ค้นหาข่าว

นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

 20160125-34-bydatchanee resize

 

เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน

22-25 มกราคม ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนฉือจี้ในเมืองไทย เพื่อเรียนรู้การทำงานสังคมสงเคราะห์ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน หวังนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ จุดประกายความดีงามในจิตใจ ก่อประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น
24 มกราคม หลังจากร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว รุ่งเช้าในวันต่อมา (25 มกราคม) อาจารย์และนักศึกษายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่


กลุ่มที่ 1 เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ฉือจี้เขตจังหวัดราชบุรี เสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลโพธาราม และเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้เขตพุทธมลฑล กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ 2 เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ฉือจี้ในชุมชนย่านศรีนครินทร์ และชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

20160125-17-byratree resize

▲ ภายใต้การดูแลของอาสาสมัครและได้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทำให้อาจารย์และนักศึกษาต่างก็เข้าใจถึงประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ของแต่ละท้องที่ในต่างประเทศ

 

◎ ความรักจากใจจริง อบอุ่นถึงสุดหัวใจ
ภายใต้การดูแลของอาสาสมัครและได้การต้อนรับเป็นอย่างดี อาจารย์และนักศึกษาไม่เพียงเห็นถึงสภาพความยากลำบากของครอบครัวผู้ยากไร้ หากยังเข้าใจถึงความทุ่มเทเสียสละอันแท้จริง ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น คุณตาลัง ชายชราสูงอายุ วัย 75 ปี ซึ่งจากการบอกเล่าของอาสาสมัครฉือจี้โพธารามทำให้ทราบว่า เดิมทีแล้วคุณตาเคยมีภรรยาและลูก แต่แยกทางกันตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ ดังนั้น คุณตาจึงอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้สองชั้นหลังเก่านี้เรื่อยมา เวลาผ่านไปอายุเริ่มมากขึ้นและแก่ชราลง คุณตาก็เดินเหินไม่สะดวกเช่นแต่ก่อน จำเป็นต้องพึ่งไม้เท้าช่วยพยุง อยู่แต่ในบ้านชีวิตผ่านไปอย่างเดียวดาย แต่ก็ยังมีญาติซึ่งพักอาศัยอยู่ในละแวกนั้น ช่วยนำข้าวและอาหารมาให้คุณตาได้อิ่มท้องในทุกวัน

 

20160125-14-bydatchanee resize

▲ ตอนแรกอาจจะรู้สึกงกังวล แต่เมื่อเห็นว่าคุณตาแก่ชรามากแล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ค่อยมาก นักศึกษาก็รู้สึกยินดีที่สามารถช่วยเหลือคุณตาได้

 

ภายหลังฉือจี้รับดูแลสงเคราะห์ระยะยาว นอกจากมอบเงินสงเคราะห์ สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยอาบน้ำ และทำความสะอาดบ้านให้คุณตาแล้ว ยังได้ฝากฝังให้ญาติที่เคยนำข้าวและอาหารมาให้คุณตา ช่วยทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า ฯลฯ (โดยมอบค่าตอบแทนให้) ทั้งนี้เพื่อให้คุณตาลังมีสุขอนามัยที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

ครั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดบ้านด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เดิมทีแล้วเตรียมจะอาบน้ำให้คุณตา แต่เนื่องจากวันดังกล่าว อากาศหนาวหนาวเย็นลดลงถึง 16 องศา ถึงแม้ว่าคุณตาจะสวมใส่เสื้อหลายชั้นแล้ว แต่ก็ยังมีอาการหนาวสั่น จึงทำได้เพียงช่วยตัดเล็บมือและเท้า เช็ดทำความสะอาดร่างกายให้สะอาด

 

20160125-47-bydatchanee resize

▲ นอกจากลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้แล้ว อาจารย์และนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาล เสิร์ฟน้ำชาและขนมบริการแก่ผู้มารอพบแพทย์

 

ช่วงแรกคุณตามีอาการหนาวสั่น จึงตัดเล็บได้ค่อนข้างยากลำบาก อาจารย์และนักศึกษาจึงช่วยถูมือ สร้างความอบอุ่น และเพิ่มความผ่อนคลายให้คุณตาในขณะเดียวกัน หนึ่งในนักศึกษา คุณจงอี๋จวิน ได้บอกเล่าความประทับใจว่า ตอนแรกรู้สึกค่อนข้างกังวล แต่เมื่อเห็นว่าคุณตาแก่ชรามากแล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ค่อยมาก จึงรู้สึกยินดีที่สามารถช่วยเหลือคุณตาได้ อีกทั้งภาษาที่แตกต่าง ทำให้สื่อสารไม่ค่อยเข้าใจกัน แต่พวกเขาก้าวผ่านอุปสรรคนี้ได้โดยการใช้ท่าทาง และรอยยิ้มอันเป็นมิตรปฏิสัมพันธ์อันดีต่อคุณตา เมื่อได้เห็นคุณตาแสดงออกถึงแววตาแห่งความสุขแล้ว คุณจงอี๋จวินก็รู้สึกได้ถึงความอิ่มเอิบใจ “เห็นคุณตาแสดงออกออกถึงความขอบคุณ และอวยพรพวกเราที่มาช่วยเหลือ พวกเราก็รู้สึกขอบพระคุณคุณตาเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือให้กับคุณตา” คุณจงอี๋จวิน แบ่งปันความรู้สึก

 

อาจารย์และนักศึกษายังได้ร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” เป็นกำลังใจให้คุณตา ด้วยความรักที่ได้รับจากอาสาสมัครฉือจี้โพธารามตลอดมา ทำให้คุณตาจดจำภาษามือเพลงนี้เป็นอย่างดี และร่วมแสดงภาษามือไปพร้อมๆกับอาจารย์และนักศึกษา ก่อนเดินทางกลับนักศึกษาได้เข้าอวยพรและจับมือให้กำลังใจคุณตาทีละคน แต่อาจจะเป็นเพราะว่า ไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมเยียนให้ความอบอุ่นเช่นนี้ กลัวว่าจะเดียวดายเหมือนเช่นเคย และหวังให้ลูกหลานอยู่เป็นเพื่อน คุณตาจึงจับมือนักศึกษาไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยมือ นักศึกษาจึงได้แต่พูดปลอบใจคุณตาว่า “คุณตาคะ พวกเราต้องกลับแล้ว เดือนหน้าอาสาสมัครก็จะมาเยี่ยมคุณตาอีกครั้ง คุณตาไม่ต้องกังวลนะคะ” คุณตาจึงค่อยๆคลายมือออก หากแต่แววตาแสดงออกต่อพวกเขาว่า “มาเยี่ยมตาบ่อยๆนะ” ทำให้นักศึกษาต่างก็รู้สึกไม่อยากห่างจากคุณตาเลย

 

20160125-50-bydatchanee resize

▲ อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในช่วงแรก แต่ด้วยท่าทางอันเป็นมิตรของ ทำให้พวกเขาค่อยๆเปิดใจรับขนมและน้ำชาจากอาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งมอบรอยยิ้มแสดงคำขอบคุณ

 

◎ ทุ่มเทเสียสละ สัมผัสได้ถึง “ความสุข”
นอกจากการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้แล้ว อาจารย์และนักศึกษายังร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาลโพธาราม เสิร์ฟขนมว่างและน้ำชาบริการพี่น้องผู้มารับบริการรักษา อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในช่วงแรก แต่ด้วยท่าทางอันเป็นมิตรของ ทำให้พวกเขาค่อยๆเปิดใจรับขนมและน้ำชาจากนักศึกษา พร้อมทั้งมอบรอยยิ้มแสดงคำขอบคุณ “จิตอาสาก็มาช่วยแบ่งเบาไปได้เยอะ ลดระยะการรอคอย คนไข้ก็มีความสุขมากขึ้น” คุณพนมจิต วันทอง พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโพธาราม แบ่งปันข้อดีของการทำงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล


อาจารย์ไล่เยว่มี่แบ่งปันว่า ในรายวิชาสังคมสงเคราะห์ในรั้วมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันนั้น นักศึกษามักจะผ่านการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้อยู่บ่อยครั้ง ถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แตกต่าง ควรค่าต่อการเรียนรู้ อาจารย์ไล่เยวี่มี่ แบ่งปันว่า “พวกเราก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ ตั้งใจถนอมบุญ และหมั่นสร้างบุญสำหรับการทำงานในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น ”

 

หลังจากร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรีแล้ว อาจรย์และนักศึกษายังต้องเดินทางไปยังโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เพื่อทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียน รวมทั้งเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ในท้องถิ่น สั่งสมประสบการณ์การทำงานการกุศลของฉือจี้ของแต่ละท้องที่ในต่างประเทศ

 


 เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ ดรรชนี สุระเทพ