ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

20140503-51-byjanyaporn resize

 

 

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

“เขาพูดกันว่าหมอ พยาบาล เป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ทำบุญมาเยอะ ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกเฉยๆ เพราะมันเป็นงาน เป็นอาชีพ เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เดิมทีดิฉันเป็นพยาบาลทำงานอยู่ห้อง

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

20140606-63-byjunyaporn resize

 

 แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์

“จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนวทางของพุทธฉือจี้ให้คนรอบข้าง”
ภายใต้บรรยากาศอันสง่างามในกิจกรรมประชุมสัมมนากรรมการสัตยบุรุษและอาสาสมัครฉือจี้ คุณอนุกูล ปีดแก้ว กรรมการฉือจี้ใหม่ เปล่งวาจาตั้งปณิธานและลั่นกลองด้วยความหนัก

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

20161015-90-bydatchanee

“ทางเต็นท์ขอชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณหธญา ริมพนาเวศ แปลคำร้องขอจากอาสาสมัครฉือจี้ชาวไต้หวันที่ได้ยินจากวิทยุสื่อสารเป็นภาษาไทย เพื่อแจ้งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ช่วยดำเนินการต่อไป

ระหว่างกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ภายในห้องโถงอันกว้างใหญ่ของสถานธรรมจิ้งซือ ได้ถูกจัดวางไว้ด้วยห้องตรวจรักษาเกือบยี่สิบห้อง โดยคุณหธญา มักจะเดินถือวิทยุสื่อสาร เดินทะลุไปตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยประสานงานให้กับแพทย์พยาบาล และผู้ลี้ภัยที่มารับการตรวจรักษา รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ให้กับบรรดาคณะทำงาน

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

20160124-256-bylek resize

 

 ทุ่มเทเสียสละดั่งหน้าที่ตน ช่วยเหลือผู้คนดั่งญาติมิตร

หากแพทย์เริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ความยุ่งวุ่นวายที่จุดรับยา ซึ่งเป็นจุดบริการทางการแพทย์จุดสุดท้ายของกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีก็เริ่มต้นขึ้น

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

DSC 0184 resize

 

 คุณจิ้นหรงกัง ผู้ซึ่งมีความปีติช่วยเหลือคนยากจนเป็นทุนเดิม โดยก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฉือจี้ คุณจิ้นหรงกังให้การสนับสนุนฉือจี้อยู่เสมอ และเมื่อเข้ามาทำงานเป็นอาสา