ค้นหาข่าว

กิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20160205-02-bywhanlop resize

 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูและนักเรียนรวมใจ จำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “อธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” และใช้ช่วงเวลาแห่งความสิริมงคลนี้ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลไปในขณะเดียวกัน

 

20160205-33-bywhanlop resize

▲กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล หนึ่งในกิจกรรมที่นักเรียนรอคอย เพราะมิใช่เป็นเพียงผู้ซื้อ ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าของแต่ละชั้นเรียนเพียงเท่านั้น ในขณะเดียวกันนักเรียนยังได้เรียนรู้การเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยอีกด้วย

 

กิจกรรมวันดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลในช่วงเช้า และกิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในช่วงบ่าย ก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มดำเนินการขึ้น คุณครูจรินทรพร พรสุภาวรรณ์ ได้แบ่งปันเรื่องราววันตรุษจีนในพิธีเคารพธงชาติ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงความสำคัญของวันตรุษจีนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนดำเนินการจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล

 

20160205-49-bywhanlop resize

▲ สินค้าต่างๆล้วนได้มาจากการลงมือทำของนักเรียนเอง โดยมีคุณครูคอยดูแล และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

 

โดยปกติแล้ว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ไม่มีร้านค้าภายในโรงเรียน ดังนั้น กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักเรียนรอคอย เพราะมิใช่เป็นเพียงผู้ซื้อ ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าของแต่ละชั้นเรียนเพียงเท่านั้น นักเรียนยังได้เรียนรู้การเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยอีกด้วย บรรยากาศภายในกิจกรรมค่อนข้างคึกคัก แต่ละชั้นเรียนต่างก็จำหน่ายสินค้ามากมายหลากหลายชนิด มีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้ามือสอง เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ล้วนได้มาจากการลงมือทำของนักเรียนเอง โดยมีคุณครู ผู้ปกครองคอยดูแล และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด อย่างเช่น หนึ่งในแม้ค้าตัวน้อย เด็กหญิงธิมาพร สมบูรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบ่งปันว่า “กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลวันนี้ หนูก็ได้มาขายเกี๊ยวทอดค่ะ หนูรู้สึกดีใจที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อที่พวกเราจะได้นำเงินมาให้ผู้ยากไร้ค่ะ”

 

20160205-66-bywhanlop resize

▲ จิตอาสาผู้ปกครองล้วนมาร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลด้วยความกระตือรือร้น และยินดีนำรายได้ทั้งหมดบริจาคให้ฉือจี้ 


การทำมาค้าขาย ย่อมคำนึงถึงผลกำไรเป็นสำคัญ ทว่ากิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ น้ำใจของทุกคน เห็นได้จากกิจกรรม ซึ่งทุกคนล้วนยินดีนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้า ร่วมบริจาคให้มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย “เพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล เราจึงไม่เน้นกำไรมาก ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งปัน ในส่วนผู้ปกครองก็เปี่ยมไปด้วยความปีติเช่นกัน คุณกาญศิริ ทองคำ จิตอาสาผู้ปกครอง แบ่งปันว่า “ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เราไม่ขนกลับนะคะ รายได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ บริจาคให้โรงเรียนทั้งหมดเลยค่ะ”

 

20160205-148-bywhanlop resize

▲ บรรยากาศกิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผู้อำนวยการนนทภัทร ประวีณชัยกุล มอบการ์ดอวยพรกุศลปัญญาให้คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง 


รายได้จากการกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลในครั้งนี้ รวม 41,617 บาท ซึ่งน้ำใจส่วนนี้จะนำบริจาคเข้ากองทุนการกุศลของมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกคนมา ณ โอกาสนี้ “มีคุณคอยช่วยเหลือ ช่างดีจริงๆ”

 

◎ ใช้โอกาสวันตรุษจีน จุดประกายความดีงามในจิตใจ
หลังจากกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้ว ช่วงบ่ายคุณครู นักเรียนและผู้ปกครองมารวมตัวกันที่หอประชุม เพื่อร่วมกิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทุกท่านล้วนทำจิตให้สงบ ใช้ช่วงเวลาแห่งความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีน และโอกาสที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ครบรอบ 50 ปี จุดประกายความดีงามภายในจิตใจตน

 

20160205-166-bywhanlop resize

▲ ทุกท่านร่วมอธิษฐาน ใช้โอกาสอันดีนี้ทำจิตใจให้สงบ จุดประกายความดีงามในจิตใจตน


นายเกล้า เส้าสินวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบ่งปันว่า “ในโอกาสวันตรุษจีนนี้ พวกเราจะตั้งใจเล่าเรียน และช่วยดูแลน้องๆให้ดี เพื่อไม่ให้ท่านธรรมาจารย์ และคุณครูกังวล ” ตัวแทนคุณครูและนักเรียน นางพัชรี ปัญชัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ใช้โอกาสนี้กล่าวอวยพรท่านธรรมาจาย์ว่า “ขอให้ท่านธรรมาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ มีอายุยืนถึง 100 ปี”

 


เรื่อง พิทักษ์  ศรีคำมูล    ภาพ วัลลภ  จันทิมา