ค้นหาข่าว

“โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก”

 20190601-036-byjanyaporn resize


เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน จิตอาสาฉือจี้จัดโครงการ "โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก" ขึ้น อาศัยการประกวด 5 ประเภทได้แก่ เด็กและเยาวชนประพฤติดีมีจิต

สาธารณะ เขียนคำขวัญรณรงค์พิทักษ์โลกพร้อมภาพ กล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลก ผลิตสื่อรณรงค์พิทักษ์โลก และผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์รณรงค์พิทักษ์โลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้ทุกคนลงมือรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยในปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาจาก 38 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

20190601-094-bytar resize

                                                       ▲ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลกรอบตัดสิน

 

1

อาศัยการประกวด บ่มเพาะความรักษ์โลก

 

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในการแข่งขันรอบคัดเลือก จิตอาสาฉือจี้มอบแก้วน้ำรักษ์โลกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งรณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์แบบครั้งเดียวทิ้ง วันที่ 1 มิถุนายน คณะครูอาจารย์จึงนำลูกศิษย์เดินทางมาร่วมการประกวดรอบสุดท้าย ณ สถานธรรมจิ้งซือ พร้อมทั้งร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังจะมาถึง

 

20190601-116-bytar resize

                                                        ▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณพีระพัฒน์ เครือใจ บอกเล่าถึงคุณประโยชน์ของการพกพาแก้วน้ำส่วนตัวให้แก่คุณครูที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรม

 

จิตอาสาฉือจี้ คุณสุวรรณี ชัยธนานิติพงษ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า "เราอยากอาศัยการศึกษา เพื่อแบ่งปันแนวคิดการรักษ์โลกให้กับเหล่านักเรียนนักศึกษา ให้สามารถกลับไปสร้างผลกระทบต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะเราทุกคนล้วนอยู่ร่วมโลกใบเดียวกัน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่สโลแกน แต่คือการลงมือทำด้วยสองมือในชีวิตประจำวันของเราเอง โดยเริ่มต้นจากใกล้ตัวเราเองก่อน หากทุกคนทำได้อย่างนี้ ก็จะกลายเป็นพลังสำคัญของสังคมโลกเราต่อไปค่ะ"

 

20190601 byjanyaporn

                                                       ▲ เหล่านักเรียนเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเขียนคำขวัญรณรงค์พิทักษ์โลกพร้อมภาพ

 

จิตอาสาฉือจี้ รศ.ดร.เรียม ศรีทอง กล่าวว่า "เราอยากเน้นย้ำ เช่นสุนทรพจน์ที่เขามาพูด สิ่งที่เขาเขียน มันอยู่ในใจเขามั้ย สิ่งที่เขาประกาศออกมาด้วยรูปภาพ มันอยู่ในใจเขามั้ย นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ตระหนักอยู่เสมอ ไม่ว่าที่ไหนเวลาไหนค่ะ" นายปัณณสิษฐ์ จิวะพงศ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์กล่าวว่า "หัวข้อของเราคือ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก ดังนั้น เพื่อนๆ ที่มีความถนัดไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การพูด การผลิตนวัตกรรม หรือการถ่ายทำตัดต่อวีดิทัศน์ ล้วนสามารถมาแสดงศักยภาพของตนเองได้ ภายใต้หัวข้อเดียวกันครับ"

 

2

พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน

 

นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการบรรเทาภัย การเดินแบบแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส การแสดงภาษามือประกอบเพลง "ทุกคนร่วมทำรีไซเคิล" จิตอาสาฉือจี้อาศัยโอกาสนี้ สาธิตให้ทุกคนได้เห็นถึงผลแห่งความทุ่มเทแรงกายแรงใจของจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม ต่อการดูแลธรรมชาติรอบตัว

ด.ญ.ธิวาพร กุลนาฝาย หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษา บอกเล่าถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่ตนเองประสบพบเจออยู่ในยุคปัจจุบันว่า "สภาพแวดล้อมของเราทุกวันนี้แย่ลงค่ะ เพราะเมื่อมนุษย์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกโดยขาดความรับผิดชอบ ทำให้เกิดฝุ่นพิษ ควันพิษ หรือแม้กระทั่งน้ำที่เน่าเสียและกองขยะที่เกลื่อนกลาดตามมา"


20190601-043-byjanyaporn resize

                                                        ▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ นำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ "ต้าอ้ายเทคโนโลยี" ด้วยเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ไปให้คณะครูและนักเรียนได้

                                                            สัมผัสถึงความอ่อนนุ่มด้วยสองมือของตนเอง

 

20190601-181-bytar resize

                                                        ▲ ทุกคนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์รักษ์โลก

 

นายปัณณสิษฐ์ จิวะพงศ์ กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า "ระหว่างที่ผมหาข้อมูลสุนทรพจน์ ก็ทำให้ผมได้ตระหนัก ผมได้สร้างกรอบความคิดให้ตัวเองว่า ผมมาเพราะว่าผมรักษ์โลกจริงๆ มันเป็นการสร้างแรงผลักดันในชีวิตของผม ให้รู้สึกว่า ผมต้องก้าวออกมาเพื่อดูแลรักษาโลกจริงๆ ครับ" "ผมพยายามลดละเลิกการใช้ ยกตัวอย่างเช่น เวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตผมก็ใช้ถุงผ้า เนื่องจากผมยังเป็นเด็ก แต่ถ้าผมทำอย่างนี้ พ่อแม่ผมทำอย่างนี้ หนึ่งครอบครัวก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เยอะแล้ว ถ้ามีครอบครัวอย่างผมสักหลายๆ ครอบครัว ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังที่เปลี่ยนโลกได้ครับ" นายปัณณสิษฐ์แบ่งปันถึงพฤติกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในชีวิตประจำวัน

 

ช่วงท้ายของกิจกรรม ทุกคนต่างร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รักษ์โลกว่า "ข้าพเจ้าจะร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่น สะอาดปลอดภัย และยั่งยืน" เพราะพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของเราทุกคน

 


 

เรื่อง บุษรา สมบัติ ภาพ จรรยพร เข้มแข็ง รัตนโชติ ประมวลทรัพย์