว่า หากมีกิจกรรมเช่นนี้อีก พวกเขาล้วนยินดีไปร่วมกิจกรรม นายณัฐสิทธิ์ แบ่งปันอีกว่า “กิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น เช่น กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกป่า เป็นต้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่ดี และพวกเรานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ล้วนยินดีเข้าร่วมทุกกิจกรรมครับ”

 

20171116-011-bypitak resize

▲ นักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยเตรียมไม้ไผ่ สำหรับปักยึดถุงดิน ไม่ให้พังทลายไปตามกระแสน้ำ

 

20171116-022-bypitak resize 

▲นักเรียนนำถุงดินวางซ้อนกันประมาณ 2-3 ชั้น ตามจุดต่างๆของลำธาร จากนั้นนำไม้ไผ่มาปักยึดตำแหน่ง ป้องกันถุงดินพังทลายจากกระแสน้ำ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

20171116-024-bypitak resize

▲ฝายชะลอน้ำช่วยชะลอกระแสน้ำในฤดูฝน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ช่วยป้องกันไฟป่าอันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

 


 เรื่อง พิทักษ์ ศรีคำมูล  ภาพ พิทักษ์ ศรีคำมูล