ค้นหาข่าว

สรงน้ำพระด้วยจิตสำนึกคุณ ทำความดีด้วยใจปีติสุข

 

20190512-054-byjanyaporn

        หลังจากผ่าน "จุดล้างมือก่อนเข้าสู่พิธี" บริเวณหน้าประตูใหญ่ ของสถานธรรมจิ้งซือ ผู้มีจิตศรัทธาต่างร่วม"ล้างมือ ล้างใจ"เพื่อเตรียมเข้าร่วม"พิธีสรงน้ำพระประจำปี พ.ศ.2562"

ในวันที่ 12 พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันแม่สากลและวันฉือจี้โลก จิตอาสาฉือจี้ได้เชิญผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันรำลึกพระพุทธคุณ พระคุณบุพการีและพระคุณสรรพชีวิต พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการสิ่งแวดล้อม “โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก” เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพระแม่ธรณีของเราอีกด้วย

 

 

1

กระตุ้นการลงมือทำ ร่วมพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

 

        หลังจากเดินทางถึงสถานธรรมจิ้งซือ และลงทะเบียนในเต็นท์สีขาวด้านข้างเพื่อเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระแล้ว จิตอาสาฉือจี้จึงนำเหล่าผู้มีจิตศรัทธา รับชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขวดพลาสติกรีไซเคิลของบริษัทต้าอ้ายเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบรรเทาภัย แสดงให้เห็นถึงการแปรเปลี่ยนสิ่งไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต่อไปได้อีกด้วย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคน “ลงมือ” พิทักษ์โลกได้ โดยเริ่มต้นจากตัวเองในแต่ละวัน

20190512-313-bylek

                                                        ▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณเฉินเหม่ยลี่ แนะนำวิธีการใช้หมวกพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ

 

        คุณครูแกมแพร มณเฑียรรัตน์ซึ่งนำนักเรียนจากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม มาร่วมพิธีสรงน้ำพระและรับชมนิทรรศการในวันนี้ กล่าวว่า "การคัดแยกขยะ จะเป็นเสต็ปแรกที่เราทุกคนจะสามารถช่วยกันได้ เพราะจะช่วยลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน และสาเหตุของมลพิษต่างๆ บนโลกเรา ซึ่งเราได้เห็นประสิทธิผลของกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จากนิทรรศการที่ได้รับชมในวันนี้ค่ะ"

 

20190512-252-bylek

                                                        ▲ จิตอาสาตัวน้อยบริการขนมและชักชวนผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมพิธีสรงน้ำพระ ให้จับเซียมซีวาทะจิ้งซือ สร้างความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างกัน

 

        ขณะที่ผู้มีจิตศรัทธาบางท่าน นั่งรอเวลาเพื่อร่วมพิธีสรงน้ำพระอยู่ ณ ห้องรับรอง ก็มีจิตอาสาตัวน้อยนำขนมและเซียมซีวาทะจิ้งซือไปมอบให้ สร้างความอบอุ่นใจให้เป็นอย่างยิ่ง คุณอำพล กิจจารุ่งเรือง ซึ่งทราบข่าวกิจกรรมในวันนี้ จากการส่งบุตรชายมาเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ณ สถานธรรมจิ้งซือ จึงได้ชักชวนสมาชิกในครอบครัวรวม 4 คน มาร่วมพิธีสรงน้ำพระ พร้อมทั้งเคียงข้างบุตรชายให้มาเรียนรู้การเป็นจิตอาสา ไม่เพียงบ่มเพาะการทำงานบริการผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ยังได้สัมผัสความสุขของการเป็นผู้ให้ เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และคุ่มค่ามากกว่าการอยู่บ้านเล่นเกมเฉยๆ คุณอำพลยังหวังอีกว่า จะเป็นสื่อกลาง บอกต่อข่าวสารกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ให้กับผู้คนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

 

2

สรงน้ำพระชะล้างจิตใจ เสียสละทำดีด้วยความกระตือรือร้น

        เมื่อพิธีสรงน้ำพระเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ เหล่าพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และแม่ชีน้อย รวม 20 รูป ต่างสวดมนต์อวยพรให้ตลอดระยะที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสรงน้ำพระ พระมหาชาญณรงค์ กล่าวว่า แม้รูปแบบการสรงน้ำพระของฉือจี้จะแตกต่างจากประเพณีไทยดั้งเดิม แต่ก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การรำลึกถึงพระพุทธคุณ และสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

 20190512-459-bylek

                                                        ▲ พระภิกษุสงฆ์นำผู้มีจิตศรัทธาร่วมสรงน้ำพระ

        คุณเฉินกว้านฝู ผู้อํานวยการฝ่ายวัฒนธรรม สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป กล่าวว่า  "พิธีสรงน้ำพระที่ฉือจี้ประเทศไทยจัดขึ้นในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรักความปรารถนาดีที่มีต่อพี่น้องชาวไทย เพราะเราต่างก็เป็นพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน ทุกคนจึงมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอให้สังคมโลกร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทั้งรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระคุณบุพการีและพระคุณสรรพชีวิต ถือเป็นพิธีที่เปี่ยมไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งครับ"


ผู้มีจิตศรัทธา คุณกวอซิวหมิ่น กล่าวว่า "ในวันสรงน้ำพระนี้ ไม่เพียงแค่รำลึกถึงพระพุทธคุณเนื่องในวันวิสาขบูชา และรำลึกพระคุณบุพการีเนื่องในวันแม่สากล แต่ท่ามกลางบรรยากาศของสถานธรรมฉือจี้ ยังทำให้เราได้เติมเต็มพลังใจ ในการที่จะกลับไปทำงานช่วยเหลือผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยค่ะ"

 

20190512-475-bylek

                                                        ▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณจินเพ่ยอิงชี้แนะเด็กชายตัวน้อย ถึงวิธีการสรงน้ำพระ ซึ่งประกอบด้วยการก้มกราบพระและรับดอกไม้หอมด้วยจิตศรัทธา

3

สรงน้ำพระด้วยจิตสำนึกคุณ ทำความดีด้วยใจปีติสุข

ผศ.เอมอร วิศุภกาญจน์ ซึ่งเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระฉือจี้เป็นครั้งแรก กล่าวว่ารู้สึกประทับใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างามของจิตอาสาฉือจี้ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคน รวมถึงรูปแบบพิธีกรรมที่ผสมผสานความเป็นมหายานกับหินยานได้อย่างลงตัว แม้สื่อที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีน แต่ก็มีคำแปลภาษาไทยประกอบ ทำให้คนไทยสามารถเข้าใจความหมายได้พร้อมกัน ผศ.เอมอร กล่าวว่า "ในบทสวดก็ดี ในคำอธิษฐานจิตก็ดี แสดงถึงความสงบ ความร่มเย็น และการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะ ทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ"

20190512-091-byjanyaporn

                                                        ▲ คุณกาญจนานำลูกๆ ทั้งสามของตนเองมาร่วมพิธีสรงน้ำพระของฉือจี้ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสำนึกคุณ

        คุณกาญจนา ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับการดูแลระยะยาวจากฉือจี้ นำลูกๆ ตัวน้อยทั้งสามคนมาร่วมพิธีสรงน้ำพระด้วยความสำนึกคุณ ระหว่างพิธีแม้ลูกชายตัวน้อยวัยสองขวบจะเผลอหลับบนบ่า ทว่าคุณกาญจนาก็ยังยืนหยัดเข้าร่วมพิธีตั้งแต่ต้นจนจบ คุณกาญจนากล่าวว่า เพราะมีฉือจี้คอยช่วยเหลือเคียงข้าง ทำให้เธอสามารถยืนหยัดดูแลลูกทั้งสามตามลำพังได้อย่างไม่โดดเดี่ยว  "เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะมาก ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อน เพราะเมื่อก่อนจะกังวลว่าจะดูแลลูกทั้งสามคนด้วยลำพังตัวเราเองได้อย่างไร แต่เมื่อได้ฉือจี้เข้ามาช่วย เราก็รู้สึกว่ามีที่พึ่ง มีกำลังใจที่จะทำงาน เพื่อดูแลครอบครัวของเราต่อไปค่ะ" วันนี้คุณกาญจนานำลูกๆ ทั้งสามมาร่วมพิธีสรงน้ำพระ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกคุณทั้งต่อพระพุทธคุณ พระคุณบุพการีและพระคุณสรรพชีวิตไปพร้อมกับชาวฉือจี้

        ในช่วงท้ายของพิธีสรงน้ำพระ เหล่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันรับชมภาพวีดิทัศน์ ความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนอิดาอี ในสามประเทศของทวีปแอฟริกาตะวันออก ไปพร้อมกับขับขานบทเพลงอธิษฐาน ก่อนจะร่วมกันแสดงความรัก ผ่านการร่วมบริจาคธารน้ำใจ เพื่อเป็นพลังช่วยเหลือเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในแอฟริกาตะวันออกต่อไป

 

20190512-515-bylek

                                                        ▲ ช่วงท้ายของกิจกรรม ทุกคนร่วมกันบริจาคธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนอิดาอีในทวีปแอฟริกาตะวันออก

 


 

เรื่อง บุษรา สมบัติ ภาพพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี จรรยพร เข้มแข็ง