ค้นหาข่าว

อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้เข้าพบองคมนตรี

 S  10518538 resize

 

อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้เข้าพบองคมนตรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 อาสาสมัครฉือจี้ คุณอู๋เทียนฝูและคุณสุภาภรณ์ วารีเกษม ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
โดยท่านองคมนตรีได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ท่านได้มีโอกาสไปดูงานที่ฉือจี้ไต้หวัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2553 ท่านได้นำเอาคำสอนของท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน เข้ามาใช้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของที่นี่

 

โดยใช้รูปแบบ คือ ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและนักเรียน โดยผู้บริหารและคุณครู 88 ท่าน นักเรียนประมาณ 2,000 คน ร่วมกันระดมสมอง โดยร่วมกันระบุรายละเอียด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” คือ สิ่งที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจของโรงเรียน และสิ่งที่ต้องการให้เป็นในอนาคต โดยใช้ความดีมาสร้าง “อัตลักษณ์” เพื่อความสำเร็จ ได้แก่ “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง”

 

S  10518542 resize

▲อาสาสมัครฉือจี้คุณสุภาภรณ์ วารีเกษมและคุณอู๋เทียนฝู ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและภริยา

 

จากนั้นจึงแบ่งออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มนำไปปฎิบัติและในแต่ละสัปดาห์ จะมาประชุมร่วมกัน ค่อยๆ หาบทสรุปที่ดี เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

หลังจากนั้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จึงได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตัวอย่างของประเทศ ท่านองคมนตรียังได้บอกอีกว่า ตัวอย่างที่ดีๆ เหล่านี้ ล้วนได้มาจากมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน หลังจากนั้นภายใน 5 ปี ท่านได้ทำให้โรงเรียนอีก 155 แห่งเป็นโรงเรียนคุณธรรม

 

รวมถึงในปี พ.ศ.2556 ลูกศิษย์ท่านที่เป็น ผอ.โรงพยาบาลชลบุรี ยังได้เข้าขอคำแนะนำและทำให้โรงพยาบาลชลบุรีเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรม อีกทั้งปีแรกความสำเร็จที่ได้เพิ่มขึ้นมา คือ ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงหลายสิบล้านบาท ความต้องการต่อๆ ไปนั้นคือ ต้องการทำในจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรม ให้ลงลึกไปถึงบริษัทและโรงงานต่างๆ ต่อไป

 


 เรื่อง สุภาภรณ์ วารีเกษม   ภาพ ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย