ตอน กวางจ่าฝูงผู้เมตตา

20220118

เวลาผ่านไป วันแล้ววันเล่า ทั้งผู้คน เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่เราได้ประสบพบเจอ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ล้วนตราตรึงอยู่ในจิตใจเรา ถ้าหากเราปฏิบัติต่อผู้คน เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตไม่ดี สร้างเวรกรรมต่อกัน ทำให้แม้แต่ธรรมะอันบริสุทธิ์ ก็อาจถูกแปดเปื้อนให้มัวหมองได้

 

แต่หากเรานำเอาสิ่งไม่ดี สิ่งที่เคยกระทำผิดมาเป็นบทเรียนสอนใจ จะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี บ่มเพาะความเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร 4) ให้เกิดขึ้นในจิตใจเรา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก ที่ถึงแม้จะออกลูกเป็นตัวเหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถกระทำได้เช่นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือสายพันธุ์ใดๆ ล้วนมี “พุทธจิต” ทั้งสิ้น

20220118Template

                                                ภาพโดย ดรรชนี สุระเทพ

กวางจ่าฝูงผู้เมตตา

บนภูเขามีกวางฝูงหนึ่ง ในฝูงกวางมีจ่าฝูงตัวหนึ่ง รูปลักษณ์งดงามด้วยสีสันอันหลากหลายและแพรวพราวทั่วทั้งร่าง เขาของมันก็สวยงามแปลกตา วันหนึ่งพระราชาได้นำเหล่าข้าราชบริพารออกล่าสัตว์ในป่า ธนูถูกยิงไปทั่วทุกหนแห่ง ทำให้ฝูงกวางต่างก็ตื่นตระหนกตกใจ หนีตายกันอลหม่าน

เมื่อพระราชาและเหล่าข้าราชบริพารกลับไปแล้ว กวางบางตัวก็ต้องออกตามหาลูก บางตัวก็ร้องเรียกหาแม่ มีบางตัวพลัดตกเหว เลือดไหลอาบร่างน่าเวทนายิ่งนัก กวางจ่าฝูงเห็นภาพเหล่านี้ก็รู้สึกสลดใจ ทั้งกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง จึงตัดสินใจเข้าไปในวัง เพื่ออ้อนวอนขอชีวิตบรรดาฝูงกวาง

กวางจ่าฝูงเดินทางไปในตัวเมืองและเข้าไปในพระราชวัง มันคุกเข่าลงเบื้องพระพักตร์พระราชา แล้วทูลเล่าเรื่องราวต่อพระองค์ด้วยน้ำตานองหน้าว่า “ฝูงกวางของเราต่างก็สำนึกพระคุณที่ได้อาศัยอยู่ในอาณาเขตของพระองค์ และทราบว่าพระองค์ต้องการอาหารจานเลิศ หม่อมฉันเพียงอยากให้พระองค์ระบุจำนวนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด พวกเราต่างยินยอมพร้อมใจ ถวายชีวิตให้พระองค์”

เมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้น จึงตรัสว่า “เราต้องการกวางวันละ 1 ตัว” เมื่อกวางจ่าฝูงได้ยินดังนั้นแล้ว จึงเดินทางกลับเข้าไปในป่า เมื่อทราบว่ากวางจ่าฝูงกลับมาแล้ว ทุกตัวต่างก็รีบมาชุมนุมกัน กวางจ่าฝูงกล่าวว่า “ในโลกใบนี้ ไม่มีใครมีชีวิตเป็นนิรันดร์ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อให้ฝูงของเราสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องมีผู้อาสา อุทิศชีวิตของตนให้แก่พระราชา อย่างน้อยก็เพื่อความสงบสุขของพวกเรา”

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กวางในฝูงจึงเริ่มจัดลำดับการอุทิศชีวิต เพื่อไปเป็นอาหารให้กับพระราชา เมื่อถึงลำดับของใคร กวางตัวนั้นก็จะออกมาร่ำลาจ่าฝูง จ่าฝูงก็จะพูดสั่งเสียว่า “เวลาของเจ้าได้หมดลงแล้ว ขอให้เจ้าจงทำจิตใจให้สงบ ปล่อยวางทุกสิ่ง ในระหว่างที่เจ้าเดินทางเข้าไปนั้น ขอให้รำลึกถึงพระพุทธองค์ไว้ อย่าได้มีความพยาบาท อาฆาตแค้นต่อพระราชา และข้าราชบริพารของพระองค์เลย ”

วันหนึ่ง เมื่อใกล้จะถึงลำดับของแม่กวางตัวหนึ่ง แม่กวางกลับคุกเข่าขอร้องกับกวางจ่าฝูงว่า “ขอให้ฉันคลอดลูกก่อน ค่อยไปได้ไหม” เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้ว กวางจ่าฝูงจึงถามกวางที่เป็นลำดับต่อจากแม่กวางว่า “ขอให้เจ้าไปก่อนลำดับของตนเองหนึ่งวันได้ไหม” กวางตัวนั้นจึงรีบพูดว่า “ฉันไม่ปรารถนาที่จะไปตายก่อนหนึ่งวัน”

เมื่อกวางจ่าฝูงได้ยินดังนั้นแล้ว จึงตัดสินใจเข้าไปในพระราชวังอีกครั้ง โดยครั้งนี้มันเดินตรงไปยังห้องครัวเลย เมื่อเห็นดังนั้น พ่อครัวจึงคิดในใจว่า “เอ๊ะ ทำไมวันนี้ถึงเป็นลำดับของกวางจ่าฝูงนะ” พ่อครัวจึงรีบนำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลแก่พระราชา พระราชาจึงตรัสถามว่า “ทำไมถึงคิวของเจ้าเร็วนัก ฝูงกวางของเจ้าหมดแล้วหรือ”

กวางจ่าฝูงส่ายหน้าและตอบว่า “มิใช่หรอกพระองค์” แท้จริงแล้ว กวางจ่าฝูงตัดสินใจทำตามคำขอร้องของแม่กวาง ที่อยากอยู่คลอดลูกเสียก่อน กวางคิวต่อไปก็ไม่ยินดีที่จะสละชีพของตัวเองเร็วกว่าเดิม ดังนั้นกวางจ่าฝูงจึงเอาชีวิตตนเอง มาเติมเต็มความต้องการของเมนูในห้องครัว

เมื่อได้ทราบดังนั้นแล้ว พระราชาจึงรู้สึกละอายและสำนึกผิดเป็นอย่างยิ่ง โดยคิดในพระทัยว่า “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ ถึงแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นกวาง แต่กลับมีจิตเมตตาเสมือนมนุษย์ ทุกสรรพชีวิตบนโลก ล้วนมีผู้มีจิตเมตตา ตัวเราเป็นมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแท้ๆ ยังมีเมตตาจิตไม่เท่ากวางตัวนี้เลย” เมื่อพระราชาสำนึกผิดแล้ว จึงใด้ติดป้ายประกาศว่า “นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ห้ามทุกคนเข้าป่าล่าสัตว์”

จากเรื่องเล่าข้างต้น กวางตัวนั้นก็คือ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติ ส่วนพระราชาก็คือ พระสารีบุตร ในเส้นทางการเพียรบำเพ็ญธรรมของพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ในครรภ์มารดา 10 เดือน แล้วคลอดออกมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพียงเท่านั้น เพื่อสามารถโปรดสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลได้ ไม่ว่าจะต้องเกิดในท้องของวัว ท้องม้าหรือท้องกวาง พระองค์ล้วนผ่านการเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้น

ดังนั้นเราจึงควรเคารพชีวิตผู้อื่น ไม่ควรหยิ่งทะนง โอ้อวดตน หรือกดขี่ข่มเหงคนยากจนว่าต่ำต้อย เราต้องรู้จักทะนุถนอมสรรพสัตว์อื่นๆ ให้ความเสมอภาคแก่พวกเขา รู้จักรักษาบุญสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ เพราะว่าบุญสัมพันธ์หรือวาสนา เป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาในแต่ละชาติ ทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมที่เคยทำไว้

ดังเช่นรายการหนึ่งซึ่งได้นำเสนอว่า มีทีมกู้ภัยได้นำสุนัขจรจัดมาเลี้ยงและฝึกฝน จนทำให้สุนัขจรจัดเหล่านั้นกลายเป็นสุนัขกู้ภัย สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้ แล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ การทำผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่รู้จักแก้ไขความผิด ผู้ที่เคยทำร้ายผู้อื่น หรือเคยถูกผู้อื่นดูแคลนกระทั่งถูกทอดทิ้ง ก็สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเอง ให้กลายเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อผู้อื่นได้เช่นกัน

ดังนั้น ขอให้ทุกคนอย่าหยิ่งทะนงตน ต้องรู้จักลดตัวตนและเคารพผู้อื่น

คอลัมน์ "จิตอาสา บันดาลใจ"

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

“วันไหนที่ตกลงกันว่า ฉันจะทำอาหารมังสวิรัติ ทำไมเขาต้องงานยุ่งเป็นพิเศษ จนกลับมากินข้าวเย็นที่บ...

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“หนูจะไม่กินพวกเจ้าแล้วนะ” นี่คือเสียงของ คุณจรรยพร เข้มแข็ง ในวัย 8 ขวบ พูดบอกกับตัวเอง หลังจา...

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

“ตอนนั้นเราทุกคนในครอบครัว ตัดสินใจกินมังสวิรัติเป็นระยะเวลา 100 วัน เพื่ออุทิศกุศลบุญให้กับคุณแม่ ...

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

“เมื่อก่อนฉันจะงดเนื้อสัตว์ เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น แต่เมื่อมาฟังการบรรยายของจิตอาสาฉือจี้...

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

“ตอนเริ่มต้น ฉันกำหนดว่าจะกินทุกวันพระ แต่พอถึงวันพระ ก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องรับรองลูกค้าหรือแขกที่...

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

“ฉันก็เหมือนคนอื่นๆ ค่ะ ตอนเด็กๆ แม่ให้กินอะไร ฉันก็กินอย่างนั้น ดังนั้นฉันจึงคิดเสมอว่า ทั้งหมูเห...

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

1 ร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ เผยแผ่ธรรมะขจรไกล รอยยิ้มอบอุ่น ท่าทีอ่อนโยน สื่อให้เห็นถึงความมี...

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

จากพ่อบ้านที่ชอบสำมะเลเทเมา จนภรรยาเอ่ยปากขอหย่า แต่ด้วยเหตุปัจจัยอันไม่คาดฝัน ทำให้ คุณชาญเดช ...

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

เริ่มต้นจากการนำนักศึกษา ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ ผ่านการแสดงภาษามือประกอบเพลงคุณธรรม ก่อ...

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

“ผมโชคดีที่ได้เป็นจิตอาสาฉือจี้” คุณพีระพัฒน์ เครือใจ วัย 68 ปี หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า...

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ” “เขาพูดกันว่าหมอ พยาบาล เป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ...

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์ “จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนว...

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

ทุ่มเทเสียสละดั่งหน้าที่ตน ช่วยเหลือผู้คนดั่งญาติมิตร หากแพทย์เริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ความย...

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

“ทางเต็นท์ขอชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณหธญา ริมพนาเวศ แปลคำ...

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

คุณจิ้นหรงกัง ผู้ซึ่งมีความปีติช่วยเหลือคนยากจนเป็นทุนเดิม โดยก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฉือจ...

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาส...

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา  ปสุตานนท์

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา ปสุตานนท์

เรียนรู้ถนอมความสุขของตน เมื่อพบเจอกับความทุกข์ของผู้อื่น“ครอบครัวบุญคุณ” ครอบครัวแรกที่ฉือจี้ใ...

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตา ร่วมเสียสละเพื่อคนในสังคม “ลองดูสามีฉันสิ เขามาหาหมอหลี่ได้แค่ 2-3 เดือน...

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

“คุณชนิตา สุริยมานพ” เป็นหนึ่งในชาวไต้หวันที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เ...

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก  “ผอ.นนทภัทร  ประวีณชัยกุล”

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก “ผอ.นนทภัทร ประวีณชัยกุล”

ผลผลิตทางการศึกษาที่งดงาม ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ...

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

เมื่อก้าวเข้ามาใน “ฉือจี้” ชีวิตก็แตกต่างไปจากเดิม “ฉือจี้ไต้หวันมาทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผ...

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

คุณเคยรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองมั้ย เคยทุ่มเทความคิดจิตใจไปกับการกังวลห่วงใยสมาชิกในครอบครัวตัวเ...

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

“โรคภัย” เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ยาก เป็นต้นเหตุแห่ง “ความยากจน” ในมุมหนึ่งของเมืองฟ้าอมรอย่างกร...

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย   คุณเฉินลี่หน่วน

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย คุณเฉินลี่หน่วน

พ.ศ. 2531 คุณเฉินลี่หน่วน ติดตามสามีคุณหวงจงจี ซึ่งไปลงทุนสร้างโรงงานในต่างแดน เดินทางจาก...

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

"แม้จะเดินแต่ละก้าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าใจมุ่งมั่นก็ไม่ยากเกินไปค่ะ" จิตอาสาฉือจี้ ค...

«
»