ค้นหาข่าว

เรียนรู้งานจิตอาสา เสริมสร้างจิตสาธารณะ

20171206-08Employees-state-enterprise resize

 

นักศึกษาและพนักงานรัฐวิสาหกิจเรียนรู้งานจิตอาสาพุทธฉือจี้

6 ธันวาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 52 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ในจังหวัดสมุทรปราการ 25 คน ร่วมเรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้ผ่านกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ และการเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

 

20171206-06Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนรู้งานจิตอาสาที่อาสาสมัครฉือจี้กำลังแบ่งปัน

 

ช่วงเช้าทุกคนเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ต่อมารับชมวิดีทัศน์แนะนำมูลนิธิพุทธฉือจี้ จากนั้นแบ่งกลุ่มหมุนเวียนเรียนรู้ใน 4 ฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1.การอาบน้ำ แปรงฟันอย่างถูกวิธี 2.การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย 3.เคล็ดลับการกวาดและถูบ้าน 4.การเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติจริงในการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ และเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล และหวังให้นักศึกษาผู้ซึ่งจะเป็นคุณครูในอนาคต ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน อีกทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยในหัวข้อการอบรมจิตสาธารณะของพนักงานวิสาหกิจ
เรียนรู้งานจิตอาสา ผ่านการลงมือทำ

 

20171206-04Employees-state-enterprise resize

▲พนักงานวิสาหกิจสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายภาระงานของจิตอาสาพุทธฉือจี้ และซักถามข้อสงสัยหลายประการ


ช่วงบ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ และกลุ่มทำกิจกรรมเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

20171206-07Employees-state-enterprise resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ทีมบริการจัดเตรียมอาหารว่าง พร้อมมอบความรักให้ทุกคน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแรกเรียนรู้งานจิตอาสาผ่านกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2กลุ่มย่อย เพื่อเยี่ยมเยียมครอบครัวผู้ยากไร้ 2 เคส หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จแล้ว ทุกคนต่างก็แบ่งปันถึงความประทับใจจากการร่วมกิจกรรม

 

20171206-09Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

 

เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ -คุณเคี้ยง ซึ่งเดิมทีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทั้งยังต้องดูแลพี่น้องในครอบครัว ซึ่งร่างกายพิการดูแลตัวเองไม่ได้อีก 2 คน ด้วยสภาพบ้านที่รกรุงรัง อาสาสมัครฉือจี้และนักศึกษาจึงช่วยกันทำความสะอาด ตัดเล็มกิ่งไม้และหญ้าที่ขึ้นรกอยู่บริเวณบ้านจนสะอาดเรียบร้อย ดูสบายตา จากการร่วมกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกว่า “นอกจากบ้านของญาติแล้ว ก็ไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร จึงรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำความดีในวันนี้ โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นถึงความสะอาดเรียบร้อยหลังจากทำความสะอาดเสร็จ ทำให้สัมผัมได้ถึง “ความจริง ความดี ความงามที่เกิดภายในจิตใจ”

 

20171206-10Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การดูแลความสะอาดของร่างกาย โดยการอาบน้ำแปรงฟันอย่างถูกวิธีและประหยัดน้ำ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกว่า “แม้ว่าบ้านของครอบครัวผู้ยากไร้จะสกปรกเลอะเทอะ แต่ก็ยินดีช่วยโดยไม่เกี่ยง ไม่บ่น เพราะว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ เราก็ควรทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตนเอง และความรักต่อพ่อแม่ผู้ซึ่งให้กำเนิดร่างกายอันสมบูรณ์พูนพร้อม และอยากจะใช้ความโชคดีที่ตนมีทำงานจิตอาสาต่อไป และชื่นชมอาสาสมัครฉือจี้ที่มีความรักความเมตตาเป็นหลัก เพราะโลกในทุกวันนี้กำลังเดินไปสู่หายนะ เช่น ความฟุ่มเฟือยในงานเลี้ยง ที่มีอาหารเหลือทิ้งมากมาย หลังจากร่วมกิจกรรมนี้ทำให้มีความตระหนักมากขึ้น และจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมดูแลโลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้น ”

 

20171206-11Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การกวาดและถูบ้านอย่างถูกวิธีและลงมือปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้


เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้-คุณลุงเฉลียง อาสาสมัครฉือจี้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปเยี่ยมคุณลุงเฉลียงซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อน และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่บ้านหลังซอมซ่อ ซึ่งอาจจะเปียกเมื่อโดนฝนสาด อาสาสมัครฉือจี้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงช่วยทำความสะอาดบ้าน และตัดหญ้าบริเวณรอบบ้านให้คุณลุงเฉลียง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกหลังจากเยี่ยมเยียนคุณลุงเฉลียงว่า “เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงเฉลียงแล้วรู้สึกหดหู่ใจ สงสารท่าน เพราะว่าท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงขอฝากให้ทุกคนกลับไปดูแลพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของเราในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่"

 

20171206-12Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การเสริ์ฟน้ำชามอบความรักอย่างนอบน้อมเพื่อนำไปลงมือปฏิบัติเมื่อเยี่ยมผู้ป่วยบนตึก


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกโชคดีที่ตนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบ้านที่อบอุ่นให้อยู่อาศัย และได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะผู้ยากไร้ที่ทุกคนได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเหล่านี้ เป็นเสมือนครูสอนให้พวกเราเข้าใจถึงการมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน จากนั้นหากพบเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถดำเนินการช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ ก่อนที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ อาสาสมัครฉือจี้ได้นำเสนอรูปภาพต่างๆ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไร คิดว่าเป็นงานที่ลำบาก และไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่ แต่พอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคุณลุง ซึ่งอาศัยอยู่เพียงทำลำพัง จึงเกิดความสงสาร และสามารถช่วยคุณลุงทำความสะอาดบ้านต่างๆได้โดยปริยาย โดยเฉพาะตอนที่แสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” ก็เห็นว่าคุณลุงร่วมร้องเพลงและแสดงภาษาไปพร้อมกันกับพวกเราอย่างมีความสุข ซึ่งก็ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขตามไปด้วย ซึ่งเป็นความสุขที่ได้จากการลงมือทำด้วยตนเอง”

 

20171206-01Employees-state-enterprise resize

▲ ช่วยกันเตรียมน้ำชาไปบริการผู้ป่วยบนตึกศัลยกรรม


เสิร์ฟน้ำชาบริการคนไข้ ให้กำลังใจดั่งญาติมิตร
ส่วนอีกด้านหนึ่งของกิจกรรมนั้น อาสาสมัครฉือจี้ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ ตัดเล็บให้ผู้ป่วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกว่า “เป็นครั้งแรกที่ตัดเล็บให้คนอื่น และสัมผัสได้ว่าผู้ป่วยคนนั้นก็รู้สึกดีใจที่เราเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยทุกคนก็รู้สึกดีใจที่กับการแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” ที่สื่อถึงกำลังใจที่มีต่อพวกเขา”

 

20171206-03Employees-state-enterprise resize

▲ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการตัดเล็บให้ผู้ป่วยอย่างตั้งใจ และมีความสุขที่ได้ทำความดี


มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกว่า “ตนก็เป็นจิตอาสาคนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ แต่ที่ผ่านมาตนไม่เคยเข้าไปดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนด้วยตัวเองเลย แม้แต่ตัดเล็บยังจ้างคนอื่นไปช่วยทำให้ ต่อไปนี้จะไปดูแลผู้ยากไร้ ทำทุกอย่างด้วยตนเอง ขอบคุณสำหรับโอกาสในการทำความดีในวันนี้ แม้ว่าเล็บของผู้ป่วยจะหนาและตัดยาก แต่ก็สามารถทำได้ในที่สุด และมีความสุขมากที่ได้เสียสละเพื่อผู้อื่น ”

 

20171206-02Employees-state-enterprise resize

▲นักศึกษาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณบ้านให้ลุงเฉลียง

 

20171206-05Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันกวาดหลังคาบ้านให้ลุงเฉลียง

 

20171206-14Employees-state-enterprise resize

▲ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยทำความสะอาดบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้ 

 

 


 เรื่อง สุพัตรา  แตงฮ้อ    ภาพ จรรยพร เข้มแข็ง , ขวัญตา  คล้ำเหลือ , เพ็ญนภา บุญยี่สุ่น