ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

20160228-03-bydatchanee resize

 

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล 

จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาสาสมัครฉือจี้ เป็นบุญสัมพันธ์อันดีให้คุณจารี ศรีพารัตน์ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรักษาพยาบาลกับฉือจี้ในเมืองไทยอยู่เสมอ

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา ปสุตานนท์

20130623-87-byyour resize

 

เรียนรู้ถนอมความสุขของตน เมื่อพบเจอกับความทุกข์ของผู้อื่น
“ครอบครัวบุญคุณ” ครอบครัวแรกที่ฉือจี้ให้การช่วยเหลือ คือ คุณยายหลี่ชิวเซียง ซึ่งอาศัยอยู่ในย่านเยาวราช โดยท่านเป็นผู้ที่อาสาสมัครฉือจี้ คุณมณี หัสดินไพศาล มักจะไป

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

0307I2-23 resize 

 

“คุณชนิตา สุริยมานพ” เป็นหนึ่งในชาวไต้หวันที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา การออกจาก “ไต้หวัน” ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน มาตั้งแต่อายุยัง

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

20140222-13-byjanyaporn resize

  

คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตา ร่วมเสียสละเพื่อคนในสังคม

“ลองดูสามีฉันสิ เขามาหาหมอหลี่ได้แค่ 2-3 เดือนเอง แต่อาการป่วยของเขาดีขึ้นมาก ตอนแรกตัวเขาจะขาวซีด ไม่มีเรี่ยวแรง จนเดินแทบไม่ไหว แต่พอมาให้หมอหลี่ตรวจ และกิน

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก “ผอ.นนทภัทร ประวีณชัยกุล”

20130401-31-byjakkrit resize

 

ผลผลิตทางการศึกษาที่งดงาม
 
ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายรุ่นที่ 1 หากจะกล่าวไปแล้ว นักเรียนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังรุ่นแรก ที่