ค้นหาข่าว

อวยพรต้อนรับปีใหม่ กระปุกออมบุญสืบสานความดี

 20240204 000

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยได้กลับมาจัด “พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ณ สถานธรรมจิ้งซือ ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจิตอาสาฉือจี้และผู้มีจิตศรัทธากว่า 700 คน ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้จิตมนุษย์สะอาดบริสุทธ์ สังคมสงบสุข โลกปราศจากภัยพิบัติต่างๆ นานา


 

 

001

ผู้ขับขี่แท็กซี่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ สถานธรรมจิ้งซือ

 

สองมือร่วมทำดี สร้างสังคมให้น่าอยู่
เมื่อเสียงเพลง “ปฐมบทสวดแห่งพุทธศาสน์” ดังขึ้น เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ จากนั้นจิตอาสาฉือจี้ คุณวีรวิชญ์ รัตติรวีโรจน์ และ คุณลีลาวัลย์ ไชยภัทรสุทธิกุล ซึ่งรับหน้าที่พิธีกร จึงได้นำทุกท่านร่วมรับชมวีดิทัศน์ “ย่างก้าวแห่งรักอันยิ่งใหญ่ ฉือจี้ประเทศไทย" ก่อนจะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย นั่นคือการรับมอบการ์ดอวยพรกุศลปัญญาของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน

คุณปภาพร แซ่เฮง จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมาร่วมพิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับฉือจี้เป็นครั้งแรก จากการรับชมวีดิทัศน์ในงาน ทำให้เห็นความทุ่มเทเสียสละของจิตอาสาฉือจี้ อีกทั้งหวังว่าจะได้ร่วมมือกันเพื่อดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมต่อไปในอนาคต “วันนี้รู้สึกประทับใจจิตอาสาฉือจี้ ในการช่วยผู้คนที่เดือดร้อนตามที่ต่างๆ จากคนที่ไม่มีก็ได้มี เมื่อได้รับความช่วยเหลือจนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ก็ยังสามารถไปดูแลผู้อื่นต่อได้”

คุณจงกั๋วโซง ประธานบริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด ให้การสนับสนุนการทำความดีของจิตอาสาฉือจี้อย่างเต็มที่ โดยได้ช่วยออกแบบและผลิตที่แขวนกระปุกออมบุญในรถแท็กซี่ให้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งกล่าวถึงความเชื่อมั่นในจิตอาสาฉือจี้ ที่เสียสละดูแลผู้คนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมว่า “สิ่งสำคัญก็คือ จิตอาสาทุกคนทำงานช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจัง ดังนั้น เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของฉือจี้” ในวันนี้คุณจงกั๋วโซงยังได้นำพนักงานมาร่วมพิธีอธิษฐานบุญอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมบอกลาปีเก่าด้วยความขอบคุณ ต้อนรับปีใหม่ด้วยความปีติ

002

 พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นพร้อมกันทั้งในฮอลล์และเต็นท์ โดยเชื่อมต่อสัญญาณภาพออนไลน์

 

003

คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบการ์ดอวยพรกุศลปัญญา ของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ส่งมอบคำขอบคุณและคำอวยพร

 

 

แท็กซี่สะพานบุญ สืบสานวัฏจักรความดี
ผู้ขับแท็กซี่ 524 คน ทยอยเดินทางมายังสถานธรรมจิ้งซือตั้งแต่เช้ามืด เพื่อร่วมพิธีอธิษฐานบุญอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คุณเกรียงไกร แก้วเกตุ ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย เป็นตัวแทนผู้ขับขี่แท็กซี่ทั้งหมด ขอบคุณความห่วงใยของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งหวังว่าจะอาศัยการลงมือทำ ร่วมผลักดันกระปุกออมบุญ สืบสานวัฏจักรความดี เพื่อตอบแทนความรักของสังคม “ผมจดจำคำสอนของท่านธรรมาจารย์ไว้ในใจเสมอ ไม่ว่าจะ 50 สตางค์ หรือ 1 บาท ก็ขอให้เราได้หยอดลงกระปุกออมบุญทุกวัน เพราะเมื่อไรที่เราทุกคนรู้จักการแบ่งปัน เมื่อนั้นสังคมย่อมร่มเย็นเป็นสุขครับ”

005

“ดวงประทีปปทุมจิต” ได้ส่องแสงสว่างไสวขึ้น เป็นสัญลักษณ์ถึงหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้โลกร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติ


 

006

คุณจงกั๋วโซง ประธานบริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด เชื่อมั่นในจิตอาสาฉือจี้ ที่เสียสละดูแลผู้คนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จึงสนับสนุนการทำความดีของจิตอาสาฉือจี้อย่างเต็มที่

 

คุณวินัย วรรณกร หนึ่งในผู้ขับขี่แท็กซี่ที่ได้รับถุงยังชีพจากฉือจี้ ตั้งแต่ประสบกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 จนกระทบกับรายได้ที่ใช้จุนเจือครอบครัว จากนั้นลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ระดับอุดมศึกษาก็ได้รับทุนการศึกษาต้นกล้าแห่งความหวังจากฉือจี้ การเคียงข้างดูแลไม่เคยห่างหายเช่นนี้ ทำให้ทั้งสองตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง และรอคอยที่จะได้ตอบแทนด้วยการส่งต่อความรักให้ผู้อื่นในสังคมต่อไป คุณวินัยกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า “แต่ก่อนเราคิดว่าตัวเองลำบาก แต่ในสังคมก็ยังมีคนที่ลำบากกว่า เมื่อฉือจี้ช่วยเรามา เราก็แบ่งปันต่อ เพราะทำแล้วมีความสุข ส่วนกระปุกออมบุญอันนี้ ทุกวันก่อนจะออกไปทำงานขับรถแท็กซี่ก็จะหยอดก่อนออกเดินทางครับ” ในวันนี้เมื่อจิตอาสาชักชวนลูกสาวของคุณวินัย ก็ตัดสินใจมาร่วมทำงานเสียสละบริการผู้อื่นด้วยความยินดีทันที

 

007

 คุณเกรียงไกร แก้วเกตุ ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย เป็นตัวแทนผู้ขับขี่แท็กซี่ทั้งหมด ขอบคุณความห่วงใยของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน พร้อมทั้งหวังว่าจะอาศัยการลงมือทำ ร่วมผลักดันกระปุกออมบุญ สืบสานวัฏจักรความดี

 

 

008

คุณวินัย ผู้ขับขี่แท็กซี่ และบุตรสาว มาร่วมเป็นจิตอาสาและบริจาคธารน้ำใจในกระปุกออมบุญ ใช้การลงมือทำความดี ตอบแทนความรักของสังคม

 

 

เพราะความรัก ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไป
หลังจากคุณวินัย หนึ่งในผู้ขับแท็กซี่ประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 จิตอาสาฉือจี้ได้นำเครื่องผลิตออกซิเจนไปให้คุณวินัยได้ยืมใช้ระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน พร้อมทั้งไปเยี่ยมเยียนมอบความห่วงใย ทำให้คุณสุรินทร์ ภรรยาของคุณวินัยรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง “จิตอาสาฉือจี้ดูแลใส่ใจเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก คอยมาเยี่ยมให้กำลังใจ เหมือนมาช่วยต่อลมหายใจให้กับพวกเรา” หลังออกจากโรงพยาบาล คุณวินัยยังนำกระปุกออมบุญ ที่ได้รับตั้งแต่รับมอบถุงยังชีพจากฉือจี้ มาเป็นแรงใจในการทำกายภาพแขน อาศัยการทำความดีทุกวัน เสริมแรงกายและแรงใจให้กับตัวเอง  “ขอบคุณฉือจี้เป็นอย่างยิ่งที่คอยดูแลช่วยเหลือ เหมือนเป็นคนในครอบครัวจริงๆ ครับ” คุณวินัยกล่าวด้วยความซาบซึ้ง

เนื่องจากคุณสุรินทร์เป็นห่วงสุขภาพของคุณวินัย สองสามีภรรยาจึงไม่ค่อยได้ออกไปไหน แต่ครั้งนี้คุณวินัยยืนกรานว่าต้องการมาร่วมพิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ขณะเดียวกันก็นำหยาดหยดธารน้ำใจที่เก็บออมไว้ในกระปุกออมบุญมาร่วมบริจาคสมทบกองทุนการกุศลของฉือจี้ ร่วมทำบุญพร้อมทั้งรับคำอวยพร

 

009

คุณวินัย ผู้ขับขี่แท็กซี่และภรรยา นำหยาดหยดธารน้ำใจที่เก็บออมไว้ในกระปุกออมบุญมาร่วมบริจาคสมทบกองทุนการกุศลของฉือจี้


010

ผู้ขับขี่แท็กซี่เดินทางกลับพร้อมด้วยความสุขและความปีติ

 

 

 เริ่มต้นจากการเป็น “ผู้รับ” ความช่วยเหลือ สู่การเป็น “ผู้ให้” ร่วมทำความดีผ่านกระปุกออมบุญ ทุกคนคือครอบครัวฉือจี้ ที่สืบทอดความรักอันยิ่งใหญ่นี้ให้ยืนยาว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมต่อไป

ในช่วงท้ายของกิจกรรม “ดวงประทีปปทุมจิต” ได้ส่องแสงสว่างไสวขึ้น เป็นสัญลักษณ์ถึงหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้โลกร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติต่างๆ นานา ก่อนจบพิธี ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาฉือจี้ ผู้ขับขี่แท็กซี่ ผู้มีจิตศรัทธา ต่างนำหยาดหยดธารน้ำใจในกระปุกออมบุญของตนเองมาเทรวมกัน เพื่อเป็นพลังในการร่วมดูแลช่วยเหลือสังคมต่อไป

 

011

 ขอให้ทุกคน ทุกครอบครัว มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

 

 


               เรื่อง  บุษรา สมบัติ     ภาพ  เสรี จันทร์สุขศรีพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี, สิงหราช ชวนชม, บุษรา สมบัติ