ตอน จ่าฝูงหนูป่ากับแร็กคูน

20211228

พระพุทธองค์มักจะใช้การอุปมาอุปไมยเพื่อสอนสั่งสานุศิษย์ ดังเช่นในนิทานชาดกตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่กับสงฆ์สาวกจำนวนมาก ณ วัดเชตวันนั้น เช้าวันหนึ่งเหล่าภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่ง ได้ล้อมวงกันเสวนาว่า มีพระสงฆ์ที่เจ้าโวหาร คารมคมคาย ซึ่งพูดจาดีฟังเหมือนจะมีเหตุมีผลรูปหนึ่ง ทว่ากลับมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ชอบหลอกลวงผู้คน และทำผิดกฏอยู่เสมอ ดังนั้น เหล่าภิกษุสงฆ์จึงคิดว่า ภิกษุที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม จึงได้หาตัวแทนเพื่อนำเรื่องนี้ไปรายงานแด่พระพุทธองค์

 

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงประทับนั่งลงตรัสกับเหล่าภิกษุสงฆ์ว่า “มาเถิด เราจะเล่าให้ฟัง” เหล่าภิกษุสงฆ์จึงนั่งลง ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสต่อว่า “นี่เป็นอุปนิสัยของภิกษุรูปนั้น เขามีใจอยากปฏิบัติธรรม เพียงแต่อุปนิสัยเดิมยากที่จะแก้ไขได้ ไม่เพียงแค่ชาตินี้ อดีตชาติของเขาก็เช่นเดียวกัน ไม่เพียงแค่ในภพภูมิของมนุษย์ แม้แต่เมื่อครั้งตกอยู่ในภพภูมิของสัตว์ เขาก็มีอุปนิสัยเช่นนี้” เหล่าสงฆ์สาวกต่างฟังและถามต่อด้วยความสนใจ ครั้นแล้วพระพุทธองค์จึงเข้าฌาน และกล่าวกับลูกศิษย์ว่า

20211228Template

                                             รูปโดย ศุภักษร ธิกา

จ่าฝูงหนูป่ากับแร็กคูน
กาลครั้งหนึ่งมีจ่าฝูงหนูป่าตัวหนึ่ง จะนำฝูงหนูป่าออกไปหากินในป่าใหญ่อย่างอิสระเสรี ตอนเช้าออกหาอาหาร ตอนเย็นทั้งฝูงก็กลับเข้ารัง ดำเนินชีวิตอย่างมีระบบระเบียบเช่นนี้เรื่อยมา

จนกระทั่งวันหนึ่ง มีแร็กคูนซึ่งโดนขับไล่ไสส่งจากป่าผืนอื่นตัวหนึ่ง ระเห็ดเร่ร่อนด้วยความอับอายมาจนถึงป่าแห่งนี้ ในขณะที่มันกำลังคิดว่า จะดำรงชีพอยู่ในป่าแห่งนี้อย่างไรดี ทันใดนั้น เจ้าแร็กคูนก็เห็นหนูป่าฝูงใหญ่กำลังเดินแถวกลับเข้ารังอย่างเป็นระเบียบ ภายใต้การนำของจ่าฝูง มันจึงครุ่นคิดว่า “ข้าจะทำอย่างไร จึงจะมีอาหารดีๆ ให้กินได้ทุกวัน”

รุ่งขึ้นเจ้าแร็กคูนจึงยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านหน้ารังหนูป่า โดยยกขา 3 ข้างขึ้น เหลือขาที่กำลังเหยียบพื้นดินอยู่เพียงหนึ่งข้าง หันหน้าไปหาแสงแดดที่กำลังสาดส่อง พร้อมทั้งอ้าปากกว้าง ก่อนที่จะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น
เมื่อจ่าฝูงหนูป่าเดินนำแถวฝูงหนูออกมาจากถ้ำ ก็เห็นว่ามีแร็กคูนยืนทำท่าทางแปลกๆ อยู่ จึงเดินเข้าไปซักถามด้วยความแปลกใจว่า “เจ้ามาจากไหน ทำไมต้องยืนขาเดียว ทำไมต้องหันหน้ารับแสงแดด และทำไมต้องอ้าปากค้างไว้”
เจ้าแร็กคูนจึงแนะนำตัวเองว่า “ข้ามาจากป่าฝั่งตะวันออก ข้ายืนขาเดียว เพราะรู้สึกสงสารผืนแผ่นดินที่ต้องแบกรับภาระจากน้ำหนักขาทั้งสามของข้า ข้าหันหน้าหาพระอาทิตย์เพื่อซึมซับพลังงานจากแสงแดด ข้าอ้าปากค้างไว้เพื่อกินลม เนื่องจากข้าไม่ยอมกินอย่างอื่น”

ได้ยินดังนั้น จ่าฝูงหนูป่าจึงรู้สึกตื้นตันยิ่งนัก จึงบอกกับฝูงหนูป่าว่า ให้แสดงความเคารพแด่ผู้มีคุณธรรมสูงส่งท่านนี้ ด้วยการคำนับทุกวันทั้งเช้าและเย็น ครั้นแล้วเมื่อจ่าฝูงหนูป่าเดินนำฝูงออกไป หนูป่าตัวท้ายแถวก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย

เวลาผ่านพ้นไป เหล่าฝูงหนูป่าต่างก็รู้สึกว่า เมื่อก่อนในถ้ำมีสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัด แต่ทำไมตอนนี้นับวันพื้นที่ว่างก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเพราะจำนวนหนูป่าลดน้อยลง ครั้นแล้วจึงได้นำเรื่องไปแจ้งกับจ่าฝูงหนูป่า ด้านจ่าฝูงหนูป่าเองก็รู้สึกฉงนใจว่าเป็นเพราะอะไร จนกระทั่งคิดได้ว่า หรือจะเป็นเพราะฝีมือของเจ้าแร็กคูนตัวนั้น

ดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อต้องออกจากถ้ำไปหากิน จ่าฝูงจึงให้หนูป่าตัวอื่นๆ เดินนำหน้าไปก่อน ส่วนมันก็เดินรั้งท้ายอยู่ปลายแถว โดยแร็กคูนก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิม ตวัดอุ้งมืออย่างเร็วที่สุด เพื่อคว้าหนูป่าตัวท้ายแถว ทว่าจ่าฝูงหนูป่าเร็วกว่า เมื่อหลุดรอดเงื้อมมือของแร็กคูนมาได้ มันจึงเริ่มวิ่งหนี พร้อมทั้งตะโกนบอกว่า แร็กคูนกำลังวิ่งไล่กวดมา เมื่อได้ยินดังนั้น หนูป่าทั้งฝูงจึงหันมาโอบล้อมและโจมตีเจ้าแร็กคูน จนกำราบมันลงได้ในที่สุด
จ่าฝูงหนูป่าจึงบอกกับเจ้าแร็กคูนว่า “เจ้าดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยการตบตาหลอกลวงผู้อื่นเช่นนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่าละอายยิ่งนัก”

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องนี้จบ จึงหันมาตรัสกับเหล่าสงฆ์สาวกว่า “ดูเถิด พวกท่านรู้หรือไม่ว่า แร็กคูนตัวนั้นก็คือ พระสงฆ์ที่พวกท่านบอกว่าชอบพูดโป้ปด หลอกลวงผู้อื่น ไม่สร้างประโยชน์กับตนเองรูปนั้น และจ่าฝูงหนูป่าตัวนั้นก็คือ อาตมาในตอนนี้ อาตมาสอนสั่งเขามาตลอด เมื่อเขาทำผิดก็ใช้ความรักไปชี้แนะเขา ทว่าอุปนิสัยดั้งเดิมนี้แก้ไขได้ยาก” ภิกษุรูปนี้มีแก่นรากแห่งกุศล ท่ามกลางสังสารวัฏก็ยังได้เกิดร่วมภพร่วมชาติกับพระพุทธองค์ เพียงแต่เขายังแก้อุปนิสัยของตนเองไม่ได้ จึงไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คนอยู่เสมอ

จากเรื่องราวนี้ สอนให้เรารู้ว่า เราต้องหมั่นเตือนตนเองอยู่เสมอ ต้องดูแลรักษาสภาพจิตใจของตนเองให้ดี ปรับอุปนิสัยของตนเองให้เหมาะสม แม้จะเคยชินก็ต้องหมั่นเตือนตนเอง หวังว่าจะสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น จงอย่าลืมเตือนสติตนเองอยู่เสมอ

 

คอลัมน์ "จิตอาสา บันดาลใจ"

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

“วันไหนที่ตกลงกันว่า ฉันจะทำอาหารมังสวิรัติ ทำไมเขาต้องงานยุ่งเป็นพิเศษ จนกลับมากินข้าวเย็นที่บ...

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“หนูจะไม่กินพวกเจ้าแล้วนะ” นี่คือเสียงของ คุณจรรยพร เข้มแข็ง ในวัย 8 ขวบ พูดบอกกับตัวเอง หลังจา...

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

“ตอนนั้นเราทุกคนในครอบครัว ตัดสินใจกินมังสวิรัติเป็นระยะเวลา 100 วัน เพื่ออุทิศกุศลบุญให้กับคุณแม่ ...

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

“เมื่อก่อนฉันจะงดเนื้อสัตว์ เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น แต่เมื่อมาฟังการบรรยายของจิตอาสาฉือจี้...

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

“ตอนเริ่มต้น ฉันกำหนดว่าจะกินทุกวันพระ แต่พอถึงวันพระ ก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องรับรองลูกค้าหรือแขกที่...

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

“ฉันก็เหมือนคนอื่นๆ ค่ะ ตอนเด็กๆ แม่ให้กินอะไร ฉันก็กินอย่างนั้น ดังนั้นฉันจึงคิดเสมอว่า ทั้งหมูเห...

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

1 ร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ เผยแผ่ธรรมะขจรไกล รอยยิ้มอบอุ่น ท่าทีอ่อนโยน สื่อให้เห็นถึงความมี...

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

จากพ่อบ้านที่ชอบสำมะเลเทเมา จนภรรยาเอ่ยปากขอหย่า แต่ด้วยเหตุปัจจัยอันไม่คาดฝัน ทำให้ คุณชาญเดช ...

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

เริ่มต้นจากการนำนักศึกษา ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ ผ่านการแสดงภาษามือประกอบเพลงคุณธรรม ก่อ...

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

“ผมโชคดีที่ได้เป็นจิตอาสาฉือจี้” คุณพีระพัฒน์ เครือใจ วัย 68 ปี หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า...

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ” “เขาพูดกันว่าหมอ พยาบาล เป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ...

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์ “จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนว...

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

ทุ่มเทเสียสละดั่งหน้าที่ตน ช่วยเหลือผู้คนดั่งญาติมิตร หากแพทย์เริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ความย...

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

“ทางเต็นท์ขอชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณหธญา ริมพนาเวศ แปลคำ...

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

คุณจิ้นหรงกัง ผู้ซึ่งมีความปีติช่วยเหลือคนยากจนเป็นทุนเดิม โดยก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฉือจ...

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาส...

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา  ปสุตานนท์

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา ปสุตานนท์

เรียนรู้ถนอมความสุขของตน เมื่อพบเจอกับความทุกข์ของผู้อื่น“ครอบครัวบุญคุณ” ครอบครัวแรกที่ฉือจี้ใ...

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตา ร่วมเสียสละเพื่อคนในสังคม “ลองดูสามีฉันสิ เขามาหาหมอหลี่ได้แค่ 2-3 เดือน...

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

“คุณชนิตา สุริยมานพ” เป็นหนึ่งในชาวไต้หวันที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เ...

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก  “ผอ.นนทภัทร  ประวีณชัยกุล”

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก “ผอ.นนทภัทร ประวีณชัยกุล”

ผลผลิตทางการศึกษาที่งดงาม ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ...

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

เมื่อก้าวเข้ามาใน “ฉือจี้” ชีวิตก็แตกต่างไปจากเดิม “ฉือจี้ไต้หวันมาทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผ...

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

คุณเคยรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองมั้ย เคยทุ่มเทความคิดจิตใจไปกับการกังวลห่วงใยสมาชิกในครอบครัวตัวเ...

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

“โรคภัย” เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ยาก เป็นต้นเหตุแห่ง “ความยากจน” ในมุมหนึ่งของเมืองฟ้าอมรอย่างกร...

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย   คุณเฉินลี่หน่วน

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย คุณเฉินลี่หน่วน

พ.ศ. 2531 คุณเฉินลี่หน่วน ติดตามสามีคุณหวงจงจี ซึ่งไปลงทุนสร้างโรงงานในต่างแดน เดินทางจาก...

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

"แม้จะเดินแต่ละก้าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าใจมุ่งมั่นก็ไม่ยากเกินไปค่ะ" จิตอาสาฉือจี้ ค...

«
»